کتاب استخدامی اداری ها
قوانین و بخشنامه‌های تأمین اجتماعی

بخشنامه اصلاح ماده ۱۶ آیین نامه هیات های تشخیص مطالبات سازمان تأمین اجتماعی

بخشنامه اصلاح ماده ۱۶ آیین نامه هیات های تشخیص مطالبات سازمان تأمین اجتماعی (بخشنامه شماره ۵۴۴۶‏/۱۴۰۲‏/۱۰۰۰ مورخ ۲۱‏/۰۵‏/۱۴۰۲ سازمان تأمین اجتماعی)

حوزه: معاونت بیمه ای

مدیرکل محترم تأمین اجتماعی استان…

باسلام و صلوات بر محمد و آل محمد(ص)

پیرو بخشنامه شماره ۱۳۱۷۸‏‏/۹۶‏‏/۱۰۰۰ مورخ ۳۰‏‏/۱۱‏‏/۱۳۹۶ به پیوست بند (۴) مصوبه یکصد و سی و هفتمین جلسه مورخ ۲۰‏‏/۲‏‏/۱۴۰۲ هیات امنای سازمان تامین اجتماعی و صندوق های تابعه منضم به نامه شماره ۴۸‏‏/۱۴۰۲‏‏/۱۱۰۱ مورخ ۱۰‏‏/۳‏‏/۱۴۰۲ رئیس محترم هیات مدیره ارسال و مفاد ماده ۱۶ آیین نامه هیات های تشخیص مطالبات و تبصره (۲) ذیل آن موضوع بخشنامه فوق الذکر به شرح ذیل اصلاح می گردد:

اصلاح ماده ۱۶ آیین نامه هیات های تشخیص مطالبات

۱) ماده ۱۶‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏- “چنانچه کارفرما ظرف مدت دو سال از تاریخ ابلاغ اجرائیه، اسناد و مدارکی که منحصراً مبین وجود هر یک از موارد ذیل است را به سازمان تسلیم و مدعی تضییع حقوق قانونی خود گردد پس از بررسی و انطباق شرایط و احراز اصالت مدارک و مستندات در کمیته های منتخب مدیر عامل، درخواست کارفرما صرفاً برای یک بار در هیات تجدیدنظر تشخیص مطالبات با ارجاع مدیر عامل قابل بررسی خواهد بود.”

۲) تبصره ۲‏‏-“حداکثر زمان درخواست و ارائه مدارک و مستندات جدید از سوی کارفرما دو سال از تاریخ ابلاغ اجرائیه بوده و سازمان تامین اجتماعی می بایست حداکثر شش ماه از تاریخ و ارائه مدارک کارفرما مراتب را بررسی و نتیجه را به کارفرما اعلام نماید.”

۳) مهلت تسلیم درخواست رسیدگی کارفرمایان موضوع بند (۹) بخشنامه فوق الاشاره از “یک سال” به “دو سال” اصلاح می گردد.

مرکز فناوری اطلاعات، آمار و محاسبات مکلف می باشد در اسرع وقت با همکاری اداره کل وصول حق بیمه نسبت به طراحی و ساخت نرم افزار مربوطه اقدام نماید.

مسئول حسـن اجرای این بخشنامه مدیران کل استان، معاونین منابع بیمـه ای، روسا و کارشناسان ارشد وصـول حـق بیمه، بازرسی دفاتر قانونی، بازرسی کارگاهی، اجرائیات، امور حقوقی و قوانین، فناوری اطلاعات؛ اعضاء هیات های تجدیدنظر تشخیص مطالبات؛ روسا، معاونین، مسئولین و کارشناسان واحد های وصول حق بیمه، اجرائیات، فناوری اطلاعات شعب و سایـر واحـد های مرتبط می باشند.

میرهاشم موسوی- مدیر عامل سازمان تأمین اجتماعی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام