آزمون تعیین صلاحیت
مقررات شهرداری‌ها و دهیاری‌ها

دستورالعمل تبدیل وضعیت کارکنان شهرداری ها از پیمانی به رسمی

دستورالعمل تبدیل وضعیت کارکنان شهرداری ها از پیمانی به رسمی (بخشنامه شماره 10095 مورخ 31/2/1398 سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور)

معاونین محترم هماهنگی امور عمرانی استانداری های سراسر کشور

با سلام و احترام؛

با عنایت به نامه شماره 80199 مورخ 22/2/1398 سازمان اداری و استخدامی کشور (تصویر پیوست) و با توجه به ماده 6 آیین نامه اجرایی قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی، موضوع تصویبنامه شماره 19404ت316 مورخ 5/5/1367 هیأت محترم وزیران، بدین وسیله به آگاهی می رساند: مستخدمین پیمانی که دارای حداقل 8 سال سابقه خدمت پیمانی در شهرداری ذیربط و سازمان های وابسته به آن باشند، با درخواست کتبی آنان پس از طی مراحل گزینش و رعایت کلیه مقررات مربوطه به مستخدم رسمی آزمایشی تبدیل وضع خواهند شد. خواهشمند است دستور فرمایید نسبت به تشکیل پرونده واجدین شرائط شهرداری های آن استان به شرح مدارک ذیل اقدام، تا زمینه بررسی موضوع در برنامه زمان بندی که متعاقباً اعلامی می گردد، فراهم شود.

1- تصویر درخواست کتبی کارمند پیمانی

2- مجوز اولیه استخدام پیمانی

3- تصویر اولین حکم کارگزینی پیمانی با مهر واحد اداری یا عناوین مشابه

4- تصویر آخرین حکم کارگزینی پیمانی با مهر واحد اداری یا عناوین مشابه

5- تأییدیه گزینش مبنی بر بلامانع بودن تبدیل وضع پیمانی به رسمی آزمایشی

6- صورتجلسه شورای اداری و استخدامی ذیربط (تصویر پیوست)

عباس کرکه آبادی- مدیر کل دفتر نوسازی و تحول اداری و فنآوری اطلاعات

مقررات مربوط:

– قانون‌ نحوه‌ تعديل‌ نيروي‌ انساني‌ دستگاههاي‌ دولتی

– آئين نامه اجرائي قانون نحوه تعديل نيروي انساني دستگاه هاي دولتي

– حکم مقرر در تبصره 2 ماده 7 قانون تعدیل نیروی انسانی مصوب 66 موضوع: «تبدیل وضعیت مستخدمین پیمانی» با حاکمیت قانون مدیریت خدمات کشوری لغو نگردیده است

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام