کتاب استخدامی اداری ها
مقررات شهرداری‌ها و دهیاری‌ها

نحوه تعیین حقوق و مزایای مسئولین امور فنی دهیاری‌‌ها

شیوه‌نامه تعیین حقوق و مزایای مسئولین امور فنی دهیاری‌‌ها (بخشنامه سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور)

در راستای اجرای مفاد آیین‌نامه استخدامی دهیاری‌های کشور مصوب 13/4/1383 هیأت وزیران و مصوبات شورای عالی کار (در خصوص تعیین حداقل مزد جهت پرداخت به مشمولین قانون کار)، حقوق و مزایای مسئولین امور مالی دهیاری‌ها با رعایت مفاد ماده 2 و 4 آیین‌نامه مذکور و ماده 41 آیین‌نامه مالی دهیاری‌ها مصوب 26/5/1382 بر اساس مواد ذیل تعیین و در چارچوب مصوب دهیاری پرداخت می‌شود.

ماده 1- در راستای اجرای ماده 6 آیین‌نامه استخدامی دهیاری‌های کشور، حقوق مبنای مسئولین امور مالی برای تمام دهیاری‌ها، در بدو به‌کارگیری به میزان حداقل مزد مصوب شورای عالی کار در هر سال تعیین می‌شود.

ماده 2- مسئولین امور مالی دهیاری‌ها، پس از گذشت یک سال از خدمت، از یک پایه به نرخ تعیین‌شده توسط شورای عالی کار برخوردار خواهند شد.

ماده 3- کمک هزینه مسکن، کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار (بن کارگری) و کمک هزینه عائله‌مندی (حق اولاد) مسئولین امور مالی دهیاری‌ها، با توجه به مصوبات شورای عالی کار قابل پرداخت خواهد بود.

ماده 4- در اجرای تبصره 1 ماده 36 قانون کار، «فوق‌العاده شغل» مسئولین امور مالی دهیاری‌ها بر اساس مدرک تحصیلی، به شرح جدول ذیل و حقوق مبنای موضوع ماده یک این دستورالعمل تعیین می‌شود:

فوق‌دیپلم لیسانس فوق‌لیسانس و بالاتر
5 درصد حقوق مبنا 10 درصد حقوق مبنا 15 درصد حقوق مبنا

ماده 5- در اجرای ماده 9 آیین‌نامه استخدامی دهیاری‌های کشور، مسئولین امور مالی تمام‌وقت دهیاری‌ها در قبال هر ماه کارکرد از دو و نیم روز مرخصی استحقاقی (موضوع ماده 64 قانون کار) برخوردار می‌شوند. وجه مرخصی‌های استحقاقی استفاده نشده (ذخیره شده) مسئولین امور مالی، در پایان مدت خدمت از محل اعتبارات دهیاری مروطه قابل پرداخت خواهد بود.

تبصره: بر اساس مفاد ماده 66 قانون کار، مسئولین امور مالی تمام‌وقت نمی‌توانند بیش از 9 روز مرخصی سالانه خود را ذخیره نمایند.

ماده 6- حق سنوات مسئولین امور مالی تمام وقت با رعایت ماده 24 قانون کار به میزان سالیانه یک ماه حقوق، به عنوان مزایای پایان کار قابل پرداخت می‌باشد.

ماده 7- عیدی و پاداش پایان سال بر اساس مصوبات شورای عالی کار قابل پرداخت می‌باشد.

ماده 8- در اجرای ماده 6 آیین‌نامه استخدامی دهیاری‌های کشور، دهیاری‌ها می‌توانند متناسب با درآمد دهیاری، پیش‌بینی اعتبار در بودجه سالانه و رعایت قوانین و مقررات موضوعه، میزان کارایی و بهره‌وری مسئولین امور مالی،‌تا 50% حداقل حقوق را به عنوان فوق‌العاده کارآیی با تأیید استانداری ذیربط برای حداکثر 2 بار در سال پرداخت نمایند.

ماده 9- مرخصی استعلاجی و دریافت غرامت ایام بیماری، طبق ضوابط قانون تأمین اجتماعی قابل اعمال می‌باشد.

ماده 10- در اجرای ماده 9 آیین‌نامه استخدامی دهیاری‌های کشور مسئولین امور مالی از نظر بیمه و بازنشستگی، مشمول مقررات قانون تأمین اجتماعی می‌باشند.

ماده 11- میزان فوق‌العاده مأموریت مسئولین امور مالی دهیاری‌ها، با رعایت ماده 46 قانون کار و تبصره ذیل آن، در وجه مسئولین امور مالی، قابل پرداخت می‌باشد.

ماده 12- به مسئولین امور مالی دهیاری‌ها که علاوه بر ساعات مقرر اداری انجام وظیفه نمایند، اضافه کاری حداکثر به میزان ساعات تعیین شده در جدول ذیل متناسب با جمعیت روستاهای تحت پوشش، با تأیید دهیاران مربوط، در صورت تأمین اعتبار و با رعایت قوانین و مقررات موضوعه، پرداخت خواهد شد.

مجموع روستاهای تحت پوشش حداکثر ساعات اضافه کار
کمتر از 3000 نفر 40 ساعت
6000- 3000 جمعیت 50 ساعت
9000- 6000 جمعیت 60 ساعت
بیش از 9000 جمعیت 70 ساعت

ماده 13- در اجرای ماده 7 آیین‌نامه استخدامی دهیاری‌های کشور، مسئولین امور مالی دهیاری‌ها که از سایر دستگاه‌ها به صورت مأمور در دهیاری مشغول خدمت می‌شوند؛ حقوق و مزایای خود را بر اساس ضوابط استخدامی حاکم بر آن مستخدم در دستگاه ذی‌ربط محاسبه و از محل اعتبارات دهیاری دریافت خواهند نمود.

ماده 14- در راستای اجرای ماده 39 قانون کار، افرادی که به صورت پاره‌وقت به عنوان مسئول امور مالی دهیاری‌ها انجام وظیفه می‌نمایند از حق‌الزحمه‌ای به میزان ساعات کارکرد، (تعیین و تأییدشده توسط دهیار) برخوردار خواهند شد و حقوق خود را متناسب با ساعات کار خود، از مزایای تعیین‌شده در این دستورالعمل و سایر مزایای تعیین شده در قانون کار و تأمین اجتماعی دریافت خواهند نمود.

ماده 15- پرداخت هر گونه وجه دیگری غیر از موارد ذکر شده در قانون کار و این دستورالعمل به مسئولین امور مالی دهیاری‌ها ممنوع خواهد بود.

این دستورالعمل در پانزده ماده و یک تبصره، به استانداری‌های سراسر کشور ابلاغ و مدیران کل دفاتر امور روستایی و شوراهای استانداری‌ها مسئول نظارت بر حسن اجرای آن می‌باشند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام