کتاب استخدامی اداری ها
وزارت صنعت، معدن و تجارت

برقراری فوق‌العاده بهره‌وری کارکنان وزارت صنعت، معدن و تجارت

مجوز برقراری فوق العاده بهر وری برای کارکنان وزارت صنعت، معدن و تجارت (تصویبنامه شماره 14055/ت30988هـ مورخ 13/4/1384 هیأت وزیران)

وزارت صنایع ومعادن – سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

هیئت وزیران در جلسه مورخ 8/4/1384 بنا به پیشنهاد شماره 104387 مورخ 7/4/1383 وزارت صنایع ومعادن و به استناد تبصره بند (2) ماده واحده قانون مقررات اداری و استخدامی وزارت صنایع ومعادن -مصوب 1383 – تصویب نمود.

وزارت صنایع ومعادن مجاز است نسبت به برقراری فوق العاده بهره‌وری متناسب با اهمیت و پیچیدگی وظایف و مسئوولیتها، سطح تخصص و مهارتهای موردنیاز از حداقل سی و پنج درصد (35%) تا پنجاه و پنج درصد (55%) حقوق فوق العاده شغل و فوق العاده جذب برای کارکنان ستاد وزارتخانه و هشتاد درصد 080% این ارقام برای کارکنان واحدهای استانی اقدام نماید. فوق العاده یاد شده برای متصدیان مشاغل مدیریت تا پانزده درصد (15%) قابل افزایش است.

سقف رقم این فوق‌العاده برای مشاغل گوناگون وزارتخانه یاد شده و تعیین ضوابط برقراری و میزان آن برای هر کدام از شاغلان متناسب با عواملی نظیر اثر بخشی، علاقمندی، کیفیت و سرعت در کار و رضایت ارباب رجوع به موجب دستورالعملی خواهد بود که بنا به پبیشنهاد وزارت صنایع ومعادن به تایید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور میرسد. این فوق‌العاده غیرمستمر محسوب می‌شود و مشمول کسر کشور بازنشستگی نمی‌باشد.

این تصویب نامه از تاریخ 1/1/1384 لازم الاجرا است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام