کتاب استخدامی اداری ها
قوانین و بخشنامه‌های تأمین اجتماعی

مبلغ ماهانه حق بیمه های سال ۱۴۰۰ تأمین اجتماعی

مشخصات انواع بیمه‌های تأمین اجتماعی و مبلغ حق بیمه قابل پرداخت در سال 1400

حداقل دستمزد روزانه: ۸۸۵.۱۶۵ ریال (افزایش ۳۹ درصد)

سرانه درمان هر فرد در سال ۱۴۰۰ تعیین نشده و فعلاً ۵۵۷.۰۰۰ ریال است.

لیست کامل انواع بیمه های تأمین اجتماعی در سال ۱۴۰۰ + درصد و مبلغ پرداخت

نوع بیمه درصد سهم
بیمه شده 
ضریب دستمزد  مبلغ ماهانه
(به هزار تومان)
درصد سایر  
۳۱ روز ۳۰ روز
اجباری
(بدون احتساب
مزایای انگیزشی)
۷٪  –  – جزییات حق بیمه کارگر و کارفرما در سال ۱۴۰۰ 
مشاغل آزاد (۱۴ درصد) ۱۲٪ بین ۱/۲ حداقل و حداکثر دستمزد ۳۹۵ ۳۸۲ ۲٪ دولت
مشاغل آزاد (۱۶ درصد) ۱۴٪ ۴۶۱ ۴۴۶ ۲٪دولت
مشاغل آزاد (۲۰ درصد) ۱۸٪ ۵۹۳ ۵۷۴ ۲٪ دولت
اختیاری ۲۷٪ ۱/۲ ۸۸۹ ۸۶۰
کارگران ساختمانی درجه ۳ ۷٪ ۱/۲ ۲۳۰ ۲۲۳ ۲۰٪ دولت
درجه ۲ ۷٪ ۱/۳ ۲۵۰ ۲۴۲
درجه ۱ ۷٪ ۱/۴ ۲۶۹ ۲۶۰
قالیبافان ۷٪ ۱۹۲ ۱۸۶ ۲۰٪ دولت
رانندگان درون شهری ۱۳.۵٪ ۱/۱ ۴۰۷ ۳۹۴ ۱۳.۵٪ دولت
رانندگان بین شهری
(مینی‌بوس و سواری)
۱۳.۵٪ ۱/۲ ۴۴۵ ۴۳۰
رانندگان بین شهری
(اتوبوس و کامیون)
۱۳.۵٪ ۱/۵ ۵۵۶ ۵۳۸
هنرمندان و نویسندگان مشمول یارانه (۱۴ درصد) مابه التفاوت کمک دولت بین حداقل و حداکثر دستمزد ۵۵ ۵۳ ۱۰/۲۷ از محل هدفمندی یارانه‌ها ۲ درصد دولت
 هنرمندان و نویسندگان مشمول یارانه (۱۶ درصد) ۱۱۰ ۱۰۶
هنرمندان و نویسندگان مشمول یارانه (۲۰ درصد) ۲۲۰ ۲۱۲
مددجویان
مشمول یارانه
(۱۴ درصد)
کمیته امداد ۱۰/۲۷ از محل هدفمندی یارانه‌ها
و مابقی توسط کمیته امداد
بهزیستی ۲٪ ۵۵ ۵۳ هدفمندی یارانه‌ها
مددجویان
مشمول یارانه
(۱۶ درصد)
کمیته امداد ۱۰/۲۷ از محل هدفمندی یارانه‌ها
و مابقی توسط کمیته امداد
بهزیستی ۴٪ ۱۱۰ ۱۰۶ هدفمندی یارانه‌ها
مددجویان
مشمول یارانه
(۲۰ درصد)
کمیته امداد ۱۰/۲۷ از محل هدفمندی یارانه‌ها
و مابقی توسط کمیته امداد
بهزیستی ۸٪ ۲۲۰ ۲۱۲ هدفمندی یارانه‌ها
خادمان مساجد
(مشمول کمک دولت)
۷٪ ۱۹۲ ۱۸۶ ۲۰٪ دولت
خادمان مساجد
(فاقد کمک دولت)
۲۷٪ ۱/۲ ۸۸۹ ۸۶۰
کلیه رانندگان درون شهری (فاقد کمک دولت) ۲۷٪ ۱/۱ ۸۱۵ ۷۸۹
کلیه رانندگان برون‌شهری سبک (فاقد کمک دولت) ۲۷٪ ۱/۲ ۸۸۹ ۸۶۰
کلیه رانندگان برون‌شهری سنگین (فاقد کمک دولت) ۲۷٪ ۱/۵ ۱۱۱۱ ۱۰۷۵
دانشجویان (۱۴ درصد) ۱۲٪ ۱/۱ ۳۶۲ ۴۵۱ ۲٪ دولت
دانشجویان (۱۶ درصد) ۱۴٪ ۴۲۳ ۴۰۹ ۲٪ دولت
دانشجویان (۲۰ درصد) ۱۸٪ ۵۴۳ ۵۲۶ ۲٪ دولت
زنان خانه‌دار (۱۴ درصد) ۱۲٪ ۳۲۹ ۳۱۹ ۲٪ دولت
زنان خانه‌دار (۱۶ درصد) ۱۴٪ ۳۸۴ ۳۷۲ ۲٪ دولت
زنان خانه‌دار (۲۰ درصد) ۱۸٪ ۴۹۴ ۴۷۸ ۲٪ دولت
باربران ۷٪ ۱۹۲ ۱۸۶ ۲۰٪ دولت
صیادان ۷٪ ۱۹۲ ۱۸۶ ۲۰٪ دولت
زنبورداران ۷٪ ۱۹۲ ۱۸۶ ۲۰٪ دولت
کارفرمایان صنفی کم‌درآمد ۷٪ ۱۹۲ ۱۸۶ ۲۰٪ دولت
کارفرمایان بخش کشاورزی ۷٪ ۱۹۲ ۱۸۶ ۲۰٪ دولت

مطالب مرتبط:

مبلغ ماهانه حق بیمه های سال ۹۹ تأمین اجتماعی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام