کتاب استخدامی اداری ها
وزارت صنعت، معدن و تجارت

اعمال ماده 53 الحاقی به آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به رأی شماره 180- 26/4/1384 هیأت عمومی

اعمال ماده 53 الحاقی به آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به رأی شماره 180- 26/4/1384 هیأت عمومی (دادنامه شماره 912 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری)

تاریخ: 30 بهمن 1391

کلاسه پرونده: 91/1288

شماره دادنامه: 912

موضوع رأی: اعمال ماده 53 الحاقی به آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به رأی شماره 180- 26/4/1384 هیأت عمومی

شاکی: شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان

بسم الله الرحمن الرحیم

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

گردش کار: 1- به موجب رأی شماره 180- 26/4/1384 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری اعلام شده است که:

” با عنایت به این که شورای محترم نگهبان در مقام تفسیر اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به شرح نظریه شماره 1279/21/80- 18/12/1380 آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مشعر بر ابطال مصوبات قوه مجریه را به لحاظ احراز مغایرت آنها با قوانین و یا خارج بودن از حدود اختیارات قوه مجریه از تاریخ صدور قابل اجراء اعلام داشته اند، بخشنامه شماره 410/48739- 26/8/1383 دفتر حقوقی وزارت نیرو در حدی که متضمن مدلول تفسیر فوق الذکر است مغایرتی با قانون ندارد. لیکن مفاد بخشنامه مزبور در قسمتی که اثر ابطال مصوبات قوه مجریه را از تاریخ ابلاغ رأی هیأت عمومی تعیین کرده است مغایر قانون و تفسیر شورای نگهبان و خارج از حدود اختیارات اداره کل دفتر حقوقی وزارت نیرو تشخیص داده می شود و به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری عبارت ( اثر ابطال از زمان ابلاغ رأی دیوان است) از متن بخشنامه مزبور حذف و ابطال می شود. “

2- مدیر امور حقوقی شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان به موجب نامه شماره 109743-21/8/1391 اعلام کرده است که:

” نظریه شماره 1279/21/80- 18/2/1380 شورای محترم نگهبان که در مقام تفسیر اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایـران ارائـه شده است مشعر بـر ابطال مصوبات قوه مجریه بـه لحاظ مغایرت بـا قوانین و مقررات اسلامی یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه، از زمان تصویب آنها است در حالی که در رأی موصوف به اشتباه از تاریخ صدور قید شده که بدین لحاظ دفتر حقوقی وزارت نیرو دچار ابهام شده و ابطال آیین نامه ها، تصویب نامه ها و بخشنامه ها را از تاریخ صدور رأی تلقی کرده، لذا مستدعی است دستور فرمایید ضمن اصلاح رأی از طریق هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، رفع ابهام نمایند. “

3- رئیس دیوان عدالت اداری با اطلاع از موضوع و با اختیار حاصل از ماده 53 الحاقی به آیین دادرسی دیوان عدالت اداری موضوع را به هیأت عمومی ارجاع کرده است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آينده به صدور رأی مبادرت می‎کند.

رأی هيأت عمومي

نظر به این که درخواست اعمال ماده 53 آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 4/8/1384 نسبت به رأی شماره 180- 26/4/1384 هیأت عمومی با لحاظ دلایل ابرازی و مبانی حقوقی مطرح شده از سوی موافقان و مخالفان به تشخیص اکثریت اعضای حاضر، مورد پذیرش قرار نگرفت رأی فوق الاشعار ابقاء و مآلا به اعتبار خود باقی و لازم الاجرا خواهد بود.

معاون قضایی دیوان عدالت اداری- علی مبشری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام