آزمون تعیین صلاحیت
قوانین و بخشنامه‌های تأمین اجتماعی

بخشنامه بیمه پردازی کارفرمایان حقیقی و مدیران اشخاص حقوقی غیردولتی

بخشنامه امکان دریافت لیست و حق بیمه کارفرمایان و مدیران اشخاص حقوقی غیردولتی

مدیران کل تأمین اجتماعی استان

پیرو بخشنامه شماره ۹ مشترک فنی و درآمد به شماره ۳۶۰۲۷/۵۰۲۰ مورخ ۲۷/۲/۹۰ و دستورهای اداری منتهی به شماره ۱۰۱۹۶/۹۹/۵۰۲۰ مورخ ۱۴/۸/۱۳۹۹ و در سال تولید، پشتیبانی ها، مانع زدایی ها و به منظور ایجاد بستر مناسب در جهت حمایت از کارفرمایان، کارآفرینان و ایجاد رضایتمندی در مخاطبان سازمان در ارتباط با نحوه شمول و بیمه پردازی کارفرمایان (مدیران اشخاص حقوقی غیردولتی) شاغل در کارگاه های مشمول قانون اعم از مدیر عامل و اعضای هیأت مدیره که مزد و حقوق دریافت می نمایند، دریافت لیست و حق بیمه آنان در اجرای بند (۱۱) بخشنامه شماره (۹) مشترک فنی و درآمد، با نرخ ۲۷ درصد و با رعایت افزایشات سالیانه مزد و حقوق مصوب شورایعالی کار و یا با نرخ تورم مصوب مراجع ذیصلاح، بلامانع خواهد بود.

توجه: مرکز فناوری، اطلاعات، آمار و محاسبات می بایست حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ صدور این دستور اداری نسبت به بروزرسانی سیستم های مکانیزه مربوطه با هماهنگی اداره کل وصول حق بیمه اقدام نماید.

مسئول حسن اجرای این دستور اداری مدیران کل، معاونین منابع و تعهدات بیمه ای، رؤسای ادارات وصول حق بیمه، امور بیمه شدگان، بازرسی کارگاهی، بازرسی دفاتر قانونی، رؤسا و معاونین امور بیمه‌ای و مسئولین ذیربط شعب می‌باشند.

میرهاشم موسوی- مدیر عامل سازمان تأمین اجتماعی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام