کتاب استخدامی اداری ها
مقررات شهرداری‌ها و دهیاری‌ها

ابلاغ فوق‌العاده جذب کارکنان شهرداری‌ها و شهرداران

ابلاغ فوق‌العاده جذب کارکنان شهرداری‌ها (رسمی، پیمانی و قرارداد موقت) و شهرداران (بخشنامه شماره 236369 مورخ 3/12/1398 وزیر کشور)

استانداران محترم سراسر کشور

نظر به اینکه به دنبال پیگیری‌های مکرر وزارت کشور و سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور، برای رفع تفاوت میزان حقوق و مزایای مستمر شهرداران و کارکنان شهرداری‌ةا با سایر شهرداری‌ها با سایر دستگاه‌های اجرایی و بهبود معیشت آنان؛ نهایتاً موضوع به استناد ماده 6 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان و قانون برنامه ششم توسعه طی تصویب‌نامه شماره 151339/ت57442هـ مورخ 27/11/1398 [افزایش 30 درصد فوق‌العاده جذب کارکنان شهرداری‌ها] به تأیید هیأت وزیران رسیده است.

ضمن ابلاغ مصوبه مذکور به شرح پیوست بدین‌وسیله موافقت می‌گردد فوق‌العاده جذب قانونی و مورد عمل کارکنان شهرداری‌ها اعم از رسمی، پیمانی و کارکنان موقت کارمندی در سطوح مختلف شغلی از تاریخ 1/12/1398 به میزان سی (30) درصد افزایش و نسبت به صدور احکام کارگزینی با قراردادهای آنان اقدام گردد.

همچنین به منظور تمهید زمینه جلب نظر نیروهای کارآمد و متخصص جهت انتصاب به عنوان شهردار و افزایش انگیزه شهرداران محترم فعلی، فوق‌العاده جذب شهرداران نیز مطابق جدول ذیل بند (2) تصویب‌نامه مذکور، تعیین شده است که برای اعمال آن در احکام شهرداران از تاریخ 1/12/1398 ابلاغ می‌گردد. ضمناً در صورت وجود هر گونه ابهام، موضوع توسط دفتر تخصصی سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور تبیین می‌گردد.

عبدالرضا رحمانی فضلی- وزیر کشور

مقررات مرتبط:

– آیین‌نامه حقوق و مزایای شهرداران

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام