کتاب استخدامی اداری ها
قوانین و بخشنامه‌های تأمین اجتماعی

بخشنامه تقسیط بدهی و بخشودگی جرایم حق بیمه سازمان تأمین اجتماعی سال ۱۴۰۲

بخشنامه تقسیط بدهی و بخشودگی جرایم حق بیمه سازمان تأمین اجتماعی سال ۱۴۰۲ (بخشنامه شماره ۲۰۲۵/۱۴۰۲/۱۰۰۰ مورخ ۳۱/۲/۱۴۰۲ سازمان تأمین اجتماعی)

با عنایت به نامگذاری سال ۱۴۰۲ به عنوان سال “مهار تورم، رشد تولید” از سوی مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) و به منظور حمایت از تولید و حفظ و افزایش اشتغال برای بنگاه‌های کوچک و متوسط موضوع بند (۲) تصویب نامه شماره ۱۸۵۴۹/ت۵۳۰۹۷هـ مورخ ۱۳۹۵/۰۲/۱۹ (پیوست) و در اجرای ماده (۱) تصویب‌نامه هیات محترم وزیران به شماره ۱۲۵۵۲۲ت/۵۹۸۱۵هـ مورخ ۱۴۰۱/۷/۱۷ و اصلاحیه بعدی آن موضوع تصویب‌نامه شماره ۲۵۳۳۴/ت۶۰۴۳۵هـ مورخ ۱۴۰۲/۲/۱۸ نظر واحدهای اجرایی را به رعایت موارد ذیل معطوف می‌دارد:

بخشنامه تقسیط بدهی و بخشودگی جرایم حق بیمه

۱- شرکت‌ها و واحدهای کوچک و متوسط؛ منظور از شرکتها و واحدهای کوچک و متوسط در بند (۱) تصویبنامه اخیرالذکر به ترتیب بنگاههای اقتصادی دارای تعداد کارکنان کمتر از (۵۰) نفر و بنگاههای اقتصادی دارای تعداد کارکنان (۵۰) تا (۱۰۰) نفر می‌باشد.

۲- مشمولین؛ کارفرمایان کارگاههای تولیدی، صنعتی، معدنی، کشاورزی، خدماتی و اصناف و شرکتهای دانش بنیان موضوع بند (۱) که حداقل به مدت یک سال از زمان تقسیط بدهی نسبت به حفظ یا افزایش اشتغال نیروی انسانی کارگاه خود بر مبنای لیست اسفند ماه سال ۱۴۰۱ اقدام نموده و لیست و حق بیمه کارکنان شاغل کارگاه را در طول دوره مذکور ارسال و پرداخت نمایند، می‌توانند از تسهیلات مزبور بهره‌مند گردند.

توجه ۱: در خصوص کارفرمایانی که در طول دو سال گذشته از بخشودگی جرائم برخوردار شده اند، رعایت حفظ یا افزایش اشتغال نیروی انسانی کارگاه از زمان تعیین تکلیف بدهی، به مدت دو سال خواهد بود.

۳- کارفرمایان کارگاه‌های مشمول برای برخورداری از تسهیلات مزبور و به منظور تعیین تکلیف بدهیهای قطعی شده مطابق قوانین، لازمست از تاریخ اجرای تصویب نامه مذکور (صدور این بخشنامه) و حداکثر به مدت ۳ ماه نسبت به ثبت درخواست خود از طریق سامانه خدمات غیر حضوی سازمان تامین اجتماعی به نشانی https://eservices.tamin.ir اقدام نمایند.

توجه ۲: ارائه درخواست کارفرمایان متقاضی صرفا بصورت غیر حضوری امکان پذیر بوده و واحدهای اجرایی می‌بایست ضمن اطلاع رسانی لازم در خصوص نحوه استفاده از سامانه مزبور به متقاضیان امر، از پذیرش درخواست حضوری جداً خودداری نمایند.

۴- آن دسته از کارگاه‌هایی که در اسفند ماه ۱۴۰۱ فاقد لیست ارسالی می‌باشند، تعداد بیمه شدگان آخرین لیست ماه منتهی به اسفند ماه در سال ۱۴۰۱ مبنای تعیین نیروی انسانی کارگاه قرار می‌گیرد.

۵- کلیه کارفرمایان کارگاه‌های موضوع بند (۱) دارای ردیف پیمان، پس از ثبت درخواست برای دفتر مرکزی یا کارگاه ثابت خود که لیست و حق بیمه کارکنان را ارسال می‌نمایند (صرف نظر از وجود بدهی قطعی) و در صورت احراز کلیه شرایط و پذیرش درخواست می‌توانند بدهیهای قطعی ردیف پیمانهای مورد نظر را لغایت تاریخ صدور تصویب نامه صدرالاشاره به صورت جداگانه و در مهلت مقرر از طریق شعبه ذیربط برابر ضوابط مربوطه تقسیط نمایند.

۶- در خصوص کارفرمایان کارگاه‌های حقیقی که به واسطه جابجایی محل یا تغییر فعالیت کد کارگاهی جدید دریافت می‌نمایند چنانچه درخواست بخشودگی جرائم کارفرما برای کارگاه جدید ثبت و مورد پذیرش قرار گیرد در خصوص سایر کارگاههای قبلی کارفرمای مذکور که دارای بدهی قطعی می‌باشد پذیرش درخواست بخشودگی جرائم بلامانع خواهد بود.

۷- در ارتباط با کارگاه‌های دارای شخصیت حقوقی که در پی جابجایی محل کارگاه بیمه پردازی از طریق شعبه محل جدید (مقصد) اقدام نموده‌اند ولیکن دارای بدهی قطعی در شعبه مبداء می‌باشند پس از ثبت درخواست و احراز شرایط در محل جدید (صرف نظر از وجود بدهی قطعی)، ثبت درخواست بخشودگی جرائم در شعبه قبلی (مبداء) مجاز بوده و می‌توانند درخواست خود را جهت بهره مندی از بخشودگی جرایم در سیستم ثبت نمایند.

توجه ۳: بدیهی است تقسیط بدهیهای مورد درخواست کارفرما پس از ثبت و پذیرش درخواست متقاضی از طریق شعبه ذیربط (ایجاد کننده بدهی) صورت خواهد پذیرفت.

۸- در مواردی که تعداد کارکنان شاغل در کارگاه فعال نسبت به لیست اسفند ماه ۱۴۰۱ به واسطه بازنشستگی از کارافتادگی و یا فوت بیمه شده تقلیل یافته باشد مانع از بهره مندی کارگاههای مشمول از تسهیلات بخشودگی جرائم موضوع تصویب نامه فوق الاشاره نمی گردد.

۹- آن دسته از کارفرمایانی که حسب ضوابط مربوطه نسبت به تقسیط بدهیهای خود با احتساب جرائم متعلقه اقدام نموده‌اند، در صورت ثبت درخواست خود از طریق سامانه خدمات غیر حضوری سازمان در مهلت تعیین شده و احراز کامل شرایط می‌توانند با ارائه درخواست کتبی به شعبه مربوطه مبنی بر تبدیل به حال تقسیط گذشته، در زمان ارائه تضامین جهت تقسیط دیون خود، از تسهیلات بخشودگی جرائم جاری با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه بهره مند گردند.

۱۰- درخواست ثبت شده کارفرما در سامانه مذکور به صورت هوشمند و بر اساس اطلاعات بیمه ای ایشان در سیستمهای شعبه پردازش و مراتب پذیرش یا عدم پذیرش درخواست مطروحه از طریق صندوق شخصی سامانه خدمات غیر حضوری و ارسال پیامک به ایشان اعلام خواهد شد.

توجه ۴: چنانچه کارفرما حداکثر ظرف مدت ۱۰ روز کاری از تاریخ اعلام پذیرش درخواست نسبت به تقسیط بدهیهای مورد درخواست به همراه ارائه وثایق متناسب با میزان بدهی اقدام ننماید این امر به منزله انصراف کارفرما برای بهره مندی تسهیلات مقرر در قانون مذکور خواهد بود.

۱۱- در کلیه مواردی که انجام تقسیط بدهی منوط به ارائه وثایق معتبر و کافی موضوع ماده (۹۹) آیین نامه اجرایی ماده (۵۰) قانون تامین اجتماعی می‌شود به منظور مساعدت حداکثری با کارفرمایان دریافت چک صیادی به عنوان تضمین پرداخت اقساط در دوره اجرای بخشودگی جرایم بلامانع می‌باشد.

۱۲- نحوه احتساب بخشودگی جرایم جهت کارگاه‌های مشمول وفق ماده (۲) قانون دریافت جرایم نقدی از کارفرمایان مصوب ۷۳/۵/۹ و اصلاحیه مورخ ۸۷/۱/۲۵ مجلس محترم شورای اسلامی مصوب ۸۷/۴/۸ مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام در صورت پرداخت یکجا و یا تقسیط آن به شرح ذیل انجام می‌‌شود:

ردیف پرداخت اصل حق بیمه و بیمه بیکاری تا … ماه میزان بخشودگی جرایم
۱ ۱۲ ۱۰۰٪
۲ ۱۸ ۸۵٪
۳ ۲۴ ۷۵٪
۴ ۳۰ ۶۰٪
۵ ۳۶ ۵۰٪

۱۳- چنانچه کارفرما هر یک از اقساط بدهیهای تقسیط شده موضوع این بخشنامه را در سررسید مقرر پرداخت ننماید و یا در مدت یکسال پس از تقسیط یا در طول دوران تقسیط (در مواردی که تقسیط بیشتر از یک سال است) نسبت به کاهش سطح اشتغال مقرر در بندهای فوق اقدام نماید، بدهی تبدیل به حال شده و جرائم متعلقه نسبت به مانده بدهی از تاریخ تبدیل به حال با رعایت تبصره (۲) اصلاحی ماده یک قانون مذکور محاسبه و به همراه جرایم قبلی به نسبت مانده بدهی مطالبه و مجدداً قابل تقسیط نخواهند بود.

۱۴- کارگاههای ورشکسته، در حال تصفیه، منحله و فاقد فعالیت، رانندگان کارگران ساختمانی (سهم بیمه شده و کارفرما)، همچنین بدهیهای موضوع ماده ۶۶ قانون تامین اجتماعی و ۴ مشاغل سخت و زیان آور و کارگاه‌هایی که بدهی آنان صرفاً شامل جریمه یا حق الاجراء می‌باشد مشمول این بخشنامه نخواهند بود.

۱۵- مرکز فناوری اطلاعات آمار و محاسبات مکلف است در اسرع وقت نسبت به طراحی و ساخت نرم افزار مربوطه اقدام نماید.

۱۶- اداره کل روابط عمومی و ادارات کل استانها مکلفند با استفاده از کلیه ظرفیت‌های سمعی و بصری موجود نسبت به اطلاع رسانی دقیق و جامع به مخاطبین در خصوص نحوه اجرای بخشودگی جرائم اقدام لازم را بعمل آورند.

مسئول حسن اجرای این بخشنامه معاونت بیمه‌ای، اداره کل وصول حق بیمه، مرکز فناوری اطلاعات، آمار و محاسبات شرکت مشاور مدیریت و خدمات ماشینی تامین، مدیران کل، معاونین منابع بیمه ای، پشتیبانی و توسعه مدیریت، روسای ادارات اجرائیات، وصول حق بیمه، بازرسی ادارات کل استانها، روسا و معاونین بیمه‌ای و مسئولین ذیربط شعب می‌‌باشند.

میرهاشم موسوی- مدیر عامل سازمان تأمین اجتماعی

شناسنامه قانون در پیام‌رسان‌های داخلی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام