کتاب استخدامی اداری ها
قوانین و بخشنامه‌های تأمین اجتماعی

اصلاح بخشنامه تلخیص شده شماره ۱۵ امور فنی بیمه‌شدگان در خصوص نقل و انتقال حق بیمه

اصلاح بندهای ۶۷ و ۶۸ بخشنامه تلخیص شده شماره ۱۵ امور فنی بیمه‌شدگان در خصوص نقل و انتقال حق بیمه یا کسور بازنشستگی (بخشنامه شماره ۳۸۵۰/۱۴۰۰/۱۰۰۰ مورخ ۹/۵/۱۴۰۰ سازمان تأمین اجتماعی)

مدیران کل تأمین اجتماعی استان

با سلام

نظر به اینکه به موجب بخشنامه تلخیص شماره ۱۵ امور فنی بیمه‌شدگان به شماره ۱۴۹۷۵/۵۰۱۰ مورخ ۸/۳/۱۳۹۰، انتقال حق بیمه از سازمان به سایر صندوق‌های بیمه و بازنشستگی منوط به وصول حق بیمه و تسویه حساب کامل کارگاه‌های محل اشتغال متقاضی می‌باشد و این موضوع در صورتی که کارگاه‌ها دارای بدهی باشند، موجب طولانی شدن فرایند انتقال حق بیمه و انجام محاسبات صندوق مقصد به نرخ روز و در نتیجه افزایش قابل توجه مابه‌التفاوت سهم بیمه‌شده می‌گردد و در مواردی نیز طرح شکایت در مراجع قضایی و الزام سازمان به جبران خسارات وارده را به دنبال خواهد داشت، لذا به منظور تسهیل و تسریع در انجام امور و ایجاد رضایت‌مندی متقاضیان موصوف و برون‌رفت از وضعیت مذکور، بندهای (۶۷) و (۶۸) بخشنامه فوق‌الذکر به شرح ذیل جایگزین و سایر بندهای مرتبط و فرم‌های شماره ۱۲ و ۱۴ پیوست آن نیز اصلاح می‌گردد. بر همین اساس واحدهای اجرایی مکلفند صرف نظر از بدهی کارگاه، پس از تأیید سوابق مربوطه توسط واحد نامنویسی و حساب‌های انفرادی، نسبت به انتقال حق بیمه سوابق ایام مشمول قانون تأمین اجتماعی به صندوق مقصد اقدام لازم را به عمل آورند:

۶۷- واحد امور بیمه‌شدگان شعب در خصوص اشخاصی که قبل از تاریخ تصویب قانون نقل و انتقال حق بیمه یا بازنشستگی (۲۷/۳/۱۳۶۵) از شمول قانون تأمین اجتماعی خارج و مشترک صندوق دیگری شده باشند، با توجه به “فرم پیوست شماره ۱۲” که توسط واحد نامنویسی و حساب‌های انفرادی شعبه تکمیل و تأیید می‌گردد، نسبت به محاسبه حق بیمه قابل انتقال دوره مندرج در فرم مذکور، طبق روش ذیل اقدام و نتیجه را طی “فرم پیوست شماره ۱۳” به واحد حسابداری اعلام تا واحد مزبور رأساً مبادرت به انتقال حق بیمه به حساب صندوق ذیربط بنماید.

تعداد ماه‌های پرداخت حق بیمه * آخرین حقوق و مزایای مبنای کسر حق بیمه * ۴% = مبلغ حق بیمه قابل انتقال

۶۸- چنانچه تاریخ شمول مقررات صندوق جدید از تاریخ ۲۷/۳/۱۳۶۵ به بعد باشد، واحد امور بیمه‌شدگان پس از تکمیل “فرم پیوست شماره ۱۴” که به تأیید مسئول واحد نامنویسی و حساب‌های انفرادی شعبه می‌رسد، نسبت به محاسبه حق بیمه قابل انتقال مدت مورد نظر در فرم یاد شده (اعم از سهم بیمه‌شده و کارفرما به استثنای ۳% حق بیمه بیکاری) پس از کسر سهم درمان اقدام و نتیجه را طی “فرم پیوست شماره ۱۵” به واحد حسابداری اعلام تا واحد مزبور رأساً مبادرت به انتقال حق بیمه به حساب صندوق ذیربط بنماید.”

مسئول حسن اجرای این دستور اداری، مدیران کل بیمه‌ای، معاونین منابع و تعهدات بیمه‌ای، رؤسای ادارات امور بیمه‌شدگان، وصول حق بیمه و نامنویسی و حساب‌های انفرادی ادارات کل استان‌ها و مسئولین ذیربط در واحدهای اجرایی خواهند بود.

مصطفی سالاری- مدیر عامل سازمان تأمین اجتماعی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام