کتاب استخدامی اداری ها
قوانین و بخشنامه‌های تأمین اجتماعی

بیمه دوره خدمت پزشکان و پیراپزشکان

بيمه دوره خدمت پزشكان و پيراپزشكان (بخشنامه شماره ۱/۶۳۰ فني حوزه فني و درآمد سازمان تأمين اجتماعي)

اداره كل تأمين اجتماعي استان

با سلام

پيرون بخشنامه شماره ۶۳۰ فني به پيوست تصوير دادنامه شماره ۳۷۵ مورخ ۴/۵/۸۸ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ارسال و توجه واحدهاي اجرايي را به رعايت دقيق مفاد آن در خصوص پذيرش سوابق و وصول حق بيمه دوره خدمت پزشكان و پيراپزشكان به شرح زير جلب مي‌نمايد:

با توجه به اين‌كه حسب مفاد دادنامه مذكور و ماده ۱۱ قانون مربوط به خدمت پزشكان و پيراپزشكان مصوب ۱۳۷۵ مجلس شوراي اسلامي، كليه افراد گروه هاي پزشكي و پيراپزشكي و رشته هاي وابسته به آن از لحاظ حقوق و مزايا و امور رفاهي تابع قوانين و مقررات استخدام كشوري و قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت مي‌باشند، در صورتي كه اين قبيل بيمه‌شدگان دوره طرح خدمت مورد نظر خود را در دستگاه‌هاي مشمول قوانين اخيرالذكر گذرانده باشند و كسور بازنشستگي مربوط نيز از سوي دستگاه‌هاي ذيربط به حساب صندوق بازنشستگي كشوري پرداخت گرديده باشد، احتساب و پذيرش سوابق مورد نظر مشروط به اجراي مقررات قانون نقل و انتقال حق بيمه يا بازنشستگي مصوب ۲۷/۳/۶۵ مجلس شوراي اسلامي و ضوابط اجرايي مربوط (موضوع بخشنامه شماره ۱/۱۰ امور بيمه‌شدگان) خواهد بود.

بديهي است چنانچه مشمولان مورد بحث به دستگاه‌هايي معرفي گردند كه داراي مقررات استخدامي خاص مي‌باشند، احتساب سوابق مورد نظر تابع ضوابط حقوقي و رفاهي آن دستگاه خواهد بود كه موضوع حسب مورد قابل بررسي مي‌باشد.

مسئول حسن اجراي اين بخشنامه مديران كل، معاونين بيمه‌اي، رؤسا و كارشناسان ارشد امور فني بيمه‌شدگان، نامنويسي و حساب‌هاي انفرادي، درآمد حق بيمه و مستمري‌هاي استان‌ها و مسئولين ذي‌ربط در واحدهاي اجرايي خواهند بود.

دكتر رحمت‌اله حافظي

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام