کتاب استخدامی اداری ها
مقررات شهرداری‌ها و دهیاری‌ها

قانون تطبیق سقف معاملات شهرداری‌های كشور و شهرداری تهران

قانون تطبيق سقف معاملات شهرداري هاي كشور و شهرداري تهران با نصابهاي مذكور در قانون اصلاح بندهاي (الف)، (ب) و (ج) ماده (۸۰) و ماده (۸۶) قانون محاسبات عمومي كشور -مصوب ۱۳۷۳- و تغييرات بعدي آن

ماده واحده-

سقف معاملات جزئي، متوسط و عمده موضوع ماده (۱) آئين نامه مالي شهرداري‌ها -مصوب ۱۳۴۶- و ماده (۱) اصلاحي آئين نامه معاملات شهرداری تهران -مصوب ۱۳۶۲- مطابق نصاب هاي مندرج در بندهاي (الف)، (ب)و (ج) جزء (۱) ماده واحده قانون اصلاح بندهاي (الف)، (ب) و (ج) ماده (۸۰) و ماده (۸۶) قانون محاسبات عمومي كشور -مصوب ۱۳۷۳- و تغييرات بعدي آن تعييين مي شود.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علني روز يكشنبه مورخ ۱۳۷۶/۰۳/۱۱ مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ ۱۳۷۶/۰۳/۲۱ به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.

رئيس مجلس شوراي اسلامي- علي اكبر ناطق نوري

اصلاحیه‌های آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران:

قانون اصلاح مواد 1 و 33 آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران

قانون اصلاح قانون اصلاح مواد 1 و 33 آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام