کتاب استخدامی اداری ها
قوانین و بخشنامه‌های تأمین اجتماعی

اجرای تبصره های الحاقی به قانون و آیین نامه اجرایی قانون ترویج تغذیه با شیر مادر مصوب 22/9/1374 مجلس شورای اسلامی (بخشنامه 1/625 فنی حوزه فنی و درآمد سازمان تأمین اجتماعی)

اداره کل استان

شعبه

با سلام

پیرو بخشنامه 625 فنی، به پیوست تصویر قانون الحاق تبصره “3” به ماده “3” قانون ترویج تغذیه با شیر مادر و حمایت از مادران در دوران شیردهی مصوب 22/12/1380 و تبصره الحاقی به ماده “3” آیین نامه اجرایی قانون مذکور مصوب 24/1/1381 هیأت وزیران ارسال و نحوه اجرای هر یک به ترتیب زیر اعلام می گردد:

1- قانون الحاق تبصره “3” به ماده “3” قانون ترویج تغذیه و …

به موجب تبصره الحاقی مذکور، مدت مرخصی زایمان مندرج در بخشنامه مذکور برای وضع حمل های دو قلو به پنج ماه و برای زایمان های سه قلو و بیشتر به یکسال افزایش یافته است لذا مراتب فوق با رعایت سایر ضوابط مندرج در بخشنامه فوق الذکر به موقع اجرا گذاشته شود.

2- تبصره الحاقی به ماده “3” آیین نامه اجرایی قانون مذکور

چنانچه زن بیمه شده در ایام بارداری، از نظر پزشکی نیازمند استفاده از مرخصی استعلاجی باشد مدت مرخصی استعلاجی از مدت 4 ماه مرخصی زایمان کسر نشده و طبق مقررات از غرامت دستمزد ایام بارداری (مشروط بر اینکه طبق قوانین و مقررات کارفرما ملزم به پرداخت دستمزد این ایام نباشد) برخوردار خواهد شد.

مسؤول حسن اجرای این بخشنامه، مدیران کل، رؤسا و کارشناسان ارشد امور فنی بیمه شدگان و رؤسا و مسئولین امور فنی بیمه شدگان واحدهای اجرایی خواهند بود.

محمدحسین شریف زادگان- رئیس هیأت مدیره و مدیر عامل سازمان تأمین اجتماعی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام