کتاب استخدامی اداری ها
مقررات شهرداری‌ها و دهیاری‌هاقوانین و مقررات ایثارگران

دستورالعمل تبدیل وضعیت نیروهای ایثارگر پیمانکاری حجمی در شهرداری تهران

دستورالعمل تبدیل وضعیت نیروهای ایثارگر پیمانکاری حجمی در شهرداری تهران (ابلاغی بهمن ۱۴۰۰)

مقدمه:

در اجرای دستور شهردار محترم تهران در خصوص نحوه اجرای بند (د) تبصره (۲۰) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور با موضوع بخشنامه سازمان اداری و استخدامی کشور به شماره ۱۳۷۵۸ مورخ ۱۹/۳/۱۴۰۰ در رابطه با تبدیل وضعیت مشمولین ماده ۲۱ قانون جامع خدمت رسانی به ایثارگران، شهرداری تهران در نظر دارد با رعایت ضوابط ابلاغی به شرح ذیل، نسبت به تبدیل وضعیت استخدامی ایثارگران دارای قرارداد پیمانکاری حجمی در مناطق ۲۲ گانه، واحدهای ستادی، سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه با حفظ ماهیت شغلی، اقدام نماید.

هدف:

این دستورالعمل در اجرای قوانین مربوط به قشر معزز ایثارگران شاغل در پیمانکاری حجمی در مناطق ۲۲ گانه، واحدهای ستادی، سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه شهرداری تهران و در راستای ایجاد ثبات و امنیت شغلی این عزیزان با توجه به اولیت‌های اداری و استخدامی، به منور تبدیل وضعیت قراردادهای ایشان با حفظ ماهیت شغلی از پیمانکاری حجمی به کارگر رسمی و یا قرارداد دائم آن واحد، تهیه و تدوین شده است.

تعاریف:

تعریف نیروی پیمانکاری: به نیروی انسانی کار، که بابت انجام کار مشخصی به صورت تمام وقت از طریق پیمانکار بخش خصوصی در راستای اجرای مأموریت‌های غیرحاکمیی در شهرداری تهران بکارگیری شده و رابطه استخدامی با دستگاه اجرایی ندارد.

تعریف پیمانکار حجمی: به پیمانکار بخشی خصوصی و یا داخلی که بر اساس ضوابط و قوانین مربوطه در موارد خارج از امور جاری از طریق شرکت در مناقصه عمومی بابت انجام کار مشخص با واحدهای تابعه قرارداد انجام کار دارد.

ماده ۱- دایره شمول

ایثارگران مشمول (ماده ۲۱ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران) دارای قرارداد با شرکت‌های پیمانکاری حجمی که در مأموریت‌های شهرداری تهران در قالب پیمانکاران حجمی خدمات ارائه می‌نمایند، و در مناطق ۲۲گانه و واحدهای ستادی، سازمان‌های مستقل و شرکت‌های تابعه شهرداری تهران، که قبل از تاریخ ۲۹/۱۲/۱۳۹۹ به صورت تمام وقت شاغل بوده‌اند و اشتغال ایشان تا صدور حکم تبدیل وضعیت استمرار داشته و بیمه‌پردازی مستمر صورت گرفته باشد.

ایثارگران مشمول ماده ۲۱ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران که عبارتند از:

جانبازان، آزادگان، فرزندان شهدا، همسران شهدا، فرزندان جانبازان ۲۵ درصد و بالاتر، همسران جانبازان ۲۵ درصد و بالاتر، آزادگان یک سال و بالای یک سال اسارت، همسران آزادگان یک سال و بالای یک سال اسارت، خواهران و برادران شهدا، رزمندگان با سابقه حداقل ۶ ماه حضور در جبهه ها، همسر رزمندگان، فرزندان رزمندگان، فرزندان جانبازان زیر ۲۵ درصد، فرزندان آزادگان زیر یک سال اسارت.

تبصره: استفاده از سهمیه ایثارگران (برای رزمندگان) منحصراً منوط به ارائه گواهی حضور در جبهه‌های جنگ، حداقل به مدت ۶ ماه بصورت داوطلبانه می‌باشد. برابر بند ۳ آیین‌نامه اجرایی نحوه تعیین فوق‌العاده‌ ایثارگری، نشان ها و خدمات اداری در مناطق جنگ زده (موضوع بند ۲ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری) که جهت اجرا در نیروهای مسلح به تصویب فرماندهی معظم کل قوا رسیده است) مقرر شده سه چهارم مدت خدمت کارکنان پایور و وظیفه که توسط ارتش جمهوری اسلامی ایران، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، کمیته شهربانی و ژاندارمری (نیروی انتظامی)، وزارت سپاه و وزارت دفاع و جهاد سازندگی سابقه به جبهه و مناطق عملیاتی دوران دفاع مقدس اعزام شده اند، خدمت داوطلبانه تلقی می گردد.

تبصره: سازمان ها و شرکت های تابعه شهرداری تهران دارای اساسنامه مصوب از مراجع ذی صلاح، مشمول این دستورالعمل می گردند.

تبصره: نیروای شاغل در شرکت خودرو سرویس شهر، ستاد مؤسسه هادیان شهر، ستاد شرکت خدمات اداری شهر، مشمول این دستورالعمل می باشند.

ماده ۲- شرایط و ضوابط عمومی تغییر وضعیت

۱-۲) اعتقاد و التزام عملی به اسلام یا یکی از ادیان تصریح شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

۲-۲) تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران

۳-۲) دارا بودن کارت پایان خدمت وظیفه یا کارت معافیت دائم قانونی (برای آقایان).

۴-۲) عدم اشتهار به فساد اخلاقی و نداشتن سابقه محکومیت کیفری و یا محرومیت از حقوق اجتماعی

۵-۲) عدم سوء سابقه

۶-۲) عدم اعتیاد به مواد مخدر

۷-۲) عدم محرومیت قانونی از استخدام در ادارات و سازمان‌های دولتی و مؤسسات عمومی

ماده ۳- شرایط و ضوابط اختصاصی تغییر وضعیت

۱-۳) کلیه ایثارگران (خانواده شهدا، جانبازان و آزادگان) ملزم به ارائه گواهی معتبر از بنیاد شهید و امور ایثارگران هستند. بدیهی است به گواهی های ارائه شده از ارتش جمهوری اسلامی ایران- سپاه پاسداران انقلاب اسلامی- نیروی انتظامی- جهاد سازندگی ترتیب اثر داده نخواهد شد.

تبصره: گواهی حضور در جبهه های جنگ از مراکز قابل پذیرش، (ارتش جمهوری اسلامی ایران- سپاه پاسداران انقلاب اسلامی- نیروی انتظامی- جهاد سازندگی) برابر ضوابط بخشنامه شماره ۵۰/۱۴/۲۰۱/م/۴/ن مورخ ۲۲/۶/۱۳۹۳ ستاد کل نیروهای مسلح ترتیب اثر داده خواهد شد.

نکته: برابر اعلام ستاد کل نیروهای مسلح به موجب بند ۱ ماده ۴ ابلاغیه شماره ۲۰۶/۴۰/ط۱۱ مورخ ۲۱/۱۰/۱۳۸۸ با توجه به ماده ۱ تصویب نامه شماره ۵۱۷۰۰/۱۵۷۴۴هـ مورخ ۲۷/۱/۱۳۷۶ هیأت وزیران در طول سال های دفاع مقدس را از تاریخ ۳۱/۶/۱۳۵۹ تا ۲۹/۵/۱۳۶۷ تعیین کرده است و حضور در بازه زمانی مذکور در مناطق جنگی و عملیاتی را به عنوان سابقه حضور در جبهه تلقی کرده است.

۲-۳) اخذ تأییدیه و استعلام ایثارگری از مبادی ذیصلاح توسط واحد محل خدمت الزامی است.

۳-۳) بازنشستگان، از کارافتادگان (کلی ) و کارکنان بازخرید خدمت شده (قطع هماری) شهرداری تهران و سایر دستگاه های دولتی و… (اعم از کارگری و کارمندی) مشمول شرایط فوق نمی باشند.

۴-۳) برابر ماده ۲ بخشنامه سازمان اداری و استخدامی کشور به شماره ۱۳۷۵۸ مورخ ۱۹/۳/۱۴۰۰ و در خصوص نحوه اجرای بند (د) تبصره (۲۰) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور، کارکنان می بایست در زمان تصویب قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور (۲۷/۱۲/۱۳۹۹) به صورت تمام وقت شاغل بوده و در سال جاری نیز قرارداد ایشان تجدید شده باشد و اشغال ایشان تا صدور حکم تبدیل وضعیت استمرار داشته و بیمه پردازی صورت گرفته باشد.

۵-۳) داشتن صلاحیت لازم بر اساس تأییدیه گزینش شهرداری تهران و تأییدیه سلامت جسمانی و روانی کارکنان مشمول جهت انجام وظایف از شرکت شهر سالم الزامی می‌باشد.

تبصره: تبدیل وضعیت کارکنان ایثارگر دارای عناوین شغلی کارگری به کارمندی ممنوع می‌باشد.

۶-۳) به بیمه پردازی های ارائه شده که اختیاری و سوابق پرداخت بیمه با اخذ جریمه بدون مستندات لازم، ترتیب اثر داده نخواهد شد.

ماده ۴- فرآیند تبدیل وضعیت قرارداد کار نیروی انسانی پیماناران حجمی

مشاهده ادامه بخشنامه در فرمت پی‌دی‌اف

3 دیدگاه

  1. سلام من فرزندجانبازهستم ودرشهرداری مشغول هستم به صورت فصلی هفت ماه کارمیکنیم زمستان بیرونمون میکنن آیاتبدیل وضعیت شامل ماهم میشه ؟

  2. سلام من از اسفند ماه سال 99 شروع به کار کردم و اسفند و فروردین رو هم حقوق دریافت کردم ولی از اردیبشهت ماه واسم بیمه رد شده
    آیا شامل من میشه تبدیل وضعیت یا نه
    ممنون میشم راهنمایی کنین

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام