کتاب استخدامی اداری ها
مقررات شهرداری‌ها و دهیاری‌ها

اساسنامه تشکیل انجمن های شورایاری محلات

اساسنامه تشکیل انجمن های شورایاری محلات ( با آخرین اصلاحات )

اساسنامه تشکیل انجمن های شورایاری محلات

فصل اول – کلیات

ماده ۱- در جهت تحقق و اجرای قانون شوراها و تقویت مشارکت هر چه بیشتر شهروندان تهرانی در ساماندهی امور مختلف شهری و جلب همکاری واقعی آنان در ارتقاء کیفیت زندگی شهروندان انجمنهای شورایاری شهر تهران وابسته به شورای شهر تهران تشکیل می‌شود.

تبصره ۱: در این اساسنامه انجمن شورایاری شهر تهران به اختصار انجمن شورایاری خوانده می‌شود.

 ماده ۲- انجمن شورایاری، انجمنی غیردولتی، غیرمتمرکز، غیرسیاسی، داوطلبانه و مشارکتی و از جهت اقتصادی خودگردان می‌باشد.

 ماده ۳- انجمن شورایاری در مقیاس محله سطح شهر تهران فعالیت خواهد نمود.

تبصره ۱: هر فرد فقط می‌تواند عضو یک انجمن شورایاری باشد.

تبصره ۲: نحوه برگزاری انتخابات در میان داوطلبین تابع آئین نامه‌ای خواهد بود که متعاقباً توسط ستاد شورایاری شورای اسلامی شهر تهران تهیه و به تصویب خواهد رسید.

تبصره ۳: سن رای دهندگان به اعضای انجمن‌های شورایاری ۱۵ سال به بالا می‌باشد.

 ماده ۴- انجمن شورایاری, انجمنی خودگردان و از این رو می‌باید از هر حیث توسط خود اهالی اداره شود. لاکن تا زمان کسب خودکفایی از مساعدت های شورای شهر تهران برخوردار خواهد بود.

تبصره ۱: عضویت افراد در انجمن شورایاری افتخاری و داوطلبانه است.

فصل دوم – شرایط عضویت و نحوه انتخاب اعضای انجمن یا ساختار شورایاری

ماده ۵ – شرایط کلی کاندیداهای عضویت در شورایاری محله:

۱- تابعیت جمهوری اسلامی ایران

۲- تعهد و وفاداری به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصل ولایت فقیه

۳- داشتن حداقل سن ۲۵ سال تمام در روز ثبت نام

۴- داشتن حداقل مدرک تحصیلی فوق دیپلم

۵- داشتن حداقل ۱ سال سابقه سکونت در محل

۶- نداشتن سابقه محکومیت کیفری موثر به تایید مراجع ذی صلاح

۷- نداشتن سابقه سلب عضویت از شورایاری

۸- داشتن حسن شهرت در محل

۹- داشتن کارت پایان خدمت یا معافیت دائم

۱۰-افرادی که در دوره های قبل در شورایاری ها عضویت داشته اند ملاک مدرک تحصیلی سواد خواندن و نوشتن می باش

۱۱-کسانی که سابقه ۵ سال فعالیت مذهبی، فرهنگی، اجتماعی و صنفی در محلی غیر از محل سکونت خود دارند به تشخیص ستاد از بند (ه) مستثنی خواهند بود.

۱۲-اقلیت های دینی شناخته شده باید ملتزم به قانون اساسی باشد.

۱۳-اعضای شورایاری ها باید در محدوده محله نمایندگی خود سکونت یا اشتغال داشته باشند.

توجه :غیر محل سکونت هر یک از اعضای شورایاری ها به خارج از محدوده محله موجب سلب عضویت خواهد شد.

۱۴-اشخاص زیر به واسطه شغل خود از داوطلب شدن برای شورایاری ها محرومند مگر آنکه در زمان تعیین شده از سمت خود استعفا داده و مورد موافقت قرار گیرد:

الف) اعضای ستادهای اجرایی و نظارت انتخابات شورایاری ها

ب)شهرداران مناطق، نواحی و معاونین آن ها

ج)کلیه کارکنان شهرداری اعم از مرکز، مناطق و نواحی، موسسات و شرکت های وابسته به آن (در منطقه یا محله ای که شاغل هستند نمی توانند داوطلب شوند.)

۱۵-هیچ یک از داوطلبان عضویت در شورایاری ها نمی توانند همزمان در بیش از یک محله به عنوان داوطلب ثبت نام نمایند در غیر این صورت نام آنان از فهرست داوطلبان حذف و از شرکت در انتخابات دوره بعد نیز محروم خواهند شد.

ماده ۶ – تعداد اعضای اصلی و علی البدل انجمن شورایاری محله شامل ۷ نفر عضو اصلی و ۳ نفر علی البدل می باشد

تبصره ۱: اعضای انجمن شورایاری در اولین جلسه از بین خود یک دبیر انتخاب خواهند کرد که مسئولیت سخنگویی و ارتباط با سایر انجمن‌ها و مکاتبات انجمن را برعهده خواهند داشت، نحوه ارتباط انجمن شورایاری طبق آئین‌نامه‌ای است که توسط ستاد هماهنگی انجمن‌های شورایاری شورای اسلامی شهر تهران تهیه و به تصویب خواهد رسید.

تبصره ۲: اعضای علی‌البدل انجمن شورایاری در کلیه جلسات انجمن شرکت نموده و در صورت غیبت اعضای اصلی در هر جلسه از حق رای برخوردار خواهند بود.

تبصره ۳: هرگاه عضو یا اعضاء به هر دلیل از عضویت انجمن خارج شوند اعضای علی‌البدل به ترتیب آراء دعوت خواهند شد.

 ماده ۷- اعضای اصلی و علی‌البدل انجمن شورایاری برای مدت دو سال انتخاب می‌شوند. 

فصل سوم: ارکان انجمنهای شورایاری

ماده ۸- ارکان انجمن عبارتند از: انجمن شورایاری – گروههای کاری

ماده ۹- ستاد هماهنگی شورایاری مرکب از پنج نفر از اعضای شورای اسلامی شهر تهران شامل:

الف: دو نفر از اعضای کمیسیون فرهنگی و اجتماعی به انتخاب و معرفی این کمیسیون

ب: سه نفر از اعضای شورای اسلامی شهر تهران می‌باشد که با تصویب شورا منصوب خواهند شد.

جلسات ستاد با حضور ۳ نفر از اعضاء رسمیت داشته و تصمیمات آن با اکثریت آراء قانونی است.

اعضای ستاد موظفند در اولین جلسه از میان خود یک نفر رئیس، یک نفر نایب رئیس و یک نفر بعنوان منشی (مخبر) انتخاب نمایند.

رئیس ستاد هماهنگی می‌باید الزاماً از میان اعضای کمیسیون فرهنگی و اجتماعی عضو این ستاد انتخاب شود.

ماده ۱۰- وظایف ستاد هماهنگی

برنامه‌ریزی, سیاستگذاری و نظارت بر شورایاری‌ها

ارائه گزارش فعالیت شورایاری‌ها به شورای شهر

هماهنگی‌های بین شورایاری‌ها

ابلاغ تصمیمات شورای شهر به شورایاری‌ها

پیگیری و اجرای برنامه‌ها و خط مشی‌های ابلاغ شده از شورای شهر

انتقال پیشنهادات و نظرات و طرحهای شورایاری‌ها به شورای شهر

بازرسی در صورت درخواست شورای شهر و تشکیل کمیته انضباطی

تشکیل ستاد اجرائی, تعیین و ابلاغ شرح وظایف آن، تعیین اعضاء و دبیر آن ستاد و تعیین نحوه تعامل با شورایاری‌ها

تبصره: اعضاء و دبیر ستاد اجرایی به پیشنهاد رئیس ستاد هماهنگی و تصویب این ستاد منصوب خواهد شد. 

 

وظایف ستاد اجرایی:

۱- پیگیری و اجرای برنامه‌های ابلاغ شده از سوی ستاد هماهنگی

۲- ایجاد تعامل بین شورایاری‌ها و دستگاههای اجرایی در جهت رفع مشکلات شورایاری‌ها

۳- پیگیری امور جاری و مالی شورایاری‌های محله‌ها

۴- ارائه گزارش به ستاد هماهنگی

۵- انجام امور مربوط به انتخابات شورایاری‌ها مطابق تصمیمات و ابلاغ ستاد هماهنگی

ماده ۱۱- وظایف شورایاری‌های محلات:

۱- شناسایی مشکلات، ارائه طرح و پیشنهاد و تلاش در جهت ایجاد محیطی سالم از نظر زیست محیطی با اهداف مبارزه با آلودگی‌های خاک، آب، آلودگی‌های صوتی و صرفه‌جویی انرژی در اماکن

۲- شناسایی مشکلات و ارائه طرح و پیشنهاد برای بهبود وضعیت سفرهای درون شهری با هدف بهینه‌سازی حمل و نقل

۳- تهیه طرح و پیشنهاد در زمینه ایجاد نشانه‌ها و یادمانهای شهری و پیشنهاد نامگذاری معابر، میادین، خیابانها و کوچه‌ها

۴- ارائه طرح و پیشنهاد در جهت فراهم آوردن امکانات، گذران اوقات فراغت جوانان و نوجوانان و گسترش مراکز تفریحی, ورزشی و هنری با هماهنگی ستاد اجرایی

۵- همکاری با شورای اسلامی شهر تهران برای برقراری آرامش و امنیت شهری و مبارزه با آسیب‌های اجتماعی و زمینه‌های جرم‌خیز

۶- همکاری با شورای اسلامی شهر برای معرفی و آموزش حقوق و وظایف شهروندی و مشارکتهای مردمی و آگاه‌سازی همگانی

۷- ارائه طرح و پیشنهاد برای خودگردانی اماکن عمومی، تمهید و تدارک زیباسازی و بهینه سازی فضای زیست شهری

۸- همکاری در ایجاد و گسترش فضای سبز و اداره خودگردان بوستانهای شهری

۹- همکاری با شورای اسلامی شهر تهران در جهت توسعه موسسات عام المنفعه و فعالیتهای داوطلبانه

۱۰- بررسی و شناخت کمبودها, نیازها و نارسائیهای اجتماعی، فرهنگی، آموزشی، بهداشتی، اقتصادی، رفاهی و عمرانی محله

۱۱- تهیه طرح و پیشنهاد در زمینه‌های مختلف زندگی شهری

۱۲- همکاری با شورای اسلامی شهر تهران در جهت تاسیس انواع انجمنهای داوطلبانه در زمینه‌های امدادی، اجتماعی ارشادی و تشکیل تعاونی‌های تولید، توزیع و مصرف ارزاق عمومی

۱۳-همکاری با شورای اسلامی شهر تهران در جهت کنترل قیمتها و نرخ کرایه درون شهری

۱۴- ارائه طرح ها و پیشنهادات جهت آموزش برنامه‌های دفاع غیرنظامی به شهروندان و همکاری با شورا جهت مقابله و پیشگیری از حوادث غیرمترقبه

۱۵- همکاری در جهت اداره فضاهای عمومی از قبیل دارالتحفیظ، فضاهای ورزشی، نگارخانه‌ها و… با هماهنگی ستاد اجرایی شورایاری

۱۶- همکاری و همیاری در اداره اماکن مذهبی و فرهنگی بنا به درخواست دستگاههای ذیربط

۱۷ – مشارکت در برگزاری انتخابات مجلس، ریاست جمهوری، خبرگان از طریق همکاری با مسئولین و در صورت درخواست مراجع قانونی ذیربط

۱۸- همکاری در جهت ساماندهی حمل و نقل شهری

تبصره ۱: کلیه وظایف مربوطه فوق‌الذکر اعم از ارائه طرحها و همکاریهایی که نیاز به تعامل با دستگاه های اجرایی دارد از طریق هماهنگی با ستاد اجرایی شورایاری انجام خواهد شد.

تبصره ۲: ماهیت وظایف شورایاری صرفاً جنبه شناسایی، نظارتی، مشورتی و همکاری دارد.

ماده ۱۲- شورایاری محلات به منظور حسن انجام وظایف و امور محوله اقدام به تشکیل گروههای کاری داوطلبانه با حضور متخصصین خواهند نمود.

ماده ۱۳- آئین نامه‌های اجرایی، انضباطی و انتخابات، طرح تفضیلی و ساختار سازمانی شورایاری‌ها و اصلاحات آن توسط ستاد هماهنگی تهیه و پس از تصویب این ستاد لازم‌الاجرا است.

فصل چهارم: انحلال شورایاری‌ها

ماده ۱۴- شورایاری‌ها در صورت تخلف از حیطه وظایف به تشخیص و پیشنهاد کمیته انضباطی و تصویب ستاد هماهنگی شورایاری منحل می‌شوند.

توضیحاتی در خصوص سایر تصمیمات ستاد تاکنون:

۱- آئین نامه مربوط به اجرای انتخابات، شرایط و نحوه عضویت و همچنین سایر تغییرات اساسنامه جداگانه متعاقباً توسط ستاد هماهنگی، تهیه و ابلاغ خواهد شد.

۲- براساس مصوبه ستاد هماهنگی، شهرداری تهران ملزم به تهیه مکانهای فعالیت شورایاری‌ها در نواحی شهرداری است.

۳- هزینه‌های جاری شورایاری‌ها طبق نظر کارشناسی ستاد اجرایی شورایاری تعیین و پرداخت خواهد شد.

۴- شورایاری‌های فعلی همچنان فعالیت خود را به مدت یکسال دیگر ادامه خواهند داد و ستاد اجرایی امور مربوط به آنها را ساماندهی خواهد نمود.

۵- جلسات ستاد هماهنگی با شورایاری‌های محلات از این به بعد بطور منظم و مستمر برگزار خواهد شد.

۶- اعضای ستاد هماهنگی و ستاد اجرایی شورایاری انتخاب گردیده‌اند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام