کتاب استخدامی اداری ها
قوانین و بخشنامه‌های تأمین اجتماعی

غیرحضوری نمودن فرآیند کمک هزینه کفن و دفن

 

 

 

غیرحضوری نمودن فرآیند کمک هزینه کفن و دفن (بخشنامه شماره 5527/98/5010 مورخ 29/11/1398 سازمان تأمین اجتماعی)

مدیران کل تأمین اجتماعی استان…

سلام

 احتراما؛ در راستای بهینه سازی فرآیندها با رویکرد کاهش مراجعات، افزایش رضایتمندی مخاطبان، توسعه خدمات غیر حضوری از طریق بهره‌گیری از بانک‌های اطلاعاتی و با توجه به برقراری ارتباط با سازمان ثبت احوال کشور در خصوص استعلام تاریخ فوت، نظر واحدهای اجرایی را به رعایت دقیق نکات ذیل در خصوص نحوه رسیدگی و ارائه خدمت به درخواست‌های کمک هزینه کفن و دفن در سامانه خدمات غیرحضوری جلب می‌نماید:

1- از تاریخ صدور این دستور اداری، امکان پرداخت کامال غیرحضوری کمک هزینه کفن و دفن بدون نیاز به مراجعه متقاضیان به شعب یا کارگزاری‌ها برای کلیه واجدین شرایط اعم از بیمه شدگان اجباری، اختیاری، مقرری بگیران بیمه بیکاری، توافقی، همکاران سازمانی و مستمری بگیران شامل بازنشستگان و از کارافتادگان کلی فراهم گردیده است.

2- اخذ و رویت اصل مدارک بابت پرداخت کمک هزینه کفن و دفن ضرورت نداشته و واحدهای اجرایی موظفند به صورت روزانه به کارتابل درخواست‌های غیر حضوری رسیدگی و در صورت احراز شرایط قانونی به استناد مدارک اسکن شده توسط متقاضی، نسبت به صدور سند پرداخت اقدام نمایند.

3- با توجه به اینکه تاریخ فوت بیمه شده به‌طور هوشمند از سامانه ثبت احول کشور فراخوانی می‌گردد، امکان تغییر تاریخ فوت در مشخصات درخواست کمک هزینه مذکور میسر نمی‌باشد.

 

4- در صورت مراجعه حضوری متقاضایان بابت دریافت کلیه تعهدات کوتاه‌مدت، شعب سازمان می‌بایست ضمن اخذ مستندات مربوطه به درخواست آنان رسیدگی و از ارجاع به کارگزاری و یا اجبار به ثبت درخواست در سامانه خدمات غیرحضوری اکیداً خودداری نمایند.

مسئول حسن اجرای این دستور اداری مدیران کل، معاونین بیمهای و روسا وکارشناسان ارشد امور بیمه‌شدگان، ادارات کل استان‌ها و روسا، معاونین بیمه‌ای و مسئولین امور بیمه شدگان واحدهای اجرایی خواهند بود.

مهرداد قریب- معاون بیمه‌ای سازمان تأمین اجتماعی

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام