آزمون تعیین صلاحیت
قوانین و بخشنامه‌های تأمین اجتماعی

بیمه صیادان، زنبورداران و کارفرمایان صنفی کم درآمد

پوشش بیمه ای گروه های خاص (صیادان، زنبورداران کارفرمایان صنفی کم درآمد) (بخشنامه شماره ۱۰ مشترک حوزه فنی و درآمد سازمان تأمین اجتماعی)

اداره کل استان

با سلام

در اجرای بند (ب) ماده (۱۱) آیین نامه اجرایی ماده (۷) قانون هدفمندسازی یارانه ها و در راستای تعمیم و گسترش پوشش بیمه ای به گروه های خاص جامعه شامل صیادان استانهای ساخلی شمال و جنوب کشور، زنبورداران و کارفرمایان صنفی و با توجه به پرداخت بخشی از حق بیمه اینگونه افراد از محل منابع حاصله از هدفمندسازی یارانه ها توسط سازمان هدفمندسازی یارانه ها، توجه واحدهای اجرایی را به نکات ذیل جلب می نماید:

بخش اول- تعاریف

۱- صیاد: صیاد به فردی اطلاق می شود که دارای کارت معتبر صیادی از سازمان شیلات بوده و در شغل صیادی اشتغال داشته و تحت پوشش هیچیک از صندوقهای بازنشستگی نباشد.

۲- زنبوردار: زنبوردار به فردی اطلاق می گردد که دارای پروانه فعالیت معتبر از ادارات جهاد کشاورزی و اتحادیه زنبورداران بوده و به شغل زنبورداری اشتغال دارد و تحت پوشش هیچیک از صندوق های بازنشستگی نمی باشد.

۳- کارفرمایان صنفی کم درآمد: کارفرما شخصی است که با رعایت قانون نظام صنفی توزیعی و یا تولیدی با توجه به پروانه کسب معتبر در صنف مربوطه فعالیت دارد و تحت پوشش هیچیک از صندوق های بازنشستگی نمی باشد.

نحوه پذیرش و ثبت نام متقاضی

۴- در اجرای هماهنگی های بعمل آمده سازمان هدفمندسازی یارانه ها جهت برخورداری از تسهیلات مقرر، وزارت بازرگانی، وزارت جهاد کشاورزی و سازمان شیلات مکلف گردیده اند سی دی اطلاعات افراد واجد شرایط مربوط به هر یک از کارفرمایان کم درآمد، صیادان و زنبورداران را با در نظر گرفتن توزیع استانی به معاونت فنی و درآمد صندوق تأمین اجتماعی ارسال تا از طریق سایت معاونت یادشده در اتیار واحدهای اجرایی قرار گیرد و واحدهای اجرایی با مراجعه به آنلاین سام/ صندوق پستی/ مشاهده پیام با تطبیق اطلاعات و رعایت مقررات صندوق صرفاً نسبت به پذیرش درخواست افراد یاد شده جهت بیمه نمودن حسب مورد اقدام نمایند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام