کتاب استخدامی اداری ها
آزمون وکالت

جدول تطبیقی تعرفه حق الوکاله (سال‌های 99 و 85)

جدول تطبیقی تعرفه حق الوکاله

در آیین نامه های مصوب ۱۳۹۸ و مصوب ۱۳۸۵

مستندات:

– آیین نامه تعرفه حق الوکاله و هزینه سفر وکلای دادگستری سال 1399

آیین نامه تعرفه حق‌الوکاله، حق‌المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری سال 1385

موضوع ماده آیین نامه مصوب ۱۳۹۹ ماده آیین نامه مصوب ۱۳۸۵
دعاوی مالی درصورت قطعیت حکم دادگاه بدوی از حیث بهای خواسته ماده ۹ ۱۰ درصد بهای خواسته ماده ۳ از حداقل ۱۵۰هزار ریال و ۱۰ درصد بهای خواسته و حداکثر تا مبلغ ۳۰۰هزار ریال

دعاوی مالی درصورت عدم قطعیت حکم دادگاه بدوی از حیث بهای خواسته

نسبت به مازاد بر مبلغ ۵۰۰میلیون ریال تا ۲میلیارد ریال بند الف ماده ۹ ۷ درصد بهای خواسته بند الف ماده ۳ تا مبلغ ۱۰۰میلیون ریال ۶ درصد از بهای خواسته و حداکثر ۶میلیون ریال
نسبت به مازاد بر مبلغ ۲میلیارد ریال تا ۱۰میلیارد ریال بند ب ماده ۹ ۵ درصد بهای خواسته بند ب ماده ۳ نسبت به مازاد ۱۰۰میلیون ریال تا یک میلیارد ریال ۴ درصد بهای خواسته و حداکثر تا مبلغ ۴۲میلیون ریال
نسبت به مازاد بر مبلغ ۱۰میلیارد ریال تا سی میلیارد ریال بند الف ماده ۹ ۴ درصد بهای خواسته بند ج ماده ۳ نسبت به مازاد یک میلیارد ریال تا ۵ میلیارد ریال ۳درصد وحداکثرمبلغ ۱۶۲میلیون‌ریال
از مبلغ سی میلیارد ریال به بالا بند الف ماده ۹ ۳ درصد بهای خواسته بند د ماده ۳ نسبت به مازاد ۵میلیارد ریال ۲ درصد و حداکثر مبلغ ۲۰۰میلیون ریال

درصورت منجر شدن دعوا به یکی از نتایج زیر:

قرار ابطال دادخواست پیش از پاسخ به دعوا و دفاع از آن بند الف ماده ۱۲ یک چهارم حق‌الوکاله مرحله نخستین بند الف ماده ۶ یک چهارم حق‌الوکاله مرحله نخستین
قرار رد دادخواست پس از پاسخ به دعوا یا دفاع از آن بند ب ماده ۱۲ یک دوم حق‌الوکاله مرحله نخستین بند ب ماده ۶ یک دوم حق‌الوکاله مرحله نخستین
قرار عدم استماع یا رد دعوا به دلایلی مانند مرور زمان و اعتبار امر مختوم و رد تقاضای اعاده دادرسی بند پ ماده ۱۲ تمام حق‌الوکاله‌ای که برای حکم مقرر است بند هـ ماده ۶ تمام حق‌الوکاله‌ای که برای حکم مقرر است
قرار سقوط دعوای تجدیدنظر پیش از پاسخ به دعوا و دفاع از آن بند ت ماده ۱۲ یک چهارم حق‌الوکاله مرحله تجدیدنظر بند ج ماده ۶ یک چهارم حق‌الوکاله مرحله تجدیدنظر
قرار سقوط دعوای تجدیدنظر پس از پاسخ به دعوا و دفاع از آن بند ث ماده ۱۲ یک دوم حق الوکاله مرحله تجدید نظر بند د ماده ۶ یک دوم حق الوکاله مرحله تجدید نظر
اعتراض به قرارهای حقوقی قابل اعتراض بند ج ماده ۱۲ حداقل یک میلیون ریال و حداکثر ۱۰۰میلیون ریال بند و ماده ۶ نصف حق‌الوکاله همان مرحله
حق الوکاله پس از نقض قرار تبصره ماده ۱۲ حق‌الوکاله همان مرحله ماده ۷ نصف حق الوکاله همان مرحله

در امور حسبی، دعاوی خانوادگی و غیرمالی

مطلق دعاوی خانوادگی یا دعاوی مالی ناشی از زوجیت و هم‌چنین امور حسبی بند الف ماده ۱۳ حداقل ۵ میلیون ریال و حداکثر ۲۰۰میلیون ریال

 

 

بند الف ماده ۸ حداقل ۳۰۰هزار ریال و حداکثر ۴میلیون ریال
دعاوی که خواسته آن ها مالی نیست یا تعیین بهای خواسته به موجب قانون لازم نیست بند ب ماده ۱۳ حداقل ۴میلیون ریال و حداکثر ۳۰۰میلیون ریال بند ج ماده ۸ حداقل ۳۰۰هزار ریال و حداکثر ۴میلیون ریال

جرایم داخل در صلاحیت رسیدگی به دادگاه‌های کیفری یک، نظامی و انقلاب

جرایم مستوجب مجازات‌های سلب حیات، قطع عضو، حبس ابد یا حبس تعزیری درجه یک بند ۱-الف ماده ۱۴ حداقل ۵۰میلیون ریال و حداکثر ۲میلیارد ریال

 

 

بند ۲-ب ماده ۸ در دعاوی مستلزم قصاص نفس، محاربه، حدود مستوجب قتل، دیه نفس، حبس ۱۰ سال و بیشتر حداکثر مبلغ ۱۰میلیون ریال
جرایم مستوجب مجازات‌های تعزیری درجه ۲ و ۳ بند ۲-الف ماده ۱۴ حداقل سی میلیون ریال و حداکثر یک میلیارد ریال
دیگر جرایم بند ۳-الف ماده ۱۴ حداقل ۱۰میلیون ریال و حداکثر ۵۰۰میلیون ریال

جرایم داخل در صلاحیت رسیدگی دادگاه‌های کیفری دو، نظامی ۲و اطفال و نوجوانان

جرایم مستوجب حدود، دیات و تعزیری درجه ۴ و ۵ بند ۱-ب ماده ۱۴ حداقل ۱۰میلیون ریال و حداکثر ۵۰۰میلیون ریال بند ۱-ب ماده ۸ در دعاوی کیفری مستلزم مجازات شلاق، جزای نقدی، سرقت مشمول حد، قصاص عضو و دیه عضو، حبس کمتر از ده سال حداکثر مبلغ ۵میلیون ریال
جرایم مستوجب مجازات‌های تعزیری درجه ۶ بند ۲-ب ماده ۱۴ حداقل ۵میلیون ریال و حداکثر سیصد میلیون ریال
دیگر جرایم بند ۳-ب ماده ۱۴ حداقل ۲میلیون ریال و حداکثر ۲۰۰میلیون ریال
اعتراض به قرارهای قابل اعتراض دادسرا بند پ ماده ۱۴ حداقل یک میلیون ریال و حداکثر ۱۰۰و ۵۰میلیون ریال
فرجام‌خواهی کیفری، تقاضای اعاده دادرسی و تقاضای اعمال ماده ۴۷۷ آیین دادرسی کیفری بند ت ماده ۱۴ حداقل ۲میلیون ریال و حداکثر ۲۰۰میلیون ریال ماده ۱۶ براساس تعرفه مرحله تجدید نظر
دعاوی که فقط وکلای تبصره ماده ۴۸ آیین دادرسی کیفری می‌توانند در آنها قبول وکالت کنند بند ث ماده ۱۴ حداقل ۵۰میلیون ریال و حداکثر ۵۰۰میلیون ریال

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام