کتاب استخدامی اداری ها
مقررات شهرداری‌ها و دهیاری‌ها

ضوابط تشکیلاتی شهرداری تهران

ضوابط تشکیلاتی شهرداری تهران (مصوبه شماره ۱۶۰/۲۶۴۵/۱۲۱۹ مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۰۲ شورای شهر تهران)

ضوابط تشکیلاتی شهرداری تهران

مقدمه:

به منظور تحقق بند دهم (۱۰) سیاست‌های کلی نظام اداری ابلاغی مقام معظم رهبری (مدظله العالی) مبنی بر چابک‌سازی، متناسب‌سازی و منطقی ساختن تشکیلات نظام اداری و با رعایت تبصره ذیل ماده صدودوازدهم (۱۱۲) قانون استخدام کشوری مبنی بر اخذ موافقت سازمان اداری و استخدامی در رابطه با هر نوع وضع، اصلاح و تغییر تشکیلات شهرداری‌ها و در اجرای مفاد آیین‌نامه استخدامی شهرداری تهران مصوب ۱۳۵۸/۸/۱۲، ضوابط تشکیلاتی شهرداری تهران به شرح ذیل تصویب می‌گردد.

ماده یکم (۱): اصول و سیاست‌های حاکم
اصول و سیاست‌های حاکم بر طراحی و تهیه ساختار سازمانی و تشکیلات تفصیلی شهرداری تهران عبارت است از:
۱. متناسب‌سازی و منطقی ساختن ساختار سازمانی
۲. جایگزینی راهبرد خرید خدمات به جای تولید خدمات
۳. توسعه ارائه خدمات از طریق برون‌سپاری و حذف و اصلاح پست‌های مرتبط
۴. رعایت اصل عدم تمرکز در توزیع متناسب اختیارات و مسئولیت‌ها.
۵. تفکیک وظایف غیر قابل واگذاری از وظایف قابل واگذاری و پیش‌بینی تشکیلات مناسب.
۶. حذف واحدهای غیر ضروری و وظایف واگذار شده از ساختار سازمانی.
۷. تأکید بر وظایف سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی، هدایت و نظارت و عدم پیش‌بینی وظایف اجرایی در ستاد
۸. چابک سازی و افزایش انعطاف ساختار سازمانی.
۹. جامع‌نگری، همسو سازی و هماهنگی میان سطوح مختلف سازمانی.
۱۰. استفاده از ظرفیت‌های موجود و توسعه ظرفیت‎‌های جدید در تشکل‌های حرفه ای و صنفی و بخش خصوصی و تعاونی برای ارائه خدمات قابل واگذاری.
۱۱. ایجاد هرگونه واحد سازمانی صرفاً در چارچوب وظایف قانونی مصوب شهرداری در حوزه شهری

ماده دوم (۲): شمول ضوابط
این ضوابط مشمول ستاد شهرداری، مناطق، نواحی، سازمان‌ها، شرکت‌ها و مؤسسات تابعه و وابسته شهرداری تهران می‌باشد.

ماده سوم (۳): تعاریف و اصطلاحات
تعاریف و اصطلاحات به¬‌کار رفته در این مصوبه به شرح زیر است:
مأموریت سازمان: مأموریت‌های سازمان به دو دسته اصلی و تبعی تقسیم می‌گردد. مأموریت اصلی وظیفه‌ای است که بر اساس قانون برای شهرداری تهران تعیین می‌گردد و مأموریت تبعی وظیفه‌ای است که برای انجام مأموریت اصلی تعریف می‌شود .
توزیع وظایف: وظایف با در نظر گرفتن پیوستگی و سنخیت فعالیت‌ها تجزیه و تفکیک می‌شود و در قالب معاونت‌ها و سپس واحد‌های سازمانی تقسیم و توزیع می‌گردد، به نحوی که در این تقسیم‌بندی بین واحد‌های سازمانی تداخل و تشابه وجود نداشته باشد.
ضوابط تشکیلاتی: ضوابطی است که سیاست‌ها و اصول حاکم بر ساختار سازمانی، تعاریف و اصطلاحات ساختاری، ضوابط ایجاد واحدهای سازمانی در شهرداری، ضوابط ایجاد واحدهای سازمانی در سازمان وابسته، ضوابط ایجاد واحدهای سازمانی در شرکت تابعه و وابسته و ضوابط کمی ساختار سازمانی نظیر تعداد سطوح سازمانی، واحدهای سازمانی، تعداد و نوع پست¬‌های سازمانی و چگونگی توزیع وظایف را تعیین می‌نماید.
ساختار سازمانی: تعیین کننده حدود وظایف و اختیارات، سلسله مراتب سطوح سازمانی و نحوه تقسیم و توزیع وظایف واحد‌های سازمانی می‌¬باشد و شامل نمودار سازمانی، پست‌‌های سازمانی و شرح وظایف آن‌ها می‌باشد.
نمودار سازمانی: نموداری است که به صورت طرح کلی (شماتیک) سطوح سازمانی، روابط و سلسله مراتب واحد‌های سازمانی را نشان می‌دهد. این نمودار تا دو یا سه سطح سازمانی را نشان می‌دهد.
تشکیلات تفصیلی: مجموعه‌ای است شامل تعداد، عناوین، شماره و ردیف پست‌ها و شرح وظایف واحد‌های سازمانی که در چارچوب نمودار سازمانی می‌باشد.
واحد سازمانی: از اجزای ساختار سازمانی است که بر مبنای سه رکن تنوع وظایف، تمرکز/عدم تمرکز جغرافیایی و حجم کار، با عناوینی چون معاونت، مرکز، اداره کل، دفتر، منطقه، مدیریت، اداره، گروه، ناحیه و امور عهده‌دار انجام وظایف متجانس و مرتبط با اهداف شهرداری می‌باشد.
سطح سازمانی: هر یک از مقاطع تشکیل دهنده سلسله مراتب سازمانی است که جزو رده فرماندهی قرار می‌گیرد. هر سطح سازمانی از یک یا چند واحد سازمانی مربوط به آن سطح ایجاد می‌شود.
پست سازمانی: عبارت است از جایگاهی که در ساختار سازمانی شهرداری تهران برای انجام وظایف و مسئولیت‌های مشخص پیش‌بینی و برای تصدی یک مستخدم در نظر گرفته می‌شود.
پست مدیریتی: جایگاه سازمانی است که اشخاص متصدی آن وظیفه هدایت، نظارت، کنترل و سازماندهی کارکنان تحت مدیریت خود را برعهده دارند.
پست عمومی: جایگاه سازمانی است که اشخاص متصدی آن عهده‌دار مشاغلی هستند که وظایف آن مشاغل به¬‌طور مستقیم در جهت تحقق اهداف شهرداری نبوده بلکه زمینه‌ها و موجبات انجام وظایف و مأموریت‌های شهرداری را فراهم می‌آورند و به واحد‌های ذیربط در شهرداری خدمات ارائه می‌دهند.
پست با نام: جایگاه سازمانی است که اختصاص به فرد معینی داشته و بر اساس ضوابط و مقررات مربوط ایجاد شده یا می‌شود و با خروج متصدی به هر دلیلی از آن پست، از ساختار سازمانی حذف می‌گردد.
امور تصدی‌گری: آن دسته از وظایف شهرداری به استثناء امور سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی، ضابطه‌گذاری، هدایت، راهبری، کنترل و نظارت در حوزه‌های مختلف مأموریتی شهرداری از قبیل انجام فعالیت‌های عمرانی شهر- احداث، اصلاح و نگهداری معابر –پیاده‌روسازی- احداث پارکینگ عمومی- پل عابر پیاده- ایجاد و نگهداری پایانه¬‌های مسافربری- ایجاد، حفظ و نگهداری باغ‌ها و پارک‌های عمومی- احداث فضاها و اماکن عمومی- تنظیف و پاکسازی معابر و فضا‌های شهری- جمع‌آوری و دفن بهداشتی زباله- حمل و نقل شهری- آموزش شهروندی- تعمیر و نگهداری زیرساخت¬‌های شهری‌ می‌باشد.
منطقه شهرداری: مجموعه مشخصی است که از نظر سیاست‌ها، خط مشی‌ها و قوانین و مقررات اداری، استخدامی و مالی و معاملاتی تابع شهرداری است و به‌¬منظور انجام بخشی از وظایف شهرداری در قسمتی از شهر با کارکرد‌های ویژه و سایر عوامل موثر با مرز جغرافیایی معین پیش‌بینی شده در برنامه‌ها و مطالعات شهری در چارچوب دستورالعمل¬‌های مربوط ایجاد شده یا می¬‌شود.
ناحیه شهرداری: مجموعه مشخصی است که از نظر سیاست‌ها، خط‌مشی‌هاو قوانین و مقررات اداری، استخدامی و مالی و معاملاتی تابع شهرداری است و به منظور انجام بخشی از وظایف منطقه در محدوده یک یا چند محله با مرز جغرافیایی معین پیش‌بینی شده در برنامه‌ها و مطالعات شهری در چارچوب دستورالعمل‌های مربوط ایجاد شده یا می‌شود.
مرکز: واحد سازمانی است که عهده‌دار بخشی از وظایف و مأموریت‌های شهرداری به‌‍¬صورت متمرکز بوده به‌¬طوری¬‌که انعکاس وظیفه‌ای در ستاد، مناطق و نواحی شهرداری برای انجام آن دسته از وظایف و مأموریت¬‌‌هایی که مرکز برای ایفای آن‌ها ایجاد شده است، نخواهد داشت. هر مرکز با وظایف و مأموریت‌‌های محوله حداقل دارای ۳۰ پست سازمانی و با اختیارات بیشتر از اداره کل است که در رأس آن رئیس مرکز قرار می‌گیرد. مرکز را می‌توان از واحد‌های سازمانی اداره و گروه یا حسب مأموریت‌¬ها و وظایف محوله، پست‌‌های سازمانی که به¬‌طور مستقیم تحت نظارت رئیس مرکز ساماندهی می‌شوند، ایجاد نمود. در صورتی¬‌که در ذیل مرکز چهار اداره و گروه یا بیشتر قرار گیرد، یک پست معاون رئیس مرکز قابل پیش‌بینی است.
سازمان تابعه و وابسته: مؤسسه‌ای غیرتجاری است که به منظور انجام بخشی از وظایف و مأموریت‌های قانونی شهرداری تهران که با توجه به ماهیت آن وظایف، پس از تصویب در شورای اسلامی شهر تهران و مراجع ذیصلاح تأسیس و اداره می‌شود و مالکیت آن تماماً متعلق به شهرداری تهران است. این¬گونه سازمان‌ها از حیث قوانین و مقررات، سیاست‌ها و برنامه‌های راهبردی تابع شهرداری بوده و مطابق اساسنامه مصوب اداره می‌شوند. در صورت ایجاد سازمان وابسته شهرداری نمی‌تواند برای مأموریتی که برای انجام آن سازمان ایجاد شده است، واحد سازمانی در ستاد و مناطق شهرداری پیش‌بینی نماید.
شرکت تابعه و وابسته : مؤسسه‌ای تجاری است که بیش از ۵۰% سهام و سرمایه آن به‌طور مستقیم و غیرمستقیم متعلق به شهرداری تهران بوده و به منظور انجام بخشی از تصدی‌های شهرداری برای مدت مشخصی پس از تصویب در شورای اسلامی شهر تهران و موافقت مراجع ذیصلاح ایجاد خواهد شد. این‌-گونه شرکت‌ها به صورت خودگردان و خودکفا اداره شده و از حیث قوانین و مقررات اداری، استخدامی و مالی و معاملاتی، تابع مقررات مربوط به شرکت‌‌های وابسته به شهرداری تهران، اساسنامه مصوب و در موضوعاتی که در اساسنامه پیش¬‌بینی نشده تابع قانون تجارت خواهند بود.

ماده چهارم (۴): ضوابط ایجاد واحد‌های سازمانی
ضوابط ایجاد واحد‌های سازمانی در تشکیلات تفصیلی شهرداری تهران به شرح زیر است:
۱- امور، واحد سازمانی است که عهده‌دار انجام چند وظیفه از وظایف و مأموریت‌های شهرداری حسب مورد در ذیل معاونت، اداره کل، دفتر، مدیریت، اداره و گروه قرار می‌گیرد و در رأس آن مسئول امور قرار می¬‌گیرد. هر امور متناسب با وظایف و مأموریت‌های محوله حداقل دارای دو پست سازمانی تحت نظر مسئول امور خواهد بود.
۲- گروه، واحد سازمانی است که عهده‌دار انجام بخشی از وظایف و مأموریت‌های شهرداری می‌باشد و وجه غالب وظایف آن، تدوین سیاست¬‌ها، برنامه¬‌ها و انجام مطالعات کاربردی است و در رأس آن رئیس گروه قرار می¬‌گیرد. هر گروه متناسب با وظایف و مأموریت¬‌های محوله حداقل دارای پنج پست سازمانی خواهد بود.
۳- اداره، واحد سازمانی است که عهده‌دار انجام بخشی از وظایف و مأموریت‌های شهرداری می‌باشد و وجه غالب وظایف آن اجرایی است و در رأس آن رئیس اداره قرار می‌گیرد. هر اداره متناسب با وظایف و مأموریت¬‌های محوله حداقل دارای هفت پست سازمانی خواهد بود.
۴- مدیریت، واحد سازمانی است که انجام بخشی از وظایف و مأموریت¬‌های شهرداری در زمینه فعالیت‌‌های تدوین سیاست¬‌ها، برنامه‌ها و مطالعات کاربردی یا اجرایی را بر عهده دارد و در رأس مدیریت، مدیر قرار می¬‌گیرد. هر مدیریت متناسب با وظایف و مأموریت‌های محوله حداقل دارای پانزده پست سازمانی است. مدیریت را می‌توان از واحد‌های سازمانی اداره و گروه و امور یا حسب مأموریت¬‌ها و وظایف محوله، پست‌‌های سازمانی که به¬‌طور مستقیم تحت نظارت مدیر سازماندهی می‌شود، ایجاد نمود.
۵- اداره کل، واحد سازمانی است که عهده‌دار انجام بخشی از وظایف و مأموریت‌های شهرداری می‌باشد و وجه غالب وظایف آن اجرایی است. در رأس اداره کل، مدیرکل قرار می‌گیرد. هر اداره کل متناسب با وظایف و مأموریت¬‌های محوله حداقل دارای ۳۰ پست سازمانی است. اداره کل را می‌توان از واحدهای سازمانی اداره، گروه و امور یا حسب مأموریت¬‌ها و وظایف محوله از پست¬‌های سازمانی که به‌¬طور مستقیم تحت نظارت مدیر کل سازماندهی می‌شود، ایجاد نمود. در صورتی‌¬که در ذیل اداره کل چهار اداره و گروه یا بیشتر قرار گیرد، یک پست معاون مدیرکل قابل پیش‌بینی است.
۶- دفتر، واحد سازمانی است، که عهده‌دار انجام بخشی از وظایف و مأموریت‌های شهرداری می‌باشد و وجه غالب وظایف آن تدوین سیاست، برنامه‌ریزی و مطالعات کاربردی است. در رأس دفتر، مدیر کل قرار می¬‌گیرد. هر دفتر متناسب با وظایف و مأموریت‌های محوله حداقل دارای بیست و پنج پست سازمانی است. دفتر را می‌توان از واحد‌های سازمانی اداره و گروه یا حسب مأموریت¬‌ها و وظایف محوله، پست‌‌های سازمانی که به¬‌طور مستقیم تحت نظارت مدیرکل سازماندهی می‌شود، ایجاد نمود. در صورتی¬‌که در ذیل دفتر چهار گروه، اداره یا بیشتر قرار گیرد، یک پست معاون مدیرکل قابل پیش‌بینی است.
۷- معاونت، واحد سازمانی است که انجام بخشی از وظایف و مأموریت¬‌های شهرداری را برعهده دارد و در رأس آن، معاون قرار می‌گیرد. هر معاونت از واحد‌های سازمانی متناسب با حجم و نوع وظایف و مأموریت-‌های مورد نظر تشکیل می‌شود.

ماده پنجم (۵): فعالیت‌های تحت نظر مستقیم شهردار
فعالیت¬‌ها و مأموریت¬‌های زیر می¬‌توانند تحت نظر مستقیم شهردار قرار گیرند.
۱. حراست
۲. ارتباطات و امور بین‌الملل
۳. یگان حفاظت
۴. بازرسی و پاسخگویی به شکایات
۵. گزینش
۶. مأموریت‌‌هایی که حسب قوانین ذیربط لزوماً می‌بایست تحت نظر مستقیم بالاترین مقام قرار گیرد.

ماده ششم (۶): ضوابط ایجاد واحد سازمانی در منطقه و ناحیه و مرکز
از واحد‌های سازمانی معاونت، اداره، گروه و امور با توجه به ویژگی‌‌های هر یک حسب مورد می¬‌توان برای سازماندهی منطقه و ناحیه و مرکز شهرداری استفاده نمود.

ماده هفتم (۷): ضوابط ایجاد واحد سازمانی در سازمان تابعه و وابسته
سازمان‌‌های تابعه و وابسته در ذیل معاونت‌های شهرداری یا به طور مستقیم تحت نظر شهردار سازماندهی می‌شوند. برای سازماندهی سازمان تابعه و وابسته می‌توان از واحد‌های سازمانی معاونت، اداره، گروه و امور با توجه به ویژگی‌‌های هر یک حسب مورد استفاده نمود. در رأس سازمان تابعه و وابسته رئیس سازمان قرار دارد. با توجه به اینکه سازمان تابعه و وابسته علاوه بر اجرای مأموریت‌های محوله، وظیفه کنترل و نظارت بر اجرای صحیح سیاست‌¬¬ها و برنامه¬¬‌های ابلاغی شهرداری در حوزه تخصصی را به صورت متمرکز دارا می‌باشد، در صورت ایجاد سازمان تابعه و وابسته شهرداری نمی‌تواند برای مأموریتی که برای انجام آن سازمان ایجاد شده است، واحد سازمانی در ستاد، مناطق و نواحی شهرداری پیش‌بینی نماید.

ماده هشتم (۸): ضوابط ایجاد واحد سازمانی در شرکت تابعه و وابسته
سازماندهی شرکت تابعه و وابسته بر اساس مقررات پیش‌بینی شده در این ضوابط می‌باشد. شرکت تابعه و وابسته در ذیل معاونت‌ها و سازمان‌‌های تابعه و وابسته شهرداری قرار می‌گیرند. کارمندان این شرکت‌ها از حیث قوانین و مقررات تابع احکام پیش‌بینی شده در اساسنامه مصوب می‌باشند و هر گونه مأموریت و انتقال کارکنان شرکت تابعه و وابسته به ستاد شهرداری، منطقه، سازمان‌‌های تابعه و وابسته و سایر مؤسسات و شرکت‌‌های تابعه و وابسته بدون وجود پست سازمانی، ممنوع می‌باشد. شهرداری تهران نمی‌تواند جهت انجام وظایفی که برای آن شرکت تأسیس گردیده است، سازمان تابعه و وابسته یا واحد متناظر در ستاد و منطقه پیش¬‌بینی نماید.
تبصره:
مأموریت کارکنان شرکت‌‌های تابعه و وابسته به سایر واحد‌های شهرداری تهران صرفاً جهت تصدی پست‌‌های مدیریتی ارشد و بالاتر با نظر شهردار تهران بلامانع است.

ماده نهم (۹): ضوابط کمی ساختار سازمانی
ضوابط کمی حاکم بر طراحی ساختار سازمانی به شرح زیر است:
۱- نسبت تعداد پست‌¬های مدیریتی به تعداد کل پست‌‌های سازمانی مصوب در ساختار تفصیلی ستاد شهرداری، مناطق، نواحی و سازمان‌‌های تابعه و وابسته به استثناء سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی حداکثر ۱۵ درصد می‌باشد. امور در سرجمع پست‌‌های مدیریتی قرار نمی‌گیرد.
۲- نسبت تعداد کل پست‌‌های عمومی به تعداد کل پست¬‌ها در ساختار تفصیلی ستاد شهرداری، مناطق، نواحی و سازمان‌های تابعه و وابسته به استثناء سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی حداکثر ۲۰ درصد می‌باشد.
۳- نسبت تعداد کل پست‌‌های ستاد شهرداری به تعداد کل پست‌ها در ساختار تفصیلی ستاد شهرداری، مناطق، نواحی و سازمان‌‌های تابعه و وابسته به استثناء سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی حداکثر ۲۰ درصد می¬‌باشد.
۴- به ازای مأموریت‌های تخصصی و اصلی شهرداری، پست سازمانی مشاور شهردار تهران حداکثر تا ۶ پست سازمانی قابل پیش‌بینی است.
۵- در ساختار سازمانی معاونت¬‌های ستادی شهرداری حداکثر دو پست سازمانی مشاور تخصصی قابل پیش¬‌بینی می¬‌باشد.
تبصره یکم (۱):
پیش‌بینی پست سازمانی و صدور حکم برای عناوین قائم‌مقام و عناوین ترکیبی همانند مشاور و مسئول دفتر، مشاور و مدیر عامل، مشاور و مدیرکل و امثال آن ممنوع است.
تبصره دوم (۲):
تعیین هم‌¬طرازی پست‌‌های سازمانی با رعایت این ضوابط و طرح طبقه‌بندی مشاغل شهرداری و سایر مقررات ذیربط به‌عهده شورای اداری شهرداری تهران می‌باشد.
تبصره سوم (۳):
تصدی بیش از یک پست سازمانی برای کلیه کارکنان شهرداری ممنوع است. در موارد ضروری با تشخیص مقام مسئول مافوق تصدی موقت پست مدیریتی یا حساس به صورت سرپرستی بدون دریافت حقوق و مزایا برای حداکثر چهار ماه مجاز می‌باشد.

ماده دهم (۱۰): مطالعات ساختاری
مطالعات ساختاری شامل انجام مطالعات لازم در خصوص معماری و طراحی سازمانی و فرآیندها، به منظور تهیه ساختار سازمانی، شامل توزیع اختیارات و مسئولیت‌ها در قالب ستاد، مناطق، نواحی، سازمان‌های تابعه و وابسته و شرکت¬‌های تابعه و وابسته توسط شهرداری با رعایت سیاست¬‌های موضوع ماده یکم (۱) این مصوبه و سایر قوانین و مقررات ذیربط و طرق ذیل برای انجام وظایف و مأموریت‌های شهرداری‌ تهران:
الف) خرید خدمات از بخش تعاونی، خصوصی، سمن‌ها، نهادها و تشکل‌‌های حرفه‌ای و صنفی از قبیل امور عمرانی و زیربنایی، خدمات شهری، تهیه طرح¬‌های توسعه شهری، حمل و نقل عمومی و سایر امور تصدی‌¬گری شهرداری
ب) مشارکت با بخش تعاونی، خصوصی، سمن‌ها، نهادها و تشکل‌های حرفه‌ای و صنفی از طریق اجاره، واگذاری امکانات، امتیازات، تجهیزات و منابع فیزیکی
پ) واگذاری مدیریت واحد‌های سازمانی و اماکن متعلق به شهرداری به بخش تعاونی، خصوصی، سمن‌-ها، نهادها و تشکل‌های حرفه‌ای و صنفی با پرداخت تمام و یا بخشی از هزینه تمام شده خدمات.
ت) انجام بخشی از امور تصدی¬‌گری توسط شرکت‌های تابعه و وابسته در صورت عدم امکان استفاده از شیوه (الف) تا (پ)
ث) انجام بخشی از وظایف تصدی¬‌گری توسط ستاد شهرداری، منطقه، ناحیه و سازمان تابعه و وابسته در صورت عدم امکان‌ ( ) استفاده از شیوه‌ی (الف) تا (ت).

ماده یازدهم (۱۱): تصویب ساختار سازمانی
فرآیند تهیه و تصویب ساختار سازمانی:
۱. تهیه و تنظیم ساختار سازمانی ستاد شهرداری، مناطق و نواحی با قید سقف تعداد پست‌‌های سازمانی و ارائه آن بر اساس این ضوابط با پیشنهاد معاونت برنامه‌ریزی و یا عناوین مشابه شهرداری، تأیید شورای اداری شهرداری (موضوع ماده ۷۵ آیین‌نامه استخدامی شهرداری تهران) و تصویب شورای اسلامی شهر تهران.
۲. تهیه و تنظیم ساختار سازمانی سازمان تابعه و وابسته شهرداری با قید سقف تعداد پست‌‌های سازمانی و ارائه آن بر اساس این ضوابط با پیشنهاد شورای سازمان، تأیید شورای اداری شهرداری و تصویب شورای اسلامی شهر تهران بر اساس طبقه‌بندی سازمان‌‌های تابعه و وابسته که توسط شورای اداری شهرداری انجام می‌گیرد.
۳. تهیه و تنظیم ساختار سازمانی شرکت تابعه و وابسته شهرداری با قید سقف تعداد پست‌‌های سازمانی و ارائه آن بر اساس این ضوابط با پیشنهاد هیأت مدیره شرکت، تأیید شورای اداری شهرداری و تصویب شورای اسلامی شهر تهران.
تبصره یکم (۱):
تغییرات ساختار سازمانی و سقف تعداد پست‌‌های سازمانی واحد‌های سازمانی شهرداری هر ۴ سال یک‌بار قابل بررسی خواهد بود، بازنگری و اصلاح پیش از موعد مقرر در صورت تشخیص شهردار تهران با ارائه لایحه به شورای اسلامی شهر تهران امکان‌¬پذیر است. در هر صورت تغییرات ساختار کلان سازمانی و سقف تعداد پست‌‌های سازمانی شهرداری تهران و واحد‌های سازمانی تابعه آن منوط به تصویب شورای اسلامی شهر تهران است.
تبصره دوم (۲):
تشکیلات تفصیلی ستاد شهرداری، مناطق، نواحی، سازمان‌ها، شرکت‌ها و مؤسسات تابعه و وابسته شهرداری تهران شامل عناوین، شماره و ردیف پست‌ها و شرح وظایف واحد‌های سازمانی در چارچوب ساختار سازمانی و سقف تعداد پست‌‌های سازمانی مصوب شورای اسلامی شهر تهران و با رعایت این ضوابط، مشروط به عدم توسعه تشکیلاتی، ارتقاء سطوح سازمانی، افزایش تعداد پست‌‌های مدیریتی و تبدیل پست‌‌های عمومی به کارشناسی به تصویب شورای اداری شهرداری تهران می رسد.
تبصره سوم (۳):
دستورالعمل رده‌‌بندی سازمان‌ها و شرکت‌‌های تابعه و وابسته، توسط شورای اداری شهرداری تهران تصویب و ابلاغ خواهد شد.
تبصره چهارم (۴):
اساسنامه سازمان‌ها و شرکت‌‌های تابعه و وابسته به شهرداری تهران از سوی شورای سازمان/مجمع شرکت پیشنهاد و پس از تأیید در شورای اداری به تصویب شورای اسلامی شهر تهران خواهد رسید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام