کتاب استخدامی اداری ها
قوانین و بخشنامه‌های تأمین اجتماعی

نحوه اجرای آرای قطعی شعب و آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در سازمان تأمین اجتماعی

نحوه اجرای آرای قطعی شعب و آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری (بخشنامه سازمان تأمین اجتماعی)

مدیران واحدهای اجرایی تأمین اجتماعی سراسر کشور

درخصوص لزوم اجرای آراء قطعی صادره از دیوان عدالت اداری در ظرف مهلت مقرر قانونی، مقتضی است با در نظر گرفتن نکات ذیل نسبت به اجرای آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری همچنین آراء قطعی و دستور موقت های صادره از شعب دیوان عدالت اداری اقدام شود:

الف‏- اجرای آراء قطعی شعب دیوان عدالت اداری

۱‏‏- طبق ماده (۱۰۷) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری که مقرر نموده کلیه اشخاص و مراجع مذکور در ماده (۱۰) قانون مکلفند آراء دیوان را پس از ابلاغ به فوریت اجرا کنند و با عنایت به ماده (۱۰۸) آن مبنی بر اینکه محکوم علیه باید ظرف مدت یک ماه پس از ابلاغ نسبت به اجرای رای یا کسب رضایت محکوم له اقدام کند؛ بنابراین اصل بر اجرای احکام قطعی صادره از دیوان عدالت اداری است و می بایست ظرف مدت یک ماه پس از ابلاغ اجرا شود.

۲‏-در موارد استثنائی که اجرای رای به سبب مخالفت و مغایرت آشکار با قانون بنا به تشخیص امور حقوقی استان با مانع قانونی آشکاری مواجه است امور حقوقی استان ملزم است بلافاصله پس از ابلاغ دادنامه قطعی صادره حسب مورد درخواست اعمال طرق فوق العاده موضوع مواد (۷۵)، (۷۹)، (۱۱۳)، (۱۱۵) و… را ضمن درخواست توقف اجرای رای مطرح و پیگیری کند.

۳‏- با توجه به اینکه اعمال طرق فوق العاده مانع اجرای دادنامه قطعی صادره نمی‌باشد؛ لذا چنانچه مغایرت رأی با قانون و درخواست توقف اجرای دادنامه پذیرفته نشود واحدهای اجرایی مکلفند بلافاصله نسبت به اجرای رای اقدام کنند.

۴‏- واحدهای اجرائی مکلفند پس از اجرای رای ، نتیجه را ضمن ارسال مستندات به واحدهای حقوقی استان اعلام و در صورتی که واحد حقوقی استان رای را اجرا شده بداند ؛ مراتب را به اجرای احکام منعکس نموده و چنانچه نظر بر عدم اجرا داشته باشد موارد نقص را به واحد اجرائی جهت اجرا و اقدام ارسال کند. در هر صورت نظر واحد های حقوقی در خصوص نحوه اجراء ملاک عمل خواهد بود.

ب‏- آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری

‏۱‏- با توجه به اینکه مطابق قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به خصوص ماده (۸۹) آن دستگاه‌های اجرائی ملزم به اجرای تمامی آراء صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری می باشند از سوی دیگر بنابر ماده (۹۳) قانون مذکور ، اشخاصی که خود را در اجرای آراء هیات عمومی ذینفع می‌دانند می‌توانند در صورت عدم اجرای آن تقاضای استنکاف مسؤول مربوطه را ارائه دهند. بنابراین آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری لازم الاجرا بوده و معاونت‌ها و ادارات تخصصی مکلفند تمهیدات لازم جهت اجرای آن در سازمان را فراهم کنند.

۲‏- معاونت‌ها و حوزه‌های تخصصی مرتبط با هر یک از آراء مذکور می‌بایست ترتیبی اتخاذ کنند که در موضوعاتی که هیات عمومی دیوان عدالت اداری رسیدگی و رای صادر کرده ‌است؛ بدون نیاز به طرح دعوی از سوی اشخاص ذینفع آراء مذکور اجرا شود.

مصطفی سالاری- مدیر عامل سازمان تأمین اجتماعی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام