کتاب استخدامی اداری ها
آزمون وکالت

جدول آیین نامه جدید تعرفه حق الوکاله، حق المشاوره و هزینه سفر

فهرست عناوین این صفحه

جدول آیین نامه جدید تعرفه حق الوکاله، حق المشاوره و هزینه سفر مصوب 28/12/13

مستند: آیین نامه تعرفه حق الوکاله و هزینه سفر وکلای دادگستری سال 1399

ردیف

خلاصه عنوان

ماده

شرح

حق الوکاله

 1 تسخیری، معاضدتی 8 وکالت تسخیری یا معاضدتی 2 برابر حداقل تعرفه
2 دعاوی مالی 9 دعوای مالی در موردی که حکم دادگاه بدوی از حیث بهای خواسته قطعی باشد 10 درصد بهای خواسته
 3 9 دعاوی مالی در موردی که حکم دادگاه بدوی از حیث بهای خواسته قطعی نباشد تا 500 میلیون ریال 8% بهای خواسته
مازاد بر 500 میلیون ریال تا 2 میلیارد ریال 7%
مازاد بر 2 میلیارد ریال تا 10 میلیارد ریال 5%
مازاد بر 10 میلیارد ریال تا 30 میلیارد ریال 4%
مازاد بر 30 میلیارد ریال 3%
 4 طاری و اعتراض ثالث 10 پرونده مطرح یا دفاع در مقابل دعاوی ورود، جلب یا اعتراض ثالث و تقابل معادل حق الوکاله مرحله‌ای که ثالث در آن وارد یا جلب شده یا به رأی صادره در آن مرحله اعتراض نموده است یا خوانده دعوای تقابل مطرح نموده
5 غیابی و واخواهی 11 پرونده منجر به صدور حکم غیابی و اعتراض به آن معادل ماده 9
6 11 تعقیب و دفاع از حکم غیابی در مرحله واخواهی در صورتی که وکیل از ابتدا در پرونده منجر به صدور حکم غیابی وکالت داشته است بدون حق الوکاله
7 دعاوی منجر به صدور قرار 12 دعاوی منجر به قرار ابطال دادخواست (قبل از پاسخ به دعوا یا دفاع از آن) یک چهارم حق‌الوکاله مرحله نخستین (25%)
8 12 دعاوی منجر به قرار ابطال دادخواست (پس از پاسخ به دعوا یا دفاع از آن) یک دوم حق الوکاله مرحله نخستین (50%)
9 12 پرونده منجر به صدور قرار عدم استماع یا رد دعوا به عللی مانند: مرور زمان، اعتبار امر مختوم و رد تقاضای اعاده دادرسی معادل کل حق الوکاله مقرر برای حکم
10 12 دعوای تجدیدنظر منجر به قرار سقوط دعوا (قبل از پاسخ به دعوا یا دفاع از آن) یک چهارم خق الوکاله مرحله تجدیدنظر (25%)
11 12 دعوای تجدیدنظر منجر به قرار سقوط دعوا (پس از پاسخ به دعوا یا دفاع از آن) یک دوم حق الوکاله مرحله تجدیدنظر (50%)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام