کتاب استخدامی اداری ها
قوانین و بخشنامه‌های تأمین اجتماعی

جدول فعالیت های دارای دستمزد مقطوع (ویژه کارفرمایان)

راهنمای فعالیت‌های دارای دستمزد مقطوع

دستمزد مقطوع در خصوص ارسال لیست توسط کارگاه های که صنفی میباشند به تامین اجتماعی میباشد و منظور این است که بیش از نرخ مقطوع کارفرما حق پرداخت بیمه کارگر را ندارد  و ربطی به رابط و مزد فی مابین کارگر وکارفرما ندارد.

شناسنامه قانون | Pdf32 دانلود راهنمای فعالیت‌های دارای دستمزد مقطوع

سؤالات متداول:

۱- آیا کارفرما تکلیفی به کسر حق بیمه از دستمزد واقعی کارگران را دارد یا باید بر مبنای دستمزد مقطوع تعیین شده توسط سازمان تأمین اجتماعی اقدام نماید؟

هر چند بر اساس ماده ۳۵ قانون تامین اجتماعی دستمزد مقطوع تعیین شده جهت دریافت کسورات بیمه ارتباطی با دستمزد واقعی دریافتی کارگران ندارد لکن از آنجا که تعیین دستمزد مقطوع به میزانی کمتر از میزان دستمزد واقعی می تواند کارگران بویژه آنهایی را که در سالهای پایانی قبل از بازنشستگی بسر می برند متضرر سازد لذا لازم است در این زمینه با هماهنگی هائی که صورت می گیرد ترتیبی اتخاذ شود که حق بیمه از دستمزد واقعی کارگران بیمه شده کسر گردد تا حقی از این قبیل کارگران تضییع نشود.

۲- افزایش مزد کارگران که بر اساس مصوبات شواریعالی کار صورت می گیرد آیا در میزان مزدی که سازمان تأمین اجتماعی بر پایه اختیار ناشی از مواد ۳۱ و ۳۵ قانون تأمین اجتماعی تعیین می کند موثر است یا خیر؟

دستمزد مقطوع تعیین شده از طرف سازمان تأمین اجتماعی بر اساس اختیار ناشی از مواد ۳۱ و ۳۵ قانون تأمین اجتماعی و به پیشنهاد هیأت مدیره و تصویب شورایعالی تأمین اجتماعی صورت گرفته و با حداقل مزد تعیین شده توسط شورایعالی کار موضوع ماده ۴۱ قانون کار هیچگونه ارتباطی ندارد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام