کتاب استخدامی اداری ها
قوانین و بخشنامه‌های تأمین اجتماعی

نحوه کسر حق بیمه از پاداش افزایش تولید

نحوه شمول کسر حق بیمه از پاداش افزایش تولید (نامه شماره ۵۰۲۰/۹۷/۹۳۳۰ مورخ ۹۸/۷/۸ سازمان تأمین اجتماعی)

سلام علیکم

احتراماً؛ به پیوست نامه شماره 13821/97 مورخ 23/1/97 مورخ 23/1/97 گروه خودروسازی سایپا به لحاظ ارتباط موضوع ارسال و با لحاظ سوابق شمول/ عدم شمول کسر حق بیمه به پاداش افزایش تولید در سازمان و آخرین مصوبه شورایعالی تأمین اجتماعی در این خصوص به شماره 7226/ش ت مورخ 12/2/72 (مورد اشاره در بخشنامه 5 جدید درآمد) و مفاد ماده 47 قانون کار و آیین نامه پاداش افزایش تولید (شماره 96684 مورخ 26/9/90) و نیز به منظور رفع ابهامات و اعتراضات کارفرمایان در اجرای بخشنامه 3/11 جدید درآمد، نحوه کسر حق بیمه از پرداختی‌های تحت عنوان «پاداش افزایش تولید» به شرح زیر می‌باشد:

1- در خصوص پرداختی‌های تحت عنوان پاداش افزایش تولید، داشتن تأییدیه اداره کل تنظیم و نظارت بر روابط کار الزامی بوده، در غیراینصورت کل مبلغ پرداختی بابت پاداش افزایش تولید مطابق ماده 30 قانون تأمین اجتماعی مشمول کسر حق بیمه خواهد بود.

2- پاداش افزایش تولید پرداختی به کارکنان شاغل در کارگاه‌های دارای طرح طبقه بندی مشاغل تا سقف سی درصد مزد مبنا (تبصره 2 ماده 36 قانون کار) و کارگاه های فاقد طرح طبقه بندی مشاغل تا سقف سی درصد مزد ثابت (ماده 36 قانون کار)، مشمول قانون تأمین اجتماعی و کسر حق بیمه نمی باشد و در صورت پرداخت بیش از سی درصد، مازاد بر سی درصد مشمول کسر حق بیمه می‌باشد.

3- در خصوص سایر کارگاه‌ها (غیرمشمول قانون کار) که اقدام به پرداخت مبالغی تحت عنوان پاداش افزایش تولید به کارکنان خود می‌نمایند و این پرداختی مبتنی بر قوانین و ضوابط خاصی نمی باشد مراتب برابر مقررات مشمول کسر حق بیمه خواهد بود.

4- در خصوص کارگاه‌هایی که جزء شرکت‌های تابعه دستگاه‌های اجرایی ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری محسوب می‌گردند، کسر حق بیمه از پرداختی بابت پاداش افزایش تولید مطابق ضوابط پرداختی حاکم بر آن دستگاه خواهد بود.

مهرداد قریب- مدیر کل وصول حق بیمه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام