کتاب استخدامی اداری ها
مقررات شهرداری‌ها و دهیاری‌ها

عدم امکان ادامه خدمت ایثارگران تا 35 سال با احتساب یک مقطع بالاتر در شهرداری‌ها

با توجه به این‌که شهرداری‌ها از شمول قانون مدیریت خدمات کشوری مستثنی هستند، امکان استفاده از ادامه خدمت تا 35 سال با احتساب یک مقطع بالاتر ایثارگران وجود ندارد (دادنامه شماره 660 مورخ 30/9/1398 هیئت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری)

* شماره پــرونده :هـ ع؍ 9703251

شماره دادنامه: 9809970906010660

تاریخ: 30/9/98                 

* شاکی :آقای عادل خدایاری

*طرف شکایت :سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور 

*موضوع شکایت و خواسته :ابطال نامه شماره 14787 مورخ 26؍4؍1396 سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور

* متن مقرره مورد شکایت :

برادر ارجمند جناب آقای علیخانی مدیرکل محترم دفتر امور شهری و شوراهای استانداری آذربایجان شرقی

با سلام ؛بازگشت به نامه شماره 73956 تاریخ 25؍3؍96 در خصوص اعاده به کار ایثارگران در شهرداری های آن استان ، اعلام می دارد همانگونه که در نامه شماره 63613 تاریخ 17؍12؍95 این دفتر اشاره گردید ماده 103 قانون مدیریت خدمات کشوری به کارکنان شهرداری ها تسری ندارد. بدیهی است به استناد بند (چ) ماده 87 و بند (ز) ماده 88 قانون برنامه ششم توسعه ، در صورتی که جانبازان و فرزندان شهداء به صورت پیش از موعد یا عادی و بدون سنوات ارفاقی بازنشسته شده اند ، با رعایت شرط سنی کمتر از 65 سال می توانند جهت تکمیل خدمت 35 سال به خدمت اعاده و با رعایت شرایط عمومی بازنشسته گردند. در این صورت بادریافت پاداش پایان خدمـت در بازنشستگی اول ، پاداش مذکور مـربوط به آن سـنوات ، مجـدداً به این افـراد تعلق نمی گیرد. همچـنین آزادگـانی که به دلیل استفاده از دو برابر شدن سابقه اسـارت زودتر از خدمت سی سال بازنشسته شـده اند ، می توانند برای یک بار و با رعایت شرط سنی زیر 65 سال با بازگشت به خدمت ، حسب مورد 30 یا 35 سال خدمت خود را تکمیل کنند و سپس با لحاظ عین سوابق اسارت بازنشسته گردند. محمد حسن آبادی -مدیر کل دفتر نوسازی ، تحول اداری و فناوری اطلاعات

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :1- بر اساس نامه مورد شکایت ( در خصوص اعاده به خدمت ایثارگران و ادامه خدمت و استفاده از سایر مزایای مندرج در بخش (16) قانون برنامه ششم توسعه ) اینگونه اعلام شده که ماده (103) قانون مدیریت خدمات کشوری به کارکنان شهرداری ها تسری ندارد و لذا استانداری آذربایجان شرقی از ارائه خدمات به کارکنان شهرداری ها از جمله استفاده از یک مقطع تحصیلی بالاتر و ادامه خدمت تا 35 سال خودداری کرده است.2- نامه مذکور برخلاف مواد و بندهای بخش (16) قانون برنامه ششم توسعه صادر شده و موجبات تبعیض و بی عدالتی و تضییع حقوق کارکنان ایثارگر شهرداری ها را فراهم کرده است.3- مقنن با اصلاح بند (الف) ماده (103) قانون مدیریت خدمات کشوری ، در تبصره آن مقرر نموده است : « ایثارگرانی که به موجب قوانین و مقررات مربوط از امتیاز یک مقطع تحصیلی بالاتر برخوردارند نیز با داشتن مدرک کارشناسی ، مشمول حکم این ماده می باشند و می توانند تا سی و پنج سال خدمت نمایند. »4- در نامه مذکور ، دستور اجرای بند (چ) و بند (ز) ماده (87) قانون برنامه ششم توسعه در مورد اعاده به خدمت جانبازان و فرزندان شهداء و آزادگان صادر شده ، ولی بند (ر) ماده (87) و جزء (6) بند (ث) ماده (88) قانون مذکور را از دامنه شمول قانون برنامه ششم خارج کرده و موجب تضییع حقوق کارکنان ایثارگر شهرداری ها شده است.

* در پاسخ به شکایت مذکور ، مدیرکل دفتر حقوقی و امور قراردادهای سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور به موجب لایحه شماره 25443 مورخ 19؍5؍1398 به طور خلاصه اعلام داشته: با توجه به اینکه بهره مندی از مفاد ماده (103) قانون مدیریت خدمات کشوری برای ادامه خدمت کارکنان در مشاغل تخصصی با تحصیلات دانشگاهی کارشناسی ارشد و بالاتر تا 35 سال سابقه خدمت، مربوط به دستگاه های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری می باشد ، لذا شهرداری ها بر اساس ماده (117) قانون مذکور ، از شمول این قانون مستثنی بوده و مفاد ماده مذکور به کارکنان شهرداری ها تسری ندارد.

* پرونده در جلسه مورخ 25؍9؍1398 هیأت تخصصی استخدامی مطرح گردید و پس از رسیدگی به موضوع ، اعضاء هیأت به اتفاق نظر مفاد مقرره مورد شکایت را قابل ابطال ندانستند ، بنابراین به استناد بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به شرح زیر مبادرت به صدور رأی می شود.

رأی هیات تخصصی استخدامی

با توجه به اینکه برابر ماده 117 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 شهرداری ها از شمول آن قانون از جمله ماده 103 قانون مذکور مستثنی شده اند . همچنین برابر بند چ ماده 87 قانون برنامه ششم توسعه مصوب 1395 مقرر شده:« جانبازانی که قبل از تصویب این قانون به صورت پیش از موعد یا عادی و بدون سنوات ارفاقی بازنشسته شده‌اند با رعایت شرط سنی کمتر از شصت و پنج سال می‌توانند به خدمت اعاده و با تکمیل خدمت سی و پنج ساله خود و با رعایت شرایط عمومی به بازنشستگی نائل آیند. تبصره ـ در صورت دریافت پاداش پایان خدمت در بازنشستگی اول، پاداش مذکور مربوط به آن سنوات، مجدداً به این افراد تعلق نمی‌گیرد. » و بند ز ماده مذکور نیز مقرر داشته :« ز ـ آزادگانی که به دلیل استفاده از دو برابر شدن سابقه اسارت زودتر از خدمت سی سال بازنشسته شده‌اند، می‌توانند برای یک بار و با رعایت شرط سنی زیر شصت و پنج سال با بازگشت به خدمت، حسب مورد سی یا سی و پنج سال خدمت خود را تکمیل کنند و سپس با لحاظ عین سوابق اسارت به بازنشستگی نائل آیند. » بنابراین از آنجائیکه در نامه مورد شکایت مقرره ای خلاف قوانین ذکر شده حکمی ندارد ، لذا مغایر با قانون و قابل ابطال تشخیص داده نمی شود و حکم به رد شکایت صادر می شود. این رأی مستند به بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صادر و ظرف بیست روز پس از صدور، از سوی ده تن از قضات یا رئیس محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض می باشد.

رضا فضل زرندی- رئیس هیات تخصصی استخدامی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام