کتاب استخدامی اداری ها
وزارت صنعت، معدن و تجارت

آیین نامه اجرایی ساز و کار کشف قیمت در صورت وجود انحصار

آیین نامه اجرایی تبصره (۵) بند (ب) ماده (۵) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی -مصوب ۱۳۹۸- موضوع: ساز و کار کشف قیمت در صورت وجود انحصار (تصویبنامه شماره ۹۳۳۷۰/ت۵۷۵۸۳هـ مورخ ۱۹/۸/۱۳۹۹ هیئت وزیران)

وزارت صنعت، معدن و تجارت

هیئت وزیران در جلسه ۱۴/۸۱۳۹۹ به پیشنهاد شماره ۲۱۸۶۲/۶۰ مورخ ۱۱/۱/۱۳۹۹ وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و تبصره (۵) بند (ب) ماده (۵) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی -مصوب ۱۳۹۸- آیین نامه اجرایی تبصره مذکور را به شرح زیر تصویب کرد:

آیین نامه اجرایی تبصره (۵) بند (ب) ماده (۵) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی

ماده ۱- در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

۱- قانون: قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی -مصوب ۱۳۹۸-.

۲- هیئت نظارت: هیئت موضوع ماده (۱۹) قانون.

۳- 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام