کتاب استخدامی اداری ها
مقررات شهرداری‌ها و دهیاری‌ها

طرح بازنشستگی پیش از موعد آتش‌نشانان با سنوات ارفاقی

طرح الحاق یک تبصره به قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی و معلولین عادی و شاغلین مشاغل سخت و زیان آور مصوب ۱/۹/۱۳۶۷

شناسنامه قانون | 5

مقدمه (دلایل توجیهی):

شرایط شغل آتش نشانی به گونه ای است که بدلیل قرار گرفتن دائم و پیوسته شاغلان آن در محیط های سخت و زیان آور، آسیب های جزئی و کلی در طول دوران خدمت به ایشان وارد می گردد، این موضوع بویژه برای آتش نشانان شاغل در کلانشهرها بدلیل جغرافیای خطرپذیری خاص این شهر و مواجهه روزمره با حریق و حوادث پیچیده و متنوع از دشواری مضاعفی نسبت به سایر شهرها برخوردار می‌باشد. در این میان چالش هایی به شرح ذیل در خصوص سنوات ارفاقی مشاغل سخت و زیان آور برای پرسنل آتش نشانی تابع صندوق شهرداری ها وجود دارد. پرسنل سازمان های آتش نشانی از حیث نوع اشتراک در صندوق بازنشستگی، به ۲ دسته نیروهای عضو در صندوق بازنشستگی شهرداری محل خدمت و نیز صندوق سازمان تامین اجتماعی قابل تقسیم می باشند و صرفنظر از نوع اشتراک در صندوق بازنشستگی، کلیه شاغلین در یک حوزه فعالیتی و کاری یکسان از حیث شرایط سخت و زیان آور در کنار یکدیگر قرار گرفته اند. اکثریت پر سنل عملیاتی سازمان آتشن شانی تهران و برخی از دیگر شهرها به‌صورت کارمندی استخدام و تابع قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت هستند و صندوق بازنشستگی ایشان نیز صندوق بازنشستگی شهرداری محل خدمت خود می باشد. 

مطابق تصمیم نامه وزرای عضو کمیسیون موضوع اصل ۱۳۸ قانون اساسی در امور اداری و استخدامی مصوبه شماره ۲۸۴۷/۲۰۰/۹۲ مورخ ۱۷/۲/۱۳۹۲، ۸ ردیف از مشاغل عملیاتی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی تهران به عنوان سخت و زیان آور با درجه سختی ۳ تشخیص داده شده است که هم اکنون پرسنل عملیاتی سازمان آتش نشانی تهران در پست ها و مشاغل تعیین شده در مصوبه فوق مشغول بکار می باشند.

در وضع فعلی، قوانین مترتب بر صندوق های بازنشستگی در موضوع ضوابط و مقررات بازنشستگی سخت و زیان آور، به گونه ای است سازمان بازنشستگی شهرداری به دلیل تبعیت از قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی ایران و جنگ تحمیلی و معلولین عادی و شاغلین مشاغل ساخت وزیان‌آور حداکثر ۵ سال سنوات ارفاقی قائل می شود و سازمان تأمین اجتماعی بر اساس ‌قانون اصلاح تبصره (۲) الحاقی ماده (۷۶) قانون اصلاح مواد (۷۲) و (۷۷) و تبصره ماده (۷۶) قانون تأمین اجتماعی‌ مصوب ۱۳۵۴ و الحاق دو تبصره به ماده (۷۶) مصوب ۱۳۷۱، به میزان ۱۰ سال سنوات افاقی اعمال می‌نماید.

بر این اساس، اختلاف ۵ ساله سنوات ارفاقی میان دو صندق بازنشستگی مذکور که ناشی از تفاوت در قوانین متبوعه بالادستی خود می باشد و نوع صندوق بازنشستگی و رابطه استخدامی پرسنل عملیاتی سازمان های آتش نشانی ، مجموعاً شرایط را به گونه ای رقم زده است که امکان بهره مندی از سنوات ارفاقی برای پرسنل عملیاتی سازمان های آتش نشانی عضو صندوق‌های بازنشستگی شهرداری ها، بیش از ۵ سال فراهم نیست. این در حالی است که همکاران آتش نشان شاغل در سازمان های آتش نشانی مشمول قوانین صندوق بازنشستگی تامین اجتماعی، از ۱۰ سال سنوات ارفاقی در موعد بازنشستگی بهره مند می‌شوند. با توجه به پیچیدگی شغل آتش نشانی در شرایط کنونی کلانشهرها که آتش نشانان را در هر عملیات با مجموعه ای از مخاطرات شغلی و فرسودگی روحی و جسمی روبرو می سازد، طرح الحاق یک تبصره به قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی و معلولین عادی و شاغلین مشاغل سخت و زیان آور مصوب ۱/۹/۱۳۶۷ با هدف امکان بهره‌مندی از سنوات ارفاقی ۱۰ سال، جهت سیر مراحل مقررات گذاری به هیات رییسه محترم مجلس شورای اسلامی تقدیم می گردد.

عنوان طرح:

الحاق یک تبصره به قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی و معلولین عادی و شاغلین مشاغل سخت و زیان آور مصوب ۱/۹/۱۳۶۷

ماده واحده- متن زیر به عنوان تبصره (۴) به ماده واحده قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی و معلولین عادی و شاغلین مشاغل سخت و زیان آور مصوب ۱/۹/۱۳۶۷ و اصلاحات بعدی آن، الحاق و عنوان تبصره (۴) به تبصره (۵) اصلاح می‌گردد:

تبصره ۴- مشاغل آتش نشانی به عنوان مشاغل سخت و زیان آور با درجه (۳) محسوب، و آتش نشان‌های مشمول صندوق بازنشستگی شهرداری‌ها می‌توانند با احتساب حداکثر ۱۰ سال سنوات ارفاقی و با داشتن ۲۰ سال سابقه پرداخت حق بیمه متوالی و یا ۲۵ سال متناوب بدون شرط سنی از صندوق بازنشستگی ذیربط درخواست بازنشستگی پیش از موعد را نمایند. شهرداری ها مکلف‌اند بار مالی ناشی از اجرای این قانون را از محل اعتبارات خود پیش‌بینی و سهم صندوق )حق بیمه و سهم کارفرما) را به نسبت سنوات ارفاقی براساس آخرین حقوق و مزایای مشمول کسر کسور بازنشستگی و نیز مابه‌التفاوت بازنشستگی بابت سنوات ارفاقی آن دسته از آتش‌نشان‌هایی که قبل از تصویب این قانون بازنشسته شده‌اند را محاسبه و یکجا به حساب صندوق‌های بازنشستگی شهرداری واریز و اعتبار مورد نیاز برای سال‌های آتی را در قانون بودجه سنواتی پیش‌بینی و تأمین نمایند.

مطلب آموزشی:

نحوه بازنشستگی با سنوات ارفاقی و صدور حکم بازنشستگی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام