کتاب استخدامی اداری ها
مقررات شهرداری‌ها و دهیاری‌ها

آیین نامه اجرایی تبصره ماده ۱ قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری ها

آیین نامه اجرایی تبصره ماده ۱ قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری ها (تصویبنامه شماره ۲۳۱۰۶۲/ت۶۰۶۴۳هـ مورخ ۱۳/۱۲/۱۴۰۱ هیئت وزیران)

وزارت کشور- وزارت امور اقتصادی و دارایی

سازمان برنامه و بودجه کشور

هیئت وزیران در جلسه ۳/۱۲/۱۴۰۱ به پیشنهاد شماره ۱۵۷۲۷۲ مورخ ۴/۸/۱۴۰۱ وزارت کشور (با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور) و به استناد تبصره ماده ۱ قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری ها -مصوب ۱۴۰۱-، آیین نامه اجرایی تبصره مذکور را به شرح زیر تصویب کرد:

آیین نامه اجرایی تبصره ماده ۱ قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری ها

ماده ۱- دهیاری هایی که دارای تمامی شرایط زیر باشند، می‌توانند با رعایت تبصره (۴) ماده (۷۲) قانون محاسبات عمومی کشور -مصوب ۱۳۶۶- به عنوان دستگاه اجرایی از اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای استفاده نمایند:

۱- دارای دهیار تمام‌وقت با جمعیت بیش از (۱۰۰۰) نفر (بر اساس آخرین سرشماری رسمی کشور)

۲- دارای حداقل درجه (۴) (طبق آخرین ابلاغیه وزارت کشور).

۳- دارای توان مالی، اجرایی و فنی و مسئولین مالی و فنی با تأیید کمیته برنامه ریزی شهرستان.

ماده ۲- برای دهیاری های مشمول این آیین نامه، حکم انجام امور ذیحسابی برای فرد ذی‌صلاح با تأیید و ابلاغ وزارت امور اقتصادی و دارایی (ادارات کل امور اقتصادی و دارایی استان‌ها)، از میان ذی‌حساب‌های فرمانداری مربوطه یا سایر دستگاه‌های اجرایی صادر می‌گردد.

ماده ۳- فرایند تعیین فهرست دهیاری‌های مشمول این آیین نامه و استفاده از اعتبارات موضوع ان به شرح زیر است:

الف- ارسال فهرست دهیاری های مشمول توسط کمیته برنامه ریزی شهرستان به شورای برنامه ریزی و توسعه استان تا پایان اردیبهشت ماه هر سال جهت بررسی و تأیید.

ب- ارسال فهرست مورد تأیید شورای برنامه ریزی و توسعه استان توسط رییس شورای مذکور به وزارت کشور تا پایان خرداد ماه هر سال جهت بررسی و تأیید نهایی.

پ- ارسال فهرست دهیاری‌های واجد شرایط این آیین‌نامه توسط وزارت کشور به سازمان برنامه و بودجه کشور تا پایان تیرماه هر سال.

ت- اختصاص شناسه (کد) موقت دستگاه اجرایی به دهیاری‌های معرفی شده جهت استفاده از اعتبارات سال بعد توسط سازمان برنامه و بودجه کشور تا پیش از سال مالی و ظرف دو ماه پس از اعلام فهرست توسط وزارت کشور.

محمد مخبر- معاون اول رییس‌جمهور

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام