کتاب استخدامی اداری ها
قوانین و بخشنامه‌های تأمین اجتماعی

مبنای پرداخت حق بیمه‌شدگان ادامه بیمه به طور اختیاری

مبنای پرداخت حق بیمه‌شدگان ادامه بیمه به طور اختیاری (بخشنامه شماره 1/686 امور فنی بیمه‌شدگان)

اداره کل تأمین اجتماعی استان…

پیرو بخشنامه شماره 686 امور فنی بیمه‌شدگان و به موجب بند “3” یک هزار و هشتصد و پنجاه و دومین صورتجلسه هیأت مدیره محترم مورخ 16/2/1398 (موضوع مبنای پرداخت حق بیمه بیمه‌شدگان ادامه بیمه به طور اختیاری)، نظر واحدهای اجرایی را به شرح ذیل معطوف می‌دارد:

حداقل مبنای پرداخت حق بیمه برای بیمه‌شدگانی که در پایان سال 1397 دارای قرارداد فعال بوده‌اند، در سال 1398 به 1/1 حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار تغییر و 10 درصد افزایش بعدی نیز در سال آینده اعمال گردد و در خصوص متقاضیان جدید (متقاضیانی که درخواست آنان در سال 1398 ثبت شده و می‌شود) حداقل دستمزد مبنای پرداخت حق بیمه، یک و دو دهم حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار لحاظ شود.

مسئول حسن اجرای این بخشنامه مدیران کل و معاونین بیمه‌ای، رؤسا و کارشناسان ارشد امور فنی بیمه‌شدگان، وصول حق بیمه، امور فنی مستمری‌ها، نامنویسی و حساب‌های انفرادی و امور کارگزاری‌های (رابطین کارگزاری) ادارات کل استانها، دفتر آمار و محاسبات اقتصادی و اجتماعی و رؤسا و مسئولین واحدهای اجرایی و شرکت مشاور مدیریت و خدمات ماشینی تأمین خواهد بود.

محمد حسن زدا- سرپرست سازمان تأمین اجتماعی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام