کتاب استخدامی اداری ها
قوانین و بخشنامه‌های تأمین اجتماعی

بخشنامه مرحله دوم متناسب سازی بازنشستگان تأمین اجتماعی ۱۴۰۰ابلاغ شد

متناسب‌سازی مرحله دوم حقوق مستمری بگیران (بخشنامه شماره ۱/۷۶ مستمری‌ها)

معاونین محترم مدیر عامل/ مدیران کل مستقل ستادی

مدیران کل تأمین اجتماعی استان

با سلام

در اجرای بند (ب) ماده ۱۲ قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی و با عنایت به مصوبه شماره ۲۰/۱۴۰۰/۱۱۰۰ مورخ ۱۵/۱/۱۴۰۰ هیات مدیره محترم سازمان و مصوبه شماره ۲۷۴ مورخ ۱۸/۱/۱۴۰۰ هیات امنای محترم سازمان، به منظور اعمال متناسب‌سازی مرحله دوم مستمری بگیران، توجه کلیه واحدهای اجرایی را به موارد ذیل جلب می‌نماید:

الف) مشمولین:

کلیه مستمری‌بگیران بازنشسته، از کارافتاده کلی و بازماندگان که در تاریخ اجرای متناسب‌سازی، پرونده آنها فعال بوده و یا افرادی که حداکثر تا پایان دوره برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مستمری آنها برقرار شده و یا مجدداً فعال می‌گردد.

ب) تاریخ اجرا:

تاریخ اجرای متناسب سازی مرحله دوم 1/1/1400 می باشد. بدیهی است در خصوص احکام برقراری بازنشستگی و بازماندگان در سال جاری، تاریخ اجرای متناسب سازی از تاریخ برقراری و در خصوص احکام برقراری از کار افتادگی کلی از تاریخ پرداخت مستمری خواهد بود.

ج) نحوه اجرا:

آیتم های متناسب سازی مرحله دوم عبارتند از:

– متناسب سازی 75% اعاده سطح نسبت به زمان برقراری

– تفاوت تطبیق متناسب سازی با حداقل پنجاه درصد افزایش

– تفاوت تطبیق متناسب سازی حداقل دریافتی بر اساس سابقه

– متناسب سازی کمک هزینه مسکن

– متناسب سازی کمک به تأمین معیشت

– متناسب سازی کمک هزینه عائله مندی 

– متناسب سازی کمک هزینه اولاد

نظر به ضرورت نگهداری هر یک از حساب های مذکور و امکان تفکیک آن با آیتم های متناسب سازی مرحله اول، مجموع آیتم های متناسب سازی سال 1399 پس از اعمال ماده 96 با کد 31 و سایر آیتم های مذکور در جداول پرداخت و کسور به ترتیب با کدهای 34، 32، 33، 35، 36، 37 و 38 در سامانه متمرکز ایجاد می‌گردد.

مطالب مرتبط:

متناسب سازی مرحله اول حقوق مستمری بگیران تأمین اجتماعی (بخشنامه شماره ۷۶ مستمری‌ها)

 

910شناسنامه قانون | wAAACH5BAEKAAAALAAAAAABAAEAAAICRAEAOw==11 12 131415 16

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام