کتاب استخدامی اداری ها
قوانین و بخشنامه‌های تأمین اجتماعی

استفساریه جزء (۱) بند (ب) تبصره (۲) ماده (۷۶) قانون تأمین اجتماعی (بخشنامه شماره ۳/۴۹ مورخ ۱۶/۹/۱۳۹۰ حوزه فنی و درآمد)

اداره کل استان

شعبه

بپیوست قانون استفساریه جزء (۱) بند ب تبصره (۲) ماده (۷۶) قانون اصلاح مواد (۷۲) و (۷۷) و تبصره ماده (۷۶) قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ و الحاق دو تبصره به ماده (۷۶) مصوب ۱۳۷۱ -مصوب ۱۳۸۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام- ارسال و توجه واحدهای اجرایی را به نکات ذیل جلب می نماید:

۱- سابقه پرداخت حق بیمه در کارهای سخت و زیان آور به هر میزان، قبل یا بعد از اشتغال در مشاغل عادی به ازای هر سال سابقه یک و نیم (۵/۱) سال محاسبه خواهد شد.

۲- بیمه شدگانی که در مشاغل سخت و زیان آور اشتغال بکار داشته اند به یکی از حالات زیر می توانند از مزایای بازنشستگی وفق قانون مذکور بهره مند گردند.

الف- افرادی که حداقل بیست سال متوالی و یا بیست و پنج سال متناوب در کارهای سخت و زیان آور (مخل سلامت) اشتغال داشته باشند و حق بیمه مدت مزبور را به صندوق پرداخته باشند می توانند تقاضای بازنشستگی نمایند.

ب- کسانی که فاقد شرط سابقه مقرر در بند الف بوده لیکن متقاضی استفاده از سایر ضوابط بازنشستگی مقرر در ماده ۷۶ قانون تأمین اجتماعی و تبصره های ذیل آن بوده و حداقل یکسال در کارهای سخت و زیان آور اشتغال به کار داشته باشند هر سال سابقه پرداخت حق بیمه آنان در کارهای سخت و زیان آور یکسال و نیم محاسبه خواهد شد.

۳- واحد امور فنی مستمری های شعب می بایست نام و مشخصات کارگاه هایی که کمیته های استانی بخشی از مشاغل آنها را به عنوان سخت و زیان آور از نوع الف تعیین نموده و مهلت ۲ ساله تصریح شده در ماده ۳ آیین نامه اجرایی قانون مذکور موضوع تصویب نامه شماره ۱۵۳۶۵/ت۳۶۰۰۵هـ مورخ ۵/۲/۱۳۸۶ هیأت محترم وزیران نیز سپری شده را استخراج و به ادارات کل استانها اعلام نمایند. ادارات کل مذکور به منظور بازدید نمایندگان وزارتخانه های تعاون، کار و رفاه اجتماعی و بهداشت و درمان و آموزش پزشکی فهرست کارگاه ها را به کمیته های بدوی ارسال و تا حصول نتیجه موضوع را پیگیریی نمایند. ضمناً نسخه ای از فهرست کارگاه های مذکور نیز در پایان هر ماه توسط ادارات کل استانها به اداره کل امور فنی مستمریها ارسال گردد.

مسئول حسن اجرای این بخشنامه مدیران کل، معاونین بیمه ای، رؤسا و کارشناسان ارشد حوزه امور فنی مستمریها، نامنویسی و حسابهای انفرادی، امور فنی بیمه شدگان و درآمد حق بیمه ادارات کل استانها، رؤسا و مسئولین واحدهای مرتبط در شعب و شرکت مشاور مدیریت و خدمات ماشینی تأمین خواهند بود.

دکتر رحمت الله حافظی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام