کتاب استخدامی اداری ها
قوانین و بخشنامه‌های تأمین اجتماعی

بخشنامه 642/2: بیمه مداحان و شاعران اهل بیت

بخشنامه 642/2: بیمه مداحان و شاعران اهل بیت (شماره 1000/99/53 مورخ 6/1/1399 سازمان تأمین اجتماعی)

معاونین محترم/ مدیران کل مستقل ستادی

مدیران کل تأمین اجتماعی استان

با سلام

پیرو بخشنامه های شماره 642 و 642/1 فنی اعلام می‌دارد:

نظر به اینکه حسب هماهنگی های به عمل آمده با بنیاد فرهنگی دعبل در جلسه مورخ 21/11/1398 پیرامون شرایط سن و سابقه متقاضیان بیمه مداحان و شاعران اهل بیت که بیش از 50 سال سن دارند تغییراتی حاصل گردیده، لذا واحدهای اجرایی می بایست من بعد به هنگام ثبت معرفی نامه موارد ذیل را رعایت نمایند:

الف: پذیرش متقاضیانی که بیش از 50 سال سن داشته و فاقد سابقه پرداخت حق بیمه قبلی باشند، میسر نمی باشد.

ب: متقاضیانی که بیش از 50 سال سن داشته، لیکن معادل مازاد سن نسبت به 50 سال دارای سابقه پرداخ حق بیمه قابل قبول نزد سازمان تأمین اجتماعی باشند، در صورت احراز سایر شرایط مقرر، به عنوان مشمول پذیرفته می شوند.

چ: متقاضیان فاقد سابقه پرداخت حق بیمه که بیش از 50 سال سن داشته و بر اساس مقررات قبلی از طریق بیمه مداحان و شاعران اهل بیت مشمول قانون تأمین اجتماعی قرار گرفته اند و همچنان بیمه پرداز سازمان می باشند، در صورت عدم انقطاع در پرداخت حق بیمه می توانند نسبت به ادامه بیمه خود حسب ضوابط مقرر اقدام نمایند. لیکن در صورت قطع بیمه پردازی مشمول “بند ب” خواهند بود.

مسئول حسن اجرای این بخشنامه مدیران کل بیمه ای، معاونین بیمه ای، رؤسا و کارشناسان ارشد امور بیمه شدگان ادارات کل استان ها و رؤسا، معاونین و مسئولین ذیربط در شعب خواهند بود.

مصطفی سالاری- مدیر عامل سازمان تأمین اجتماعی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام