کتاب استخدامی اداری ها
قوانین و بخشنامه‌های تأمین اجتماعی

بخشنامه ۶۸۴ امور فنی بیمه‌شدگان | دستمزد مبنای پرداخت حق بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد

دستمزد مبنای پرداخت حق بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد (بخشنامه شماره ۱۰۴۶۵/۹۷/۱۰۰۰ مورخ ۱۰/۱۰/۱۳۹۷ سازمان تأمین اجتماعی)

معاونین محترم مدیر عامل

ادارات کل و دفاتر مستقل ستادی…

اداره کل تأمین اجتماعی استان…

به منظور به روز رسانی دستمزد مبنای پرداخت حق بیمه بیمه شدگان صاحبان حرف و مشاغل آزاد و در اجرای ماده ۳۵ قانون تأمین اجتماعی و مصوبه شورای عالی تأمین اجتماعی به شماره ۴۹۷۵ مورخ ۲۶/۴/۱۳۶۷ به پیوست جدول حداقل دستمزد روزانه مبناء کسر حق بیمه مربوط به بیمه شدگان موصوف که بر اساس بند ۵ یک هزار و هشتصد و دهمین صورتجلسه هیأت مدیره محترم مورخ ۷/۳/۱۳۹۷ به تصویب رسیده جهت اجرا ارسال و توجه شعب را به موارد ذیل معطوف می دارد:

۱- واحدهای اجرائی می بایست با توجه به شرح مندرج در راهنمای نگارش مربوطه بدواً کلیه قراردادهای فعال بیمه شدگان صاحبان حرف و مشاغل آزاد با کد “۰۱” را احصاء و سپس نسبت به درج کد و شرح شغل مرتبط با هر قرارداد اقدام نمایند. اضافه می‌نماید جهت آن گروه از بیمه‌شدگانی که قرارداد آنان فاقد شغل و یا دارای عناوین شغلی کلی از جمله کارمند، کارگر، کارشناس، مشاغل آژاد، دلخواه و… و یا عباراتی نامفهوم نظیر (.، -، / و غیره) می باشند می‌بایست با مراجعه به پرونده فنی و یا پرونده الکترونیک آنان قرارداد مربوطه را مورد بررسی قرار داده و عنداللزوم با دعوت از بیمه شده، شغل مورد اشتغال وی را شناسایی و کد شغلی مربوطه را در سیستم ثبت نمایند.

۲- آن عده از بیمه شدگانی که مطابق جدول پیوست، مشمول تغییر دستمزد مبنای پرداخت حق بیمه می باشند، پس از انجام فرآیندهای مورد اشاره از تاریخ ۱/۹/۹۷ میزان حق بیمه آنان بر اساس دستمزد جدید محاسبه و لحاظ می گردد. ضمناً دستمزد سایر حِرف و مشاغل نیز پس از شناسایی و اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح متعاقباً اعلام خواهد شد.

تذکر: متقاضیانی که قبل از تاریخ ۱/۹/۹۷ نسبت به ارائه درخواست اقدام و موفق به انعقاد قرارداد نشده اند، اعمال ضرایب دستمزد آنان از تاریخ فوق الاشاره به بعد خواهد بود.

۳- متقاضیانی که وفق مقررات مربوطه میانگین دستمزد مبنای پرداخت حق بیمه آنان از دستمزد جدید بیشتر باشد، دستمزد مبنای پرداخت حق بیمه آنان بین دستمزد جدید و حداکثر میانگین دستمزد محاسبه شده به انتخاب متقاضی خواهد بود.

۴- در خصوص مجریان طرح های خوداشتغالی و کارآفرین بنیاد شهید وامور ایثارگران، نخبگان و استعدادهای برتر و نویسندگان، روزنامه نگاران و هنرمندانی که قبلاً در زمره بیمه شدگان موصوف قرار گرفته و دارای قرارداد فعال می باشند، ضضرورتی به ثبت کد شغل مربوطه نبوده و به طور سیستمی با توجه به نوع بیمه، دستمزد آنان تغییر خواهد یافت. بدیهی است به منظور پذیرش درخواست متقاضیان جدید، ثبت کد شغل الزامی خواهد بود.

۵- به منظور درج کامل و صحیح عنوان شغل، واحدهای اجرائی می‌بایست پس از اعمال کد حرفه مربوطه حداکثر تا پایان بهمن ماه سال ۹۷ نسبت به درج کد و شرح نوع شغل بیمه شدگان صاحبان حرف و مشاغل آزاد اقدام نمایند.

۶- در صورت عدم وجود کد شغل مورد قرارداد در سیستم، ادارات کل استان‌ها مکلفند در اسرع وقت مراتب را از شعب تابعه اخذ و پس از جمع‌بندی جهت تخصیص کدهای شغل جدید موضوع را به اداره کل امور فنی بیمه شدگان اعلام نمایند.

۷- در خصوص آن گروه از بیمه شدگان صاحبان حرف و مشاغل آزاد که لغایت اسفندماه ۹۷ نسبت به پیش پرداخت حق بیمه اقدام نموده اند، با استخراج گردش حساب مابه التفاوت ناشی از اعمال دستمزد جدید قابل وصول خواهد بود.

۸- با توجه به اهمیت موضوع و لزوم اجرای صحیح این بخشنامه و پاسخگوئی بهنگام به بیمه شدگان، ادارات کل استان‌ها و واحدهای اجرائی تابعه مکلفند با جدّیت تمام و با بهره گیری از کلیه امکانات موجود (از جمله کارگزاری‌های رسمی سازمان) علاوه بر ارائه خدمات جاری به سایر بیمه شدگان به صورت فوق العاده و با حساسیت ویژه نسبت به اجرای مفاد این بخشنامه اقدام نمایند.

مسئول حسن اجرای این بخشنامه مدیران کل، معاونین بیمه ای، رؤسا و کارشناسان ارشد امور فنی بیمه شدگان، وصول حق بیمه، امور فنی مستمری ها، نامنویسی و حساب‌های انفرادی و امور کارگزاری‌های (رابطین کارگزاری) ادارات کل استان‌ها، دفتر آمار و محاسبات اقتصادی و اجتماعی و رؤسا و معاونین ذیربط در واحدهای اجرایی و همچنین شرکت مشاور مدیریت و خدمات ماشینی تأمین خواهند بود.

محمدحسن زدا- سرپرست سازمان تأمین اجتماعی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام