کتاب استخدامی اداری ها
قوانین و بخشنامه‌های تأمین اجتماعی

افزايش حقوق مستمري بگيران تأمين اجتماعي در سال ۱۳۹۲

افزايش حقوق مستمري بگيران تأمين اجتماعي در سال ۱۳۹۲ (تصميم نامه شماره ۸۱۹۹/ت۴۹۰۵۶هـ مورخ ۲۱/۱/۱۳۹۲ هيأت وزيران)

وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي

معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور

هيئت وزيران در جلسه مورخ ۱۱/۱/۱۳۹۲ بنا به پيشنهاد سازمان تأمين اجتماعي و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و ماده (۹۶) قانون تأمين اجتماعي -مصوب ۱۳۵۴- تصويب نمود:

۱- مستمري كليه مستمري بگيران اعم از بازنشسته، از كارافتاده و بازمانده به ميزان بيست و پنج درصد افزايش مي يابد.

۲- پس از اعمال افزايش ياد شده، حداقل دريافتي ماهيانه افرادي كه ميزان سابقه پرداخت حق بيمه آنها سي سال و بيشتر باشد (اعم از سابقه پرداخت حق بيمه واقعي و نيز سنوات ارفاقي كه به موجب قوانين مختلف نظير اشتغال در مشاغل سخت و زيان آور ايجاد شده است) مبلغ هفت ميليون (۷.۰۰۰.۰۰۰) ريال تعيين مي شود.

۳- اجراي تصويب نامه شماره ۲۶۵۸۰/ت۴۲۴۷۱هـ مورخ ۹/۲/۱۳۸۸ در خصوص مستمري بگيران بهره مند از حمايت يارانه اي دولت منوط به پيش بيني رديفي جداگانه در لوايح بودجه سنواتي و پرداخت اعتبار مربوط به سازمان تأمين اجتماعي مي باشد.

محمدرضا رحيمي- معاون اول رييس جمهور

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام