کتاب استخدامی اداری ها
قوانین و بخشنامه‌های تأمین اجتماعی

‌قانون بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد

‌قانون بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد موضوع: اصلاح بند ب و تبصره 3 ماده 4 قانون تأمین اجتماعی (مصوب 30/6/1365 مجلس شورای اسلامی)

‌ماده واحده- سازمان تأمين اجتماعي مكلف است با استفاده از مقررات عام قانون تأمين اجتماعي صاحبان حرف و مشاغل آزاد را به صورت‌ اختياري در برابر تمام يا قسمتي از مزاياي قانون تأمين اجتماعي بيمه نمايد چگونگي انجام بيمه و نرخ حق بيمه و همچنين ميزان مزاياي مربوط به‌موجب آيين‌نامه‌اي خواهد بود كه به تصويب هيأت دولت خواهد رسيد.

‌تبصره 1- بيمه شده مختار است كه سطح درآمد ماهانه خود را كه مبناي پرداخت حق بيمه قرار مي‌گيرد بين حداقل و حداكثر دستمزد قانوني‌ انتخاب نمايد.

‌تبصره 2-  از تاريخ تصويب اين قانون مفاد بند و تبصره 3 ماده 4 قانون و همچنين آيين‌نامه مربوط ملغي مي‌گردد.

‌تبصره 3- كليه اتباع ايراني اعم از شاغل يا غير شاغل در فعاليت‌هاي مختلف در خارج از كشور كه بيمه آنان با مقررات قانون تأمين اجتماعي و‌تغييرات بعدي آن مغايرت نداشته باشد مي‌توانند به طور اختياري مشمول اين قانون و آيين‌نامه‌هاي مربوط قرار گيرند، مشروط بر اين كه بيمه شده حق‌بيمه خود را به طور منظم پرداخت نمايد،

بديهي است سازمان در مورد اين قبيل بيمه‌شدگان مانند ساير بيمه‌شدگان داخل كشور مكلف به ارائه خدمات‌و انجام تعهدات قانوني بر اساس آيين‌نامه و مقررات مربوط در ايران خواهد بود.

‌قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و سه تبصره در جلسه روز يكشنبه سي‌ام شهريور ماه يك هزار و سيصد و شصت و پنج مجلس شوراي اسلامي‌تصويب و در تاريخ 1365.7.3 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.

‌رييس مجلس شوراي اسلامي – اكبر هاشمي

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام