کتاب استخدامی اداری ها
مجموعه طرح‌ها و لوایححق بیمه و بازنشستگی

طرح نقل و انتقال سوابق بیمه و بازنشستگی بین صندوق‌های بازنشستگی

طرح نقل و انتقال سوابق بیمه و بازنشستگی بین صندوق‌های بازنشستگی

این طرح در جلسه امروز مورخ ۲۲ مردادماه ۱۳۹۹ مجلس شورای اسلامی به صورت عادی اعلام وصول شد.

مقدمه (دلایل توجیهی):

انتقال از صندوق بازنشستگی به صندوق بازنشستگی دیگر چه به صورت ارادی و چه به صورت غیرارادی امری عادی و دارای فراوانی قابل توجه است. اقدام دولت در سال‌های اخیر مبنی بر تصویب نقل و انتقال حق بیمه یا بازنشستگی سوابق خدمت اشخاص از یک صندوق به صندوق دیگر بدون الزام به بروزرسانی مبالغ در صندوق مبدأ باعث شد تا هزینه‌ای زیاد بر بیمه شده تحمیل و اعتراض‌های فراوانی متوجه مجلس و دولت شود.

ضرورت بروزرسانی این مبالغ در نقل و انتقال منابع از یک صندوق به صندوق دیگر، مجلس را بر آن داشت تا در قالب بند “ز” تبصره 15 قانون بودجه سال 1393 صندوق‌ها را مکلف به بروزرسانی و حذف بار اضافی ناشی از نقل وانتقال بر دوش بیمه‌شده، نماید. مخالفت دولت و مجلس در زمان رسیدگی به بودجه سال 94 در تکرار این بند به علت ایراد شورای نگهبان نسبت به قانونگذاری ضمن لایحه بودجه، ما را بر ان داشت تا نسبت به تهیه طرح نظام‌مند نقل و انتقال حق بیمه یا بازنشستگی اقدام نماییم. برای قانون‌مند شدن روال نقل و انتقال و جلوگیری از اجحاف به بیمه‌شدگان این طرح تقدیم مجلس شده است.

طرح نقل و انتقال سوابق بیمه یا بازنشستگی بین صندوق های بازنشستگی

ماده واحده: نقل و انتقال سوابق پرداختی حق بیمه یا کسور بازنشستگی به شرح زیر انجام می شود:

1- نقل و انتقال سوابق پرداخت حق بیمه یا کسور بازنشستگی کلیه اشخاصی که به علت استعفاء، بازخرید خدمت اعم از عادی و تعدیل نیروی انسانی، اخراج، انفصال دائم، تغییر ساختار سازمانی، انتقال، واگذاری ها و سایر ضوابط قانونی رابطه استخدامی آنان با دستگاه متبوع قطع و به تبع آن از عضویت و شمول صندوق مربوط خارج شده یا می شوند یا به سبب تبدیل وضعیت استخدامی (قراردادی به پیمانی مختص نیروهای مسلح و پیمانی به رسمی آزمایشی) مشترک صندوق جدید شده یا بشوند، به موجب این ماده می باشد.

تبصره- نقل و انتقال سوابق حق بیمه یا کسور بازنشستگی پس از برقراری حقوق بازنشستگی، حقوق وظیفه و یا مستمری بازماندگان و از کارافتادگی از صندوق پرداخت کننده مستمری به سایر صندوق ها ممنوع است.

2- حق بیمه یا کسور بازنشستگی که به هر یک از صندوق های بیمه بازنشستگی پرداخت شده است، بر اساس تقاضای کتبی فرد بیمه شده یا بازماندگان واجد شرایط و یا قیم او و پس از به روزرسانی از صندوق به صندوق جدید منتقل می گردد.

3- سایر افراد مشترک هر یک از صندوق های بیمه و بازنشستگی، به استنثای کادر نیروهای مسلح و کارکنان وزارت اطلاعات می توانند از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون نسبت به تغییر صندوق و انتقال سوابق پرداخت حق بیمه یا کسور بازنشستگی خود اقدام کنند.

4- در صورتی که صندوق های مشمول این ماده طبق مقررات، علاوه بر پرداخت حقوق بازنشستگی، از کارافتادگی اعم از کلی و جزئی و فوت، مشترکان خود را در برابر بیماری‌ها، کمک ازدواج، بارداری، حقوق ایام بیمایر، غرامت مقطوع نقص عضو بیمه نموده باشند، هنگام انتقال حق بیمه یا کسور بازنشستگی به صندوق جدید، سهم درمان به علاوه یک درصد (1%) بابت مزایای یاد شده از جمع وجه قابل انتقال کسر می‌شود.

5- فرد ذینفع اعم از بیمه شده یا بازماندگان واجد شرایط و یا قیم وی تقاضای انتقال سابقه پرداخت حق بیمه را به صورت کتبی به صندوق جدید ارائه می کند، صندوق جدید نیز تا یک ماه انتقال وجوه حق بیمه یا کسور بازنشستگی را از صندوق بیمه قبلی تقاضا می نماید و صندوق بیمه قبلی، مکلف است حداکثر تا شش ماه از تاریخ تقاضای صندوق بیمه جدید، وجوه قابل انتقال را به آن صندوق منتقل کند.

6- وجوه حق بیمه و یا کسور بازنشستگی در صندوق های مبدأ و مقصد و مابه التفاوت آنها به شرح زیر محاسبه می‌شود:

الف- صندوق مبدأ: محاسبه وجوه حق بیمه یا کسور بازنشستگی به روزرسانی شده سال‌های قابل انتقال که توسط صندوق قبلی به صندوق جدید پرداخت می‌شود به شرح زیر است:

با توجه به نرخ تورمی اعلامی بانک مرکزی، مجموع کسورات حق بیمه هر سال به روزرسانی شده ضربدر سنوات پرداخت حق بیمه تا زمان انتقال وجه می شود.

ب- صندوق مقصد: آخرین حقوق و مزایای مبنای برداشت کسور بازنشستگی یا حق بیمه در صندوق قبلی یا حقوق و مزایای مشمول کسر حق بیمه در زمان تقاضا نزد صندوق جدید (هر کدام بیشتر است) ضربدر تعداد ماه‌های سنوات قابل قبول در صندوق بیمه‌ای جدید.

پ- مابه‌التفاوت بین دو صندوق: عبارت است از اختلاف بین دو رقم جزء «الف» و «ب» این بند.

7- در خصوص مشمولان بند (1) این ماده که به سبب تبدیل وضعیت استخدامی، تغییر ساختار سازمانی، انتقال و یا واگذاری، نقل و انتقال انجام می‌شود، صرفاً وجوه حاصل از جزء «الف» بند (6) به صندوق مقصد پرداخت می‌شود. در خصوص سایر مشمولان بند (1) و مشمولان بند (3) پرداخت جزء «پ» بند (6) این ماده به‌عهده فرد ذی‌نفع می‌باشد.

تبصره- هزینه نقل و انتقال بیش از یک‌بار به صورت اختیاری بر اساس شرایطی است که توسط صندوق‌های مبدأ و مقصد مشخص می‌شود.

8- از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون، موارد مغایر قانون نقل و انتقال حق بیمه یا بازنشستگی مصوب 27/3/1365 و قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی دستگاه‌های دولتی مصوب 27/10/1366 و اصلاحات بعدی آن نسخ می‌شود.

9- آیین نامه اجرایی این ماده ظرف مدت شش ماه از تاریخ ابلاغ این قانون از طرف وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

8 دیدگاه

 1. پنجاه سال بعد در چنین روزی:
  چهارشنبه، ۲۸ اردیبهشت ۱۴۵۲
  ۱۴۵۲/۰۲/۲۸

  * گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد طرح نقل و انتقال سوابق بیمه یا بازنشستگی بین صندوق های بازنشستگی

 2. واقعا شرم اوره
  من بابت ۳سال حق بیمه ای که به تامین اجتماعی در سال ۷۶تا۷۹ داده ام حالا برای انتقال ان به بازنشستگی باید ۴۸ میلیون تومان پرداخت کنم و کارگزینی محل خدمتم لان بعد از ۲۲ سال به من اطلاع داده!!!
  خوش به حال مسئولین با این قوانین عادلانه

 3. سلام من ماه اردیبهشت سال1401اقدام به انتقال صندوق بازنشستگی غزنیروهای مسلح به تامین اجتماعی داشته ام وبابت پنج سال سنوات خدمت 116میلیون دارم بهصورت اقساط پرداخت میکنم ایا راه نجاتی هست برای من که این مبلغ گزاف رو پرداخت نکنم خواهشا راهنمایی کنید??

 4. ما که صدایمان به خداوندگان مجلسی نمیرسد
  اگر شما ارتباطی دارید بفرماییداختلاف فاحش بین کارمندان مشاغل سخت وزیان اوربازنشستگان صندوق کشوری وصندوق تامین اجتماعی را هم مدنظر بگیرند تامین اجتماعی با 20سال کار بازشست کارمند صندوق کشوری 25 سال با اراده کارفرما بازنشست می شوند

 5. سلام
  من ۱۴ سال بیمه پردازی نظامی داشتم(لشکری) و در حال حاضر ۶ سال سابقه تامین اجتماعی دارم که مستمری این ۶ سال رو دارم از تامین اجتماعی میگیرم آیا میشه این ۶ سال رو به لشکری انتقال بدم و مستمری ۲۰ سال رو از نظام بگیرم(قانون نظام میگه باید ۱۵ سال کامل بیمه پردازی داشته باشی که مشمول مستمری نظام باشی که من ۱۴ سال دارم)
  لطفا راهنمائی کنید. متشکر

 6. باسلام من بابت انتقال۶سال و۵ماه و۲روزسابقه ازصندوق کشوری به صندوق سازمان تامین اجتماعی‌۳۸هزارتومان دریافت ومبلغ ۱۳۲میلیون تومان به ساز مان تامین اجتماعی پرداخت کردم
  متاسفانه خانه ملت خانه پول دارهاست خانه ضعفا نیست نمایندگان کارشان حل مشکل اغنیاست لطفن این پیام من رابه نمایندگان برسانید این رویدا د درتیرماه ۱۴۰۱اتفاق افتاده شماکه این خبرراپخش میکنید درعمل اجرایی نیست لطفن راهنمایی بفرمایید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام