کتاب استخدامی اداری ها
مقررات شهرداری‌ها و دهیاری‌ها

دستورالعمل نحوه تعیین حقوق و مزایای دهیاران در سال ۱۴۰۱

دستورالعمل نحوه تعیین حقوق و مزایای دهیاران در سال ۱۴۰۱ (ابلاغی معاونت امور دهیاری‌ها سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور)

در راستای اجرای تبصره ۲ ماده ۱، ماده ۵ و ماده ۱۰ آیین‌نامه استخدامی دهیاری‌های کشور به موضوع اصلاحیه شماره ۷۸۳۳۵/ت۵۵۳۴۳ ها مورخ ۲۶/۰۶/۱۳۹۸ هیئت محترم وزیران و مصوبه شورای عالی کار، موضوع بخشنامه شماره ۲۶۵۳۴۴ مورخ ۲۲/۱۲/۱۴۰۰ وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی، حقوق و مزایای دهیاران در سال ۱۴۰۱ بر اساس این دستورالعمل تعیین و در چارچوب اعتبارات دهیاری که به تصویب شورای اسلامی روستا رسیده باشد؛ با رعایت تبصره ۲ ماده ۳۲ آیین‌نامه مالی دهیاری‌ها مصوب ۱۳۸۲، پس از طی مراحل قانونی، قابل پرداخت می‌باشد.

دستورالعمل نحوه تعیین حقوق و مزایای دهیاران در سال ۱۴۰۱

ماده ۱- بر اساس مصوبات شورای عالی کار، «حداقل مزد ماهیانه» دهیاران از تاریخ ۱/۱/۱۴۰۱ تا ۲۹/۱۲/۱۴۰۱، برای دهیاران تمام‌وقت، روزانه مبلغ ۱۳۹۳۲۵۰ ریال تعیین می‌شود.

ماده ۲- به استناد تبصره ۱ ماده ۲۶ قانون کار، «فوق‌العاده شغل» دهیاران بر اساس درجه به شرح جدول زیر تعیین می‌شود.

درجه یک و دو درجه سه و چهار درجه پنج و شش
۵ درصد حداقل مزد ۱۰ درصد حداقل مزد ۱۵ درصد حداقل مزد

تبصره- همچنین بر اساس مدرک تحصیلی دهیاران، فوق‌العاده‌ای به شرح جدول زیر پرداخت می‌شود:

فوق دیپلم لیسانس فوق لیسانس دکترا
۲ درصد حداقل مزد ۴ درصد حداقل مزد ۶ درصد حداقل مزد ۸ درصد حداقل مزد

ماده ۳- به استناد تبصره ۱ ماده ۳۶ قانون کار، «مزایای سرپرستی»، به میزان مقرر در جدول زیر با توجه به درجه دهیاری، به دهیاران قابل پرداخت می‌باشد:

درجه یک و دو درجه سه و چهار درجه پنج و شش
۱۰ درصد حداقل مزد ۲۰ درصد حداقل مزد ۳۰ درصد حداقل مزد

ماده ۴- به استناد تبصره ۳ بند ۲ مصوبه شورایعالی کار، به دهیارانی که دارای حداقل یک‌سال سابقه کار شده و یا یک سال از دریافت آخرین پایه سنواتی آنان در دهیاری گذشته ‏باشد، از تاریخ ۱/۱/۱۴۰۱ پایه سنواتی به میزان روزانه (۷۰۰۰۰ ریال (ماهیانه در ماه‌های ۳۰ روزه میزان ۲۱۰۰۰۰۰ ریال و ۳۱ روزه ۲۱۷۰۰۰۰ ریال) پرداخت می‏شود.

تبصره- دهیارانی که از سال ۱۳۸۲ یا بعد از آن با هر عنوان، در همان دهیاری سابقه کار داشته‌‏اند، متناسب با مبلغ پیش‏بینی شده بابت پایه سنواتی در همان سال (طبق مصوبات سالیانه شورایعالی ‏کار) از مجموع پایه سنواتی سال‏های ذی‌ربط بهره‏مند خواهند شد.

ماده ۵- با رعایت شرایط مندرج در ماده ۸۶ قانون تأمین اجتماعی و لحاظ قانون اصلاح قوانین تنظیم خانواده و جمعیت (مصوب ۱۳۹۲) از ابتدای سال ۱۴۰۱ کمک عایله‏مندی (حق اولاد) به ازای هر فرزند معادل ۱۰ درصد حداقل مزد ماهیانه قابل پرداخت می‏باشد.

ماده ۶- از ابتدای سال ۱۴۰۱ کمک هزینه مسکن به مبلغ ۶۵۰۰۰۰۰ ریال و کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار به مبلغ ۸۵۰۰۰۰۰ ریال به دهیاران تمام وقت، اعم از مجرد و متأهل قابل پرداخت می‏باشد. در صورت ابلاغ مصوبه هیئت وزیران موضوع افزایش کمک هزینه مسکن، افزایش مزبور در قراردادها قابل اعمال خواهد بود.

ماده ۶- حق سنوات مسئولین امور مالی و فنی دهیاری‌ها موضوع بند ۲۸ نمونه قراردادهای ابلاغی با توجه به دادنامه شماره ۳۳۲۸ مورخ ۲۹/۱۱/۹۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در برگیرنده تمام عناوین حقوق و مزد مندرج در ماده‌‏های ۳۴ و ۳۵ قانون کار است.

ماده ۷- به منظور پیشبرد بهینه امور و ایجاد انگیزه کافی دهیار تمام وقت، بر اساس بودجه مصوب دهیاری، متناسب با درآمد دهیاری وفق جدول زیر، از فوق العاده کارآیی برخوردار می‌شود. فوق‌العاده مذکور، با تأیید دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری قابل پرداخت می‌باشد:

فوق العاده کارایی

ماده ۸- در صورت تأمین اعتبار، به دهیاران تمام‌وقت، حداکثر به میزان ساعات تعیین شده در جدول زیر با تصویب شورای اسلامی روستا و بخشدار، با رعایت مقررات، «اضافه کار» پرداخت می‌شود.

درجه یک و دو درجه سه و چهار درجه پنج و شش
۴۰ ساعت ۶۰ ساعت ۸۰ ساعت

حقوق یک ساعت اضافه کار= ۱/۴* (حقوق یک ساعت کار عادی)

به دهیاران پاره‌وقتی که بیش از ساعات تعیین شده از سوی شورای اسلامی روستا خدمت می نمایند، با تأیید شورا و بخشدار، برای هر ساعت، مبلغی معادل حداقل مزد تعیین شده در مصوبه شورایعالی کار، با لحاظ جدول فوق و متناسب با ساعت مقرر، حقوق پرداخت می‌شود.

مثال: چنان‌چه ساعت فعالیت برای دهیار پاره وقت در دهیاری درجه یک و دو، ۴ ساعت در روز تعیین شده باشد، حداکثر مبلغ قابل پرداخت، معادل ۲۰ ساعت در ماه می‌باشد.

ماده ۹- چنان‌چه دهیار در دوره‌های آموزشی مورد تأیید مرکز مطالعاتِ راهبردی و آموزش شهری و روستایی شرکت نموده و گواهی آموزشی معتبر از مراجع ذی‌صلاح اخذ نماید، در پایان هر سال، به ازای هر ساعت حضور در دوره‌های آموزشی، (در صورت تأمین اعتبار در همان سال) فوق‌العاده‌ای با عنوان «پاداش آموزش» براساس فرمول زیر محاسبه و بدون درج در قرارداد به دهیار پرداخت می‌شود:

تعداد ساعات آموزشی× ۱/۱۷۶ ×حداقل دستمزد ماهیانه = پاداش آموزش

تبصره- پاداش آموزش، حداکثر تا ۴۰ ساعت قابل پرداخت می‌باشد.

ماده ۱۰- مزیت‏‌های مندرج در تبصره و نیز بند (ج) ماده (۱۱۲) قانون برنامه ششم توسعه در مورد دهیارانی که در مناطق مشمول اشتغال دارند مطابق بخشنامه‏‌های شماره ۶۰۶۹۳ مورخ ۳۰/۱۱/۹۷ و ۳۷۸۹۰ مورخ ۲۰/۷/۹۸ این سازمان و با در نظر گرفتن ضرایب و مصوبات سال جاری اعمال می‌گردد.

ماده ۱۱- در اجرای قانون اعطای امتیازات ایثارگری و اشتغال در مناطق جنگی و جنگ‌زده به مشمولین قانون کار مصوب ۴۱/۰۹/۷۶ و اصلاحیه بعدی و آیین‌نامه اجرایی آن مصوب ۵/۳/۷۸ و بند«۶» جزء «ث» ماده «۸۸» و بند «ز» ماده«۸۸» قانون برنامه ششم توسعه، کسانی‌که جانباز، آزاده، فرزند شهید و رزمنده دارای حداقل شش‌ماه خدمت داوطلبانه در جبهه هستند از مزایای یک مقطع تحصیلی بالاتر به شرح تبصره«۱» ماده «۲» آیین‌نامه اجرایی قانون اعطای امتیازات ایثارگری و اشتغال در مناطق جنگی و جنگ‌زده به مشمولین قانون کار مصوب ۰۵/۰۳/۷۸ هیأت‏ وزیران بهره‌مند گردیده و لازم است مبلغ حاصله در قرارداد درج گردد. منظور از مزد ثابت یا مزد مبنا در تبصره مذکور، ارقام مندرج در بند«الف» نمونه قرارداد (حداقل دستمزد+ فوق‏العاده‏شغل +پایه سنوات) است. همچنین مفاد تبصره «۳» ماده «۲» و ماده «۳» آیین‌نامه اجرایی قانون اعطای امتیازات ایثارگری و اشتغال در مناطق جنگی و جنگ‌زده به مشمولین قانون کار مصوب ۰۵/۰۳/۷۸ حسب مورد برای مشمولین بندهای «ب» و «پ» آیین‏‌نامه به تناسب عامل ایثارگری لازم‌الاجراست. فرزند شهید در زمره بند «پ» قرار می‏گیرد.

ماده ۱۲- فوق‌العاده ایثارگری موضوع ماده ۵۱ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران و بند «۲۳» نمونه قرارداد به دهیارانی که جانباز ۲۵% و بالاتر، آزاده، همسر یا فرزند شهید باشند تعلق گرفته و در قرارداد درج ‏می‏‌گردد.

ماده ۱۳- افرادی که به صورت پاره وقت در سمت دهیار انجام وظیفه می نمایند، از حقوق و مزایای تعیین شده در این دستورالعمل به میزان کارکردی که از سوی شورای اسلامی روستا تعیین می گردد و نباید از ۴ ساعت در طول شبانه روز تجاوز نماید (به نسبت ۱۷۶ ساعت کار در ماه) با رعایت مصوبه شورایعالی کار و پس از کسر کسور قانونی و حق بیمه تأمین اجتماعی بهره مند می گردند.

ماده ۱۴- حق سنوات دهیاران موضوع بند ۲۹ نمونه قراردادهای ابلاغی با توجه به دادنامه شماره ۳۳۲۸ مورخ ۲۹/۱۱/۹۸ هیأت  عمومی دیوان عدالت اداری دربرگیرنده تمام عناوین حقوق و مزد مندرج در ماده‌های ۳۴ و ۳۵ قانون کار است.

ماده ۱۵- در سایر موارد و مزایای پیش بینی نشده در این دستورالعمل، قانون کار و قانون تأمین اجتماعی ملاک عمل خواهد بود. در هر حال، پرداخت هر گونه وجه، غیر از موارد ذکر شده به دهیار ممنوع خواهد بود

این دستورالعمل در ۳ صفحه، ۱۵ ماده و سه تبصره به استانداری‌های سراسر کشور ابلاغ و معاون هماهنگی امور عمرانی  مسئول حسن اجرای آن می‌باشند.

4 دیدگاه

 1. پس چرا این آقایان دهیاران در روستا دیده نمی‌شوند و آیا نباید در روستا سکونت داشته باشند روستا آب شیرین ندارد آب لوله کشی روستا آب شور است و ساکنین روستا همه در سن کهولت می‌باشند و باید برای آب شیرین با ۴ لیتری باید به قنات بروند که اینکار هم برایشان دشوار است و دهیار هم هیچ اقدامی برای این امر مهم نمیکندو این روستا ( رویخت) در خراسان جنوبی بیرجند میباشد

  1. عزیز رفع این مسائل مربوط به شرکت آب و فاضلاب است. دهیار فقط میتونه نامه نگاری و پیگیری بکنه اونم در حد توان و اختیاراتش.

  2. سلام
   بزرگوار
   شما فکر می‌کنید یک دهیار همه حکم ها دستشن
   طبق قانون دهیار حق نداره هیچگونه هزینه ای درجهت مشکل آب انجام دهد
   واین اداره آب هست که بایستی پاسخگو باشد متاسفانه هر کمبودی ک در روستاها وجود دارد رو به سمت وسوی دهیاران نبرید دهیار یک واسطه هست وفقط میتونه نامه نگاری و ی سری جلسات بگیرد شما اهالی محترم روستا ها هر کمبودی که داشته باشید دهیار رو می‌شناسید نمیدونید هر نهادی جدا ومستقل است واداره آب کارخودشو انجام میده و برق و گاز هم همینطور
   لطفا بجای این نوشته یکم تحقیق کنید که چه کسی باید مشکل آب رو حل کنه بعد یقه دهیار رو بگیرید لطف بفرمایید به اداره آب مراجعه فرمایید وکتلی از اداره آب نامه بگیرید که بنویسه دهیار باید مشکل رو حل کنه اونوقت حق داری
   اگر دهیار پول داشته باشه و طبق قانون بتونه مشکل آب رو حل کنه ونکرد حق داری
   لطفا براساس نداشتن اطلاعات چیزی ننویسید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام