مقررات شهرداری‌ها و دهیاری‌ها

مزد (حقوق) مشاغل کارگری و قرارداد کار موقت شهرداری سال 99

جدول تعیین مزد (حقوق) مشاغل کارگری شهرداری‌ها و سازمان‌های تابعه و قرارداد موقت کارمندان مشمول قانون کار سال 1399 (بخشنامه شماره 3346/42/44 مورخ 15/2/1399 استانداری…)

شهردار محترم ….

به پیوست تصویر جدول تعیین مزد (حقوق) مشاغل کارگری شهرداری‌ها و سازمان‌های وابسته و قرارداد کار موقت کارمندان مشمول قانون کار در سال 1399 جهت بهره برداری و اقدام لازم ارسال می گردد.

مدیر کل امور شهری و شوراها

کمیته طرح طبقه بندی مشاغل کارگری شهرداری‌ها و سازمان‌های وابسته

جدول مزد سال 1399 کارگران ثابت

جدول مزد سال 1399 کارگران ثابت بر اساس بخشنامه شماره 7933 مورخ 26/1/99 وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در مورد حداقل مزد کارگران و سایر سطوح مزدی مستند به مصوبه مورخ 20/1/99 شورای عالی کار
 شناسنامه قانون | mozd shahrdari1

نحوه محاسبه:

1. مزد شغل کارگران بر اساس جدول فوق با توجه به گروه کارگر تعیین می‌گردد.

2. کلیه کارگران در سال 1399 یک پایه به نرخ جدول فوق دریافت می‌نمایند.

3. مزد سنوات، پایه، حق جبهه، حق جانبازی و آزادگی سال قبل به میزان 15% افزایش می‌یابد.

4. حق اولاد برای – یک فرزند 1.835.427 ریال – دو فرزند 3.670.854 ریال و سه فرزند 5.506.281 ریال خواهد بود.

5. حق مسکن کارگران اعم از متأهل و مجرد به میزان 1.000.000 ریال خواهد بود.

6. کمک هزینه خوار و بار مجر ماهیانه 400 ریال و 800 ریال خواهد بود.

7. کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار به میزان 4.000.000 ریال خواهد بود.

8. فوق العاده محرومیت از تسهیلات زندگی موضوع ماده 112 قانون برنامه ششم توسعه به شهرهای موضوع نامه شماره 44/42/39225 – 7/12/97 به میزان 4.158.454 ریال قابل پرداخت می باشد.

جدول تعیین مزد قرارداد موقت کارمندان مشمول قانون کار

به استناد مصوبه مورخ 20/1/99 شورای عالی کار و بخشنامه شماره 7933 مورخ 26/1/99 وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به منظور ایجاد رویه یکنواخت در پرداخت حقوق و مزایای شهرداری ها و سازمان های وابسته در سطح شهرداری‌های استان… جدول مزد سال 1399 به شرح ذیل تعیین می‌گردد.

شناسنامه قانون | mozd shahrdari2

 توجه:

1- مشمولین جدول فوق که از خانه سازمانی استفاده می‌نمایند، در صورت پرداخت پرداخت مبلغی به عنوان اجاره مسکن مذکور استحقاق دریافت حق مسکن را داشته و در صورت عدم پرداخت اجاره، حق مسکن به آنان تعلق نمی گیرد.

2- جدول به منزله مجوز استخدام جدید سیکل در مشاغل کارمندی نبوده و هر گونه انتصاب و تغییر سمت برای دارندگان مدرک تحصیلی دیپلم و زیردیپلم که در مشاغل کارگری اشتغال دارند غیرمجاز بوده، برای سایر کارکنان با هماهنگی اداره کل امور شهری و روستایی استانداری … در صورت وجود شرایط: موافقت مدیریت، تأیید هسته گزینش و وجود پست بلاتصدی و دارا بودن شرای احراز قابل اقدام خواهد بود.

3- کلیه کارمندان قراردادی که قبل از سال 1398 استخدام شده‌اند، یک پایه به نرخ 58.333 ریال دریافت می‌نمایند. (چنانچه کارمندان مشمول مابه التفاوت باشند، مبلغ پایه از مابه التفاوت کسر خواهد شد.)

4- حق سرپرستی با تأیید شهردار یا مدیر عامل سازمان‌های وابسته به شهرداری در هنگام تصدی به تبع شغل موضوع ماده 36 قانون کار پس از طی مراحل قانونی منظور خواهد شد. بدیهی است پرداخت فوق العاده مذکور غیرمستمر می‌باشد.

5- حق کارگاه در صورت انجام کار برجسته بنا به پیشنهاد سرپرست مربوطه و با تأیید شهردار یا مدیر عامل سازمان‌های وابسته به شهرداری حداکثر ماهیانه 12 درصد مزد شغل مربوطه و خارج از احکام کارگزینی به صورت ماهانه قابل پرداخت می‌باشد.

6- مزد سنوات پایه، حق جبهه و جانبازی و آزادگی سال قبل به میزان 15 درصد افزایش می‌یابد.

7- فوق‌العاده محرومیت از تسهیلات زندگی موضوع ماده 112 قانون برنامه ششم توسعه به شهرهای موضوع نامه شماره 39335/42/44 – 7/12/97 قابل پرداخت می‌باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام