کتاب استخدامی اداری ها
قوانین و بخشنامه‌های تأمین اجتماعی

فرمول متناسب‌سازی حقوق و کمک هزینه‌های جانبی ۱۴۰۰ بازنشستگان تأمین اجتماعی

فرمول نحوه متناسب سازی ۱۴۰۰ بازنشستگان تأمین اجتماعی

تاریخ اجرا:

دوره اجرای متناسب سازی مرحله دوم مستمریها، از تاریخ ۱/۱/۱۴۰۰ لغایت پایان دوره برنامه ششم توسعه می باشد.

مشمولین:

کلیه مستمری بگیران بازنشسته، از کارافتاده کلی و بازماندگان که در تاریخ اجرای متناسب سازی پرونده آنها فعال بوده و یا افراد که حداکثر تا پایان دوره برنامه ششم توسعه کل کشور (سال ۱۴۰۰) مستمری آنها برقرار شده و یا مجدداً فعال می گردد.

الف) متناسب سازی ۷۵ درصد اعاده نسبت به سطح زمان برقراری

پس از اعمال افزایش موضوع ماده ۹۶ قانون تأمین اجتماعی بر اساس مصوبه شماره ۴۰۴۳/ت۵۸۶۸۵هـ مورخ ۱۹/۱/۱۴۰۰ هیئت محترم وزیران و با لحاظ آیتم های متناسب سازی مرحله اول در افزایشات مذکور، مبلغ متناسب سازی سال ۱۴۰۰ بر اساس فرمول زیر محاسبه می گردد:

شناسنامه قانون | formula tamin1400

۲.۴۸۳.۵۵۰+ ۱.۲۶ * (مبلغ مستمری سال ۱۳۹۹ + مبلغ متناسب سازی سال ۱۳۹۹) = مستمری در سال ۱۴۰۰

حداقل مستمری در سال ۱۴۰۰ بر اساس مصوبه شماره ۲۵۱۱۹۳ مورخ ۲۷/۱۲/۱۳۹۹ شورایعالی کار برابر با ۲۶.۵۵۴.۹۵۰ ریال می‌باشد.

ب) متناسب سازی کمک هزینه های جنبی:

شرح

مبلغ سال ۱۴۰۰ (ریال)

مبلغ پس از متناسب‌سازی (ریال)

متناسب‌سازی کمک به تأمین معیشت مستمری‌بگیران

۱.۲۰۰.۰۰۰ ۳.۰۰۰.۰۰۰

متناسب سازی کمک هزینه مسکن

۷۰۰.۰۰۰  ۱.۵۰۰.۰۰۰

متناسب‌سازی کمک هزینه عائله‌مندی

۸۸۰.۵۱۶ ۳.۷۰۲.۷۱۳

متناسب‌سازی کمک هزینه اولاد

۱۷۷.۸۲۳ ۹۵۹.۹۶۳

* همسران بازماندهُ همانند بازنشستگان و ازکارافتادگان مشمول دریافت کمک هزینه عائله‌مندی می‌شوند.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام