کتاب استخدامی اداری ها
قوانین و بخشنامه‌های تأمین اجتماعی

اصلاح تحریری مصوبه افزایش مستمری ۱۴۰۱ بازنشستگی، ازکارافتادگی و بازماندگان تأمین اجتماعی

اصلاح تحریری مصوبه افزایش مستمری ۱۴۰۱ بازنشستگی، ازکارافتادگی و بازماندگان تأمین اجتماعی (نامه شماره ۴۵۲۲۶/۵۹۸۲۵ مورخ ۲۴/۳/۱۴۰۱ دبیر هیئت دولت)

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی- سازمان برنامه و بودجه کشور

نظر به اینکه در بند (۱) تصویب‌نامه شماره ۴۲۳۲۹/ت۵۹۸۲۵هـ مورخ ۱۸/۳/۱۴۰۱، بعد از عبارت “شورای عالی کار خواهد بود” عبارت “به نحوی که از مبلغ پنجاه و پنج ملیون و هشتصد هزار (۵۵.۸۰۰.۰۰۰) ریال کمتر نباشد” تحریر نشده است، مراتب برای اصلاح اعلام می‌شود.

علی بهادری جهرمی- دبیر هیئت دولت

مشاهده متن تصویب‌نامه اصلی:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام