کتاب استخدامی اداری ها
قوانین و بخشنامه‌های تأمین اجتماعی

بیمه دارندگان کارت بازرگانی (اشخاص حقیقی)

بیمه دارندگان کارت بازرگانی (اشخاص حقیقی) (بخشنامه شماره ۶۳۶ امور فنی بیمه شدگان حوزه فنی و درآمد سازمان تأمین اجتماعی)

اداره کل استان

با سلام

در اجرای قانون اصلاح بند (ب) و تبصره ۳ ماده ۴ قانون تأمین اجتماعی مصوب ۳۰/۶/۶۵ مجلس شورای اسلامی و آیین نامه اجرایی آن و با رعایت تشریفات مقرر در ماده ۷ قانون تأمین اجتماعی و بموجب مصوبات شماره ۳۶۲۹۸/۱۱۰۰ مورخ ۲۳/۴/۸۲ و ۷۵۷۱۳/۱۱۰۰ مورخ ۱۵/۸/۸۲ هیأت مدیره سازمان، بازرگانان دارای کارت بازرگانی معتبر (اشخاص حقیقی) در سراسر کشور از تاریخ ۱۹/۴/۸۲ با ارائه معرفی نامه از “اتاق بازرگانی استان” مشمول مقررات بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد قرار گرفته اند. بنابراین ضروریست واحدهای اجرایی در خصوص بیمه این گروه با رعایت سایر مقررات مربوطه از تاریخ وصول این بخشنامه اقدام لازم معمول نمایند.

مسئول حسن اجرای این بخشنامه مدیران کل، معاونین بیمه ای، رؤسا و کارشناسان ارشد امور فنی بیمه شدگان ادارات کل استانها و رؤسا و معاونین بیمه شدگان واحدهای اجرایی خواهند بود.

محمدحسین شریف زادگان- رییس هیأت مدیره و مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام