کتاب استخدامی اداری ها
وزارت صنعت، معدن و تجارت

دستورالعمل اجرایی ثبت شناسنامه کالا، اخذ و نصب شناسه برای گروه کالایی منسوجات و پوشاک

دستورالعمل اجرایی ثبت شناسنامه کالا، اخذ و نصب شناسه برای گروه کالایی منسوجات و پوشاک

با عنایت به ماده ۱۳ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و آیین‌نامه اجرایی آن به شماره ۷۵۶۴۲/ت ۵۲۴۰۳ هـ مورخ ۲۳/۶/۹۵، دستورالعمل ذیل جهت ثبت شناسنامه، اخذ و نصب شناسه کالای گروه کالایی منسوجات و پوشاک، به دستگاه‌های ذیربط و مشمولین دریافت شناسه‌کالا اعم از واردکنندگان و تولیدکنندگان ابلاغ و اطلاع‌رسانی می‌گردد.

دستورالعمل اجرایی ثبت شناسنامه، اخذ و نصب شناسه کالا برای گروه کالایی منسوجات و پوشاک

اهداف:
۱. ارائه ساختار شناسه‏ کالا
۲. ارائه راهکار ثبت شناسنامه، اخذ و نصب شناسه ‏کالا
۳. تعریف فرایند اجرایی و تعیین اولویت‌ها

ماده ۱- در این دستورالعمل اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

الف- آئین‌نامه: منظور آئین‌نامه اجرایی شناسه‌کالا و رهگیری کالا به شماره ۷۵۶۴۲/ت ۵۲۴۰۳ هـ مورخ ۲۳/۶/۹۵ موضوع ماده (۱۳) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز است.

ب- شناسنامه کالا: شناسنامه یا کاتالوگ کالا، مجموعه‌ای از حداقل اقلام اطلاعاتی ضروری که به‌منظور تعریف و تشخیص یک قلم کالایی، در بین سامانه‌های مرتبط و درگیر با آن قلم کالا به کار می‌روند.

پ- شناسه‌کالا: شناسه‌ای چند رقمی که مبتنی بر یک نظام جامع طبقه‌بندی کالاست و مشخصات ماهوی هر قلم کالا احصاء شده و در یک سامانه به منظور ایجاد برداشت مشترک از هر قلم کالا، به صورت رمزینه (بارکد) و یا نظایر آن بر روی کالا نصب یا درج می‌گردد. به هر شناسنامه کالا یک شناسه‌کالای یکتا تخصیص می‌یابد.

تبصره- بخشی از اقلام اطلاعاتی در شناسه‌کالا به سایر طبقه‌بندی‌ها از قبیل سامانه هماهنگ‌شده (HS)، استاندارد بین‌المللی طبقه‌بندی فعالیت‌های اقتصادی (ISIC)، طبقه‌بندی محوری محصول (CPC)، اختصاص دارد.

ت- کالاهای مشمول: کلیه کالاهای گروه منسوجات و پوشاک که مشمول بند (۵) رديف (ب) و رديف (پ) ماده (۳) آيين نامه می‌باشند.

ث- کارگروه ملی: کارگروهی است که به استناد تبصره ذیل بند (ث) ماده یک آیین‌نامه، با مسئولیت وزارت صنعت، معدن و تجارت و با همکاری ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، گمرک و سایر دستگاه‏‌های مرتبط تشکیل شده است.

ج- کارگروه تخصصی: کارگروهی است که ذیل کارگروه ملی برای گروه کالایی منسوجات و پوشاک با مسئولیت دفتر صنایع نساجی و پوشاک و با عضویت سایر دفاتر مرتبط وزارت صنعت، معدن و تجارت و سایر دستگاه‌‏های قید شده در تبصره ذیل بند (ث) ماده یک آیین‌نامه اجرایی تشکیل شده است.

چ- گواهی الکترونیکی: منظور، تأیید الکترونیکی سامانه جامع تجارت به استعلام الکترونیکی شناسه‏‌کالا توسط گمرک می‌‏باشد.

ح- عناصر توصیفی کالا: عناصر و خصوصیات ذاتی، کارکردی و ظاهری کالا از قبیل جنس، نوع، رنگ، ابعاد، وزن، طرح، مدل، تولیدکننده، کشور سازنده، نام تجاری و نوع کاربری آن که در تشریح کالا مؤثر است.

خ- شناسه جهانی قلم کالا (GTIN): بر اساس سیستم شماره گزاری GS۱ به هرقلم کالا، یک کد به نام GTIN تخصیص داده می‌شود. کد GTIN ساختار ۸، ۱۲، ۱۳ و ۱۴ رقمی دارد.

د- سامانه جامع تجارت: منظور سامانه جامع تجارت ایران است که بر اساس بند الف ماده شش قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب سال ۱۳۹۲، به عنوان درگاهی یکپارچه، ارتباط فعالان اقتصادی را اعم از واردکنندگان و تولیدکنندگان با دستگاه‌های ذیربط در امر تجارت، کنترل می‌کند.

ذ- سامانه شناسه‌کالا: سامانه‌ای است به منظور ثبت شناسنامه، اخذ و نصب شناسه‌کالا که فرآیندهای درخواست و صدور شناسه‌کالا را در برگرفته و امکان استعلام شناسه‌کالا را برای سامانه‌ها و افراد مرتبط فراهم می‌نماید. هدف این سامانه، مدیریت شناسه‌کالا در طول زنجیره تجاری کشور است و بر این اساس، زبان مشترک در کل فعالیت‌های تجاری فراهم می‌شود.

ماده ۲- کلیه تولیدکنندگان و واردکنندگان اقلام کالایی مشمول، ملزم به ثبت شناسنامه، اخذ و نصب شناسه کالا برای این دسته از کالاهای خود می‌باشند.

تبصره- کلیه متقاضیان از تاریخ ابلاغ این دستورالعمل ابتدا جهت ثبت نام و احراز صلاحیت می‌بایست به سامانه جامع تجارت به آدرس http://www.ntsw.ir مراجعه نمایند و سپس برای ثبت اطلاعات و اخذ یا ثبت شناسه‌کالا در سامانه شناسه‌کالا با همان نام کاربری و رمز عبور به آدرس http://cid.ntsw.ir مراجعه نمایند.

ماده ۳- تکمیل شناسنامه کالا و دریافت شناسه می‌بایست، به ازای هر قلم کالای تولیدشده داخلی، توسط تولیدکننده و هر قلم کالای وارداتی، توسط واردکننده، برای اولین سری تولید یا واردات (بعد از الزام شناسه) بر اساس اولویت‌ها و زمان‌بندی مقرر در جدول ذیل، انجام گیرد.

تبصره ۱- الزام ثبت شناسنامه و اخذ شناسه برای سایر کالاهای مشمول براساس زمانبندی است که متعاقباً اعلام خواهد شد.

ردیف قلم کالایی تاریخ الزام ثبت شناسنامه، اخذ و نصب شناسه برای کالاهای وارداتی الزام گمرک نسبت به دریافت و ثبت گواهی‌ها و شماره شناسه‌کالا از سامانه جامع تجارت تاریخ الزام ثبت شناسنامه، اخذ و نصب شناسه برای کالاهای تولید داخلی نحوه نصب شناسه برروی کالا
۱ پوشاک به شرح جدول پیوست
۲ کفش
۳ منسوجات خانگی
۴ پارچه
۵ اجزاء پوشاک

**الزام گمرک نسبت به دریافت و ثبت گواهی‌ها و شماره شناسه کالا از سامانه جامع تجارت به استناد ماده 8 آیین‌نامه می‌باشد.

تبصره ۲- در صورتی که قبلاً شناسه‌کالای مدنظر واردکننده توسط فرد دیگری در سامانه شناسه‌کالا ثبت شده باشد، واردکننده می‌بایست نسبت به تطابق عناصرتوصیفی با کالای خود اطمینان حاصل نماید و در صورت تطبیق کامل عناصر توصیفی نیازی به ثبت شناسه ‏کالای جدید نخواهد داشت و می‌تواند از همان شناسه‌کالا استفاده نماید. ولی در صورت مغایرت در عناصر توصیفی، باید نسبت به تکمیل شناسنامه جدید و اخذ شناسه‌کالای جدید اقدام نماید.

تبصره ۳- در تکمیل شناسنامه‏ کالا در بخش فیلدهای اجباری، درج نشان تجاری، کشور صاحب نشان تجاری، کشور تولیدکننده، و نام تولیدکننده (حقیقی یا حقوقی) به عنوان شاکله اصلی تولید شناسه (اقلام بسته بندی) ضروری است.

تبصره ۴- مالکیت شناسه‌های صادره از طریق این سامانه متعلق به صادرکننده شناسه است و دریافت‌کننده صرفاً به عنوان بهره‌بردار آن شناسه خواهد بود.

ماده ۴- طبق تبصره ماده ۵ آیین نامه، چنانچه محصولی دارای شناسه کالای بین‌المللی از جمله “شناسه جهانی قلم کالا (GTIN)” باشد، پ از ورود اطلاعات در سامانه شناسه کالا و تهیه شناسنامه (کاتالوگ) کالا، شناسه مذکور بین‌المللی به عنوان شناسه کالا استفاده می‌شود.

تبصره 1- در هنگام اخذ شناسه کالا توسط تولیدکنندگان داخلی، چنانچه کالا فاقد شناسه بین المللی “شماره جهانی قلم تجاری (GTIN)” باشد، متقاضی می‌تواند از گزینه “فاقد شناسه” استفاده کند. در این صورت پس از تهیه شناسنامه (کاتالوگ) کالا سامانه یک شناسه کالای داخلی “شماره قلم کالای داخلی” به کالای اظهارشده اختصاص می‌دهد.

تبصره 2- کارگروه موظف است اصلاحیه‌های دوره‌ای مربوط به کلیه عناصر توصیفی کالا را در سامانه شناسه کالا اعمال کرده و از به‌روز بودن مقادیر آن‌ها اطمینان حاصل نماید.

تبصره 3- در صورتی که شناسه کالایی توسط واردکننده‌ای در سامانه جامع تجارت ثبت شده باشد، واردکنندگان دیگر می‌توانند ضمن حصول اطمینان از تطبیق مقادیر عناصر توصیفی آن با کالای خود، از همان شناسه‌کالا استفاده نماید.

تبصره 4- متذکر می‌شود دستورالعمل نحوه صدور گواهی فعالیت نمایندگان و شعب شرکت‌های خارجی عرضه کننده پوشاک در ایران به شماره ابلاغی 139276/60 مورخ 17/6/1395 همچنان به قوه خود باقی خواهد بود.

 

در حال تکمیل…

ماده ۵- شناسه‌کالا می‌بایست به صورت قابل رویت به کالا الصاق گردد.

تبصره ۱- شناسه كالا براي اقلام فله و فاقد بسته بندي در اسناد تجاري از قبيل اسناد ترخيص ،حمل،انبارش و فاكتور فروش كالا درج خواهد شد.

تبصره ۲- محل الصاق برچسب باید به نحوی باشد که مانع رویت اطلاعات اصلی مندرج بر محصول نبوده، برچسب تماماً قابل رویت بوده و با بارکدخوان‌ها قابل شناسایی باشد.

تبصره ۳- چاپ برچسب‌ها باید با حداقل کیفیت DPI ۳۰۰ و به گونه‌ای باشد که در شرایط نگهداری محصولات پاک نشده و خوانا باقی بماند.

تبصره ۴- شناسه‌کالا حداقل در فرمت عدد و کدهای میله‌ای (بارکد) می‌باشد. مسئولیت ناخوانی بارکد ارائه شده به وسیله بارکدخوان، برعهده واردکننده/تولیدکننده می‌باشد.

تبصره ۵- بارکد به رنگ مشکی با پس زمینه سفید بوده و براساس جدول زیر می‌باشد. علاوه بر رعایت محدوده ابعاد بارکد، نسبت پهنا به ارتفاع بارکد باید همواره عددی ثابت و معادل ۱.۳۷ باشد.

مشخصه حداکثر اندازه مجاز (میلی‌متر) اندازه استاندارد (میلی‌متر) حداقل اندازه مجاز (میلی‌متر)
ارتفاع ۴۵.۷ ۲۲.۸۵ ۱۸.۲۸
پهنا ۶۲.۷ ۳۱.۳۵ ۲۵.۰۸

ماده ۶- پس از تکمیل شناسنامه کالایی توسط مشمولین و ثبت یا صدور شناسه‌کالا توسط سامانه جامع تجارت، گواهی الکترونیکی توسط سامانه صادر و پس از استعلام از سوی گمرک به‌صورت ارتباط الکترونیکی و برخط در اختیار گمرک قرار خواهد گرفت. این گواهی همان تأیید شناسه‌کالا خواهد بود.

ماده ۷- گمرک موظف است به هنگام انجام فرآیندهای ترخیص کالا از صحت شناسه‌کالا از طریق تبادل اطلاعات و دریافت گواهی شناسه مذکور در ماده (۵) آیین نامه اجرایی، اطمینان حاصل نماید. انجام این فرآیند به منزله دریافت گواهی الکترونیکی شناسه‏کالا از سوی گمرک می‌باشد.

ماده ۸ – به استناد تبصره یک ماده ۳ آیین‌نامه اجرایی مواد ۵ و ۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، دستگاه‌های مجوز دهنده مکلفند در زمان صدور مجوزهای واردات، صادرات، تولید و ترانزیت براساس شناسه‌کالا اقدام نمایند.

ماده ۹- کارگروه تخصصی موظف است پیشنهادات، انتقادات و نظرات واصله را بررسی و اصلاحات مربوطه را به‌منظور به‌روز نمودن دستورالعمل به کارگروه ملی (دفتر امور خدمات بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت) ارسال نماید.

ماده ۱۰- اتاق اصناف ایران، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان موظفند گزارش فرآیند اجرای این دستورالعمل در سطح بازار و همچنین مرکز توسعه تجارت الکترونیکی گزارش استفاده از سامانه شناسه‌کالا را هر سه‌ماه یکبار به دفتر امور خدمات بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت ارسال نمایند.

ماده ۱۱- دستورالعمل صادره مشمول کالاهایی است که بعد از الزام شناسه‌کالا، تولید یا وارد می‌شوند. لذا تعیین تکلیف کالاهای موجود در کشور و ترخیص سفارشات قبل از الزام، به ترتیب مشمول ماده ۷ آیین‌نامه و ماده ۱۱ آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات خواهد بود.

ماده ۱۲- فرآیندهای ثبت شناسه‌ها، تخصیص نام کاربری و رمز عبور، انتقال مالکیت، پاسخ استعلام شناسه‌ها و گواهی‌ها و سایر فعالیت‌های مذکور در این دستورالعمل در سامانه جامع تجارت و دیگر سامانه‌ها رایگان می‌باشد.

ماده ۱۳- وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است فرایند ثبت سفارش را به‌گونه‌ای تنظیم نماید که از تاریخ الزام ثبت، اخذ و نصب شناسه‌کالا طبق جدول فوق از ثبت سفارش این کالاها بدون شناسه‌کالا جلوگیری نماید.

این دستورالعمل در ۱۳ ماده و ۱۲ تبصره در جلسه مورخ ۱۱ / ۲ /۹۶ در دفتر امور خدمات بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت با حضور اعضای کارگروه تخصصی کالای کشاورزی به تصویب رسید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام