آزمون تعیین صلاحیت
قوانین و بخشنامه‌های تأمین اجتماعی

اصلاح بخشنامه دستمزد مقطوع روزانه مبنای کسر حق بیمه سال 1398

اصلاح بخشنامه دستمزد مقطوع روزانه مبنای کسر حق بیمه سال 1398 (بخشنامه سازمان تامین اجتماعی)

نظر به اینکه وفق بند «٤» یکهزار و هشتصد و پنجاهمین صورتجلسه مورخ ٢٦‏/١‏/٩٨ هیأت محترم مدیره، دستمزد مقطوع کارگران ساختمانی موضوع بند (١) یک هزار و هفتصد و هشتاد و سومین صورتجلسه مورخ ٣‏‏/٨‏‏/٩٦ کان لم یکن و دستمزدهای مندرج در بند «٤» یکهزار و چهارصد و پنجاه و پنجمین جلسه مورخ ٢٣‏/١٠‏/٩٢ مبنای کسر حق بیمه کارگران ساختمانی قرار گرفته، لذا مقتضی است در‌ارتباط با کسر حق بیمه افراد موصوف به ترتیب ذیل اقدام گردد:

‏‏- کارگران درجه یک (کارگرماهر، استادکار) ٤‏‏/١ حداقل دستمزد

‏‏- کارگر درجه دو (نیمه ماهر، کمک استاد کار) ٣‏‏/١ برابر حداقل دستمزد

‏‏- کارگر درجه سه (کارگر عمومی) ٢‏‏/١ برابر حداقل دستمزد

بر اساس این بخشنامه، از ابتدای سال ٩٨ حق بیمه کارگران ساختمانی با توجه به شغل آنان دریافت و تعهدات قانونی را نیز برهمان مبنا ارائه نمایند.

بدیهی است این بخشنامه جایگزین بند ٩ بخشنامه شماره  ١٥٨‏‏/٩٨‏‏/١٠٠٠ مورخ ٧‏‏/١‏‏/٩٨ (موضوع دستمزد مبنای کسر حق بیمه درسال ٩٨) قرارخواهد گرفت.

محمد حسن زدا- سرپرست سازمان تامین اجتماعی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام