کتاب استخدامی اداری ها
قوانین و بخشنامه‌های تأمین اجتماعی

اصلاح بخشنامه بخشودگی جرایم حق بیمه تأمین اجتماعی سال ۱۴۰۲

اصلاح بخشنامه بخشودگی جرایم حق بیمه تأمین اجتماعی سال ۱۴۰۲ (بخشنامه شماره ۵۴۴۵‏/۱۴۰۲‏/۱۰۰۰ مورخ ۲۱/ ۰۵/ ۱۴۰۲ سازمان تأمین اجتماعی)

حوزه: معاونت بیمه ای

موضوع: پیرو بخشنامه مشوق های حمایت از تولید، حفظ و ایجاد اشتغال در سال ۱۴۰۲

مدیرکل محترم تأمین اجتماعی استان…

باسلام و صلوات بر محمد و آل محمد(ص)

پیرو بخشنامه شماره ۲۰۲۵‏/۰۲‏/۱۰۰۰ مورخ ۳۱‏/۲‏/۱۴۰۲ با موضوع “مشوق های حمایت از تولید، حفظ و ایجاد اشتغال در سال ۱۴۰۲” و به منظور حمایت از تولید، حفظ و افزایش اشتغال برای بنگاه های کوچک و متوسط، نظر به اینکه به موجب مفاد تصویب نامه اصلاحی هیات محترم وزیران به شماره ۲۵۳۳۴‏‏/ت ۶۰۴۳۵ هـ مورخ ۱۸‏‏/۲‏‏/۱۴۰۲، حفظ یا افزایش سطح اشتغال کارگاه های موضوع تصویب نامه مذکور بر مبنای فهرست اسفند ماه سال ۱۴۰۱حداقل به مدت یک سال ملاک بهره مندی از تسهیلات بخشودگی جرائم قلمداد گردیده است؛ لذا مفاد زیر به عنوان تبصره ذیل بند (۴) بخشنامه فوق الذکر اضافه می گردد:

اصلاح بخشنامه بخشودگی جرایم حق بیمه تأمین اجتماعی سال ۱۴۰۲

تبصره‏- آن دسته از کارگاه‌هایی که در سال ۱۴۰۱ باستناد گزارش بازرسی کارگاهی دارای فعالیت و نیروی شاغل می باشند، ولیکن به سبب مسایل و مشکلات اقتصادی، علی رغم فعالیت، لیست حق بیمه کارکنان خود را به سازمان تسلیم ننموده اند، در صورت عدم تعدیل نیرو نسبت به آخرین گزارش بازرسی کارگاه در اسفند ماه یا منتهی به اسفند ماه در سال ۱۴۰۱ می توانند از طریق سامانه خدمات غیرحضوری نسبت به ثبت درخواست بخشودگی جرائم کارگاه خود اقدام و در صورت پذیرش آن کلیه بدهی های قطعی لغایت سال گذشته کارگاه مورد نظر را با رعایت سایر مقررات تقسیط نمایند.

مسئول حسن اجرای این دستور اداری معاونت بیمه ای، اداره کل وصول حق بیمه، مرکزفناوری اطلاعات، آمار و محاسبات، شرکت مشاور مدیریت و خدمات ماشینی تامین، مدیران کل، معاونین منابع بیمه ای، پشتیبانی و توسعه مدیریت، روسای ادارات اجرائیات، وصول حق بیمه، بازرسی ادارات كل استانها، روسا و معاونین بیمه ای و مسئولین ذیربط شعب می باشند.

میرهاشم موسوی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام