کتاب استخدامی اداری ها
وزارت صنعت، معدن و تجارت

آیین‌نامه اجرایی ماده (25) قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار

آیین‌نامه اجرایی ماده (25) قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار (تصویبنامه شماره 7411/ت49810هـ مورخ 28/1/1395 هیأت وزیران)

وزارت صنعت، معدن و تجارت- وزارت جهاد کشاورزی

وزارت نفت- وزارت نیرو- وزارت ارتباطات و فنآوری اطلاعات

سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور

هیئت وزیران در جلسه 18/1/1395 به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، نفت، نیرو و ارتباطات و فنآوری اطلاعات و به استناد ماده (25) قانون بهبود محیط کسب و کار -مصوب 1390- آیین‌نامه اجرایی ماده یاد شده را به شرح زیر تصویب کرد:

آیین‌نامه اجرایی ماده (25) قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار

ماده 1- در این آیین‌نمه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

الف- واحدهای تولیدی: کلیه واحدهای تولیدی صنعتی، معدنی و کشاورزی دارای مجوز از وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی و سایر مراجع ذی‌ربط قانونی.

ب- شرکت‌های ارائه دهنده خدمات: کلیه شرکت‌های عرضه‌کننده برق، گاز، خدمات ارتباطی و فنآوری اطلاعات.

پ- شرایط خارج از کنترل مدیریتی (فورس ماژور): عواملی از قبیل زلزله، سیل، طوفان، صاعقه و سایر شرایط آب و هوایی آسیب‌رسان، جنگ داخلی، حمله دشمن خارجی، اعتصاب، شورش و حریق.

ت- بدهی معوق: بدهی که از تاریخ سررسید آن، سه ماه گذشته باشد.

ماده 2- کلیه شرکت‌های ارایه دهنده خدمات موظفند متن قراردادهای تأمین خدمات به واحدهای تولیدی را به گونه‌ای تنظیم نمایند تا تأمین خدمات وق مفاد قرارداد در تمام دوره قرارداد تداوم یابد.

تبصره 1- وجه التزام، جایگزینی خدمات و چگونگی جبران خسارت وارده به واحدهای تولیدی، در صورت قطع خدمات، باید در متن قرارداد پیش‌بینی شود.

 

در حال تکمیل…

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام