کتاب استخدامی اداری ها
مقررات شهرداری‌ها و دهیاری‌ها

آیین‌نامه سفر اعضای شوراهای اسلامی ‌محلی به خارج از کشور (تصویبنامه شماره‌ 36814/ت‌23892هـ مورخ 1/7/1382 هیأت وزیران)

 

آیین‌نامه سفر اعضای شوراهای اسلامی ‌محلی به خارج از کشور (تصویبنامه شماره‌ 36814/ت‌23892هـ مورخ 1/7/1382 هیأت وزیران)

وزارت کشور- وزارت امور خارجه- وزارت اطلاعات- سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور

هیأت وزیران در جلسه مورخ 1382.6.26 بنا به پیشنهاد شماره 400.1319 مورخ 1379.9.9 وزارت امور خارجه و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران‌، آیین نامه‌سفر اعضای شوراهای اسلامی محلی به خارج از کشور را به شرح زیر تصویب نمود:

آیین نامه سفر اعضای شوراهای اسلامی محلی به خارج از کشور

ماده 1- به منظور نظارت‌، هماهنگی و تصمیم گیری در خصوص مأموریت اعضای شوراهای اسلامی به‌خارج از کشور، کمیسیونی به ریاست معاون وزیر کشور در امور اجتماعی و شوراها و با عضویت رییس‌شورای عالی اسلامی استانها و نمایندگان تام الاختیار معاونت اجتماعی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی‌کشور، معاونت امور کنسولی و مجلس وزارت امور خارجه و معاونت فرهنگی و سیاسی وزارت اطلاعات‌تحت عنوان “کمیسیون مرکزی مأموریت اعضای شوراهای اسلامی محلی به خارج از کشور” که در این‌آیین‌نامه “کمیسیون مرکزی‌” خوانده می‌شود، تشکیل خواهد شد.

تبصره- دبیرخانه این کمیسیون در دفتر هماهنگی و پیگیری امور شوراهای وزارت کشور تشکیل می‌شود و دبیر آن مدیرکل دفتر یادشده خواهد بود.

ماده 2- کارگروه استانی به ریاست معاون سیاسی‌امنیتی استانداری و با عضویت رییس شورای اسلامی‌استان‌، رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان و مدیرکل اطلاعات استان تشکیل می‌شود که پیشنهاددهنده نهایی مأموریت اعضای شوراهای اسلامی استان به کمیسیون مرکزی خواهد بود.

تبصره- دبیرخانه کارگروه استانی در دفتر اجتماعی و انتخابات استانداری و دبیر آن مدیرکل دفتریادشده می باشد.

ماده 3- سفرهای شخصی اعضای شوراهای اسلامی که جنبه مأموریت نداشته و از بودجه شورا برای‌انجام سفر استفاده نمی‌شود، به عنوان سفر غیررسمی تلقی و با آنها همانند سایر شهروندان ایرانی رفتارخواهد شد.

ماده 4- مأموریت اعضای شوراهای اسلامی پس از طی کردن تشریفات مندرج در این آیین نامه باگذرنامه عادی انجام خواهد شد.

ماده 5- پیشنهاد مأموریت اعضای شوراهای اسلامی همراه با گزارش توجیهی‌، اهداف و مدت زمان‌مأموریت تنها با تأیید شورای بالادست بلافصل و تصویب کارگروه استان قابل طرح در “کمیسیون مرکزی‌”است‌.

تبصره‌- مأموریت اعضای شورای اسلامی استان و شورای عالی استانها پس از تصویب در شورای عالی‌استانها به کمیسیون مرکزی پیشنهاد می‌شود.

ماده 6- تأمین اعتبار مأموریت اعضای شوراهای اسلامی در تمام سطوح به عهده شورای مربوط است‌.

ماده 7- هیأت‌های اعزامی موظفند پس از انجام مأموریت‌، گزارش مأموریت‌، اقدامات و مذاکرات انجام‌شده را به دبیرخانه کمیسیون مرکزی ارسال نمایند.

ماده 8- رعایت مقررات و شئونات جمهوری اسلامی ایران از سوی کلیه مأموران اعزامی مشمول این‌آیین نامه لازم الاجراست‌.

محمدرضا عارف‌ – معاون‌ اول‌ رییس‌جمهور

اصلاح آیین‌نامه سفر اعضای شوراهای اسلامی محلی به خارج از کشور (تصویبنامه شماره‌ 3747/ت 30463هـ مورخ 1383.02.05 هیأت وزیران)

وزارت کشور ـ وزارت امورخارجه ـ وزارت اطلاعات ـ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور

هیأت وزیران در جلسه مورخ 1383.1.30 با توجه به نظر رییس مجلس شورای اسلامی‌، موضوع نامه شماره‌6111.75464 ه¨.ب مورخ 1382.10.17 تصویب نمود:

آیین‌نامه سفر اعضای شوراهای اسلامی محلی به خارج از کشور، موضوع تصویبنامه شماره ‌36814/ت‌23892هـ مورخ 1382.7.1 به شرح زیر اصلاح می‌شود:

1- ماده (4) به شرح زیر تغییر می‌یابد:

ماده 4- نوع گذرنامه اعضای شوراهای اسلامی برای مأموریت خارج از کشور مطابق مقررات مربوط معین‌می‌گردد.

2- ماده (5) و تبصره آن حذف و شماره مواد بعدی اصلاح می‌شود.

محمدرضا عارف – معاون اول رییس‌جمهور

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام