کتاب استخدامی اداری ها
آزمون وکالت

مجموعه سوالات و پاسخ نامه آزمون وکالت 99 – کلید جواب ۹۹

دانلود دفترچه سوالات آزمون وکالت ۹۹ (مرکز وکلای قوه قضاییه)+ اخبار کلید آزمون (پاسخنامه)

دانلود دفترچه سوالات آزمون مرکز دانلود دفترچه سوالات آزمون وکالت 99 (مرکز وکلای قوه قضاییه)+ اخبار کلید آزمون (پاسخنامه)

دانلود دفترچه سوالات آزمون مرکز وکلای قوه قضاییه ۱۳۹۹

دفترچه سوالات و کلید رسمی آزمون سال ۹۸ مرکز وکلای قوه قضاییه ساعاتی پس از برگزاری آزمون در ۲۹ آذر منتشر شده بود اما زمان انتشار دفترچه سوالات و پاسخنامه آزمون سال جاری هنوز اعلام نشده است.

سوالات درس حقوق مدنی آزمون مرکز وکلای قوه قضاییه سال ۱۳۹۹

۱- کدام مورد صحیح است؟

۱) پرداخت دین از جانب غیر مدیون صحیح است، به‌شرط آنکه با اذن مدیون انجام شود.

۲) ضمان مالم یجب باطل است، مگر آنکه در زمان انعقاد عقد، سبب دین ایجاد شده باشد.

۳) ضامنی که بدون قصد تبرّع ضمانت کرده باشد، بعد از پرداخت دین مضمون به حق رجوع به مضمون عنه را دارد، حتی اگر بدون اذن او ضمانت کرده باشد.

۴) ضمان از دین معلق باطل است، زیرا موجب تعلیق در ضمان می‌شود.

۲- در یک مهدکودک، یکی از کودکان به کودک دیگر صدمه زده، دست مصدوم می‌شکند. کدام مورد صحیح است؟

۱) چون کودکِ عامل زیان، صغیر ممیز بوده، هیچ‌کس ضامن خسارت وارده بر مصدوم نیست. ۲) مسئول مربوطه در مهدکودک و والدین کودک متضامناً، مسئول جبران خسارت وارد بر مصدوم هستند.

۳) مسئول مربوطه در مهدکودک، ضامن جبران خسارت وارد بر مصدوم است، مشروط بر اینکه تقصیر او در مواظبت از کودکان ثابت شود.

۴) والدین کودکِ عامل زیان، ضامن جبران خسارت وارد بر مصدوم هستند.

۳- «الف» در ۱/۱۰/۱۳۹۸ از یک شرکت خودروسازی، ۲ دستگاه خودروی کلی برای تحویل در ۱/۰۲/۱۳۹۹ خریداری می‌کند. در ۵/۱۰/۱۳۹۸، به‌موجب قراردادی دیگر، «الف» یک دستگاه خودروی کلی از همان نوع به «ب» که از قرارداد شخص «الف» و شرکت خودروساز بی‌اطلاع است، می‌فروشد، که در تاریخ ۱۰/۰۲/۱۳۹۹ تحویل دهد. شرکت خودروساز قبل از موعد تحویل، ورشکسته می‌شود و از تحویل خودروها به «الف» باز می‌ماند. «الف» نیز از ایفای تعهد در برابر «ب» خودداری می‌کند. کدام مورد، معرف وضعیت حقوقی طرفین («الف» و «ب») است؟

۱) اجرای تعهد قرارداد «الف» در برابر «ب» غیرممکن شده و درنتیجه، قرارداد منفسخ است.

۲) «ب» قائم‌مقام «الف» محسوب شده و وارد غرمای ورشکسته (شرکت خودروساز ) می‌شود. ۳) اجرای تعهد قراردادی «الف» در برابر «ب» ممتنع شده و درنتیجه، قرارداد باطل است.

۴) تعهد قراردادی «الف» در برابر «ب»، وابسته به قرارداد «الف» با خودروساز نبوده و لازم‌الاجرا است.

۴- «الف» یک قرآن خطی بسیار قدیمی را از شخصی که خود را مجموعه‌دار کتب خطی معرفی می‌کند، به بهای قابل‌توجهی انتقال می‌گیرد. هرگاه معلوم شود کتاب مزبور، شبیه سازی شده کتاب قدیمی است و فروشنده نیز اساسا مجموعه‌دار نبوده است، کدام مورد، گویای وضع معامله است؟

۱) اشتباه در خود موضوع معامله رخ داده و معامله باطل است.

۲) اشتباه در ارزش مورد معامله رخ داده و معامله قابل فسخ است.

۳) اشتباه در وصف مهم مورد معامله رخ داده و معامله قابل فسخ است.

۴) اشتباه در شخص طرف معامله رخ داده و معامله باطل است.

۶- شخصی دو هزار متر زمین از قرار متری دو میلیون تومان، بدون علم به اینکه ۵۰۰ متر از مستحق للغیر است، خریداری و ثمن را پرداخت می‌کند، هرگاه غیر (مالک ۵۰۰ متر) معامله رد کند. خریدار چه حقوقی دارد؟

۱) خریدار مختار است یا قرارداد را فسخ و تمام ثمن پرداختی را مسترد کند یا با همان ثمن، پایبند قرارداد باشد.

۲) خریدار مختار است یا قرارداد را فسخ و تمام ثمن را مسترد کند یا پایبند قرارداد بوده و بر مبنای ثمن قراردادی، بهای ۵۰۰ متر زمین را مسترد کند.

۳) خریدار مختار است یا قرارداد را فسخ و تمام ثمن را مسترد کند یا پایبند قرارداد بوده و بر مبنای نظر کارشناسی، بهای ۵۰۰ متر زمین را مسترد کند.

۴) خریدار حق دارد صرفاً تقاضای تقلیل ثمن نماید و حق فسخ ندارد.

۷- «الف» مالی را نزد «ب» رهن گذاشته است و «ج» بدون تقصیر، آن مال را اتلاف می‌کند. روابط حقوقی اشخاص مزبور، در کدام مورد، به‌طور صحیح بیان شده است؟

۱) متلف باید بدل مال را بدهد و بدل مزبور، رهن خواهد بود، بدون اینکه عقد رهن جدیدی بین «الف» و «ب» منعقد شود.

۲) متلف باید بدل مال را به «الف» بدهد و خسارت «ب» را از جهت سقوط حق وثیقه او جبران کند.

۳) با توجه به عدم تقصیر، متلف مسئولیتی ندارد.

۴) متلف باید بدل مال را بدهد و بدل مزبور، رهن نخواهد بود، مگر اینکه بین «الف» و «ب» عقد رهن جدیدی منعقد شود.

۸- «الف» خودروی برادر خود را جهت مسافرت به عاریه می‌گیرد، ولی با آن خودرو، اقدام به سرقت از یک جواهرفروشی می‌کند. در جریان تعقیب و گریز با پلیس، خودرو به‌شدت آسیب می‌بیند، به‌نحوی‌که هزینه تعمیر آن، بیش از ۵۰ درصد قیمت خودروی سالم است. بعضی از آسیب‌ها در اثر تیراندازی پلیس ایجاد شده است. کدام مورد، مسئولیت «الف» را در برابر مالک خودرو بیان می‌کند؟

۱) «الف» باید خودرو را با وضعیت موجود تحویل مالک دهد و خساراتی را که به خودرو وارد شده است، به‌طور کامل جبران کند.

۲) «الف» باید مثل خودروی مزبور را تهیه و به مالک تسلیم کند.

۳) «الف» باید قیمت خودروی مزبور را به مالک بپردازد.

۴) «الف» باید خودرو را با همان وضعیت به مالک تحویل دهد و خساراتی را که وارد کرده است، جبران کند ولی مسئول خسارات وارده توسط پلیس نیست.

۹- عده‌ای به‌صورت جداگانه برای شرکت در کلاس‌های زبان خارجی یک مؤسسه آموزشی ثبت‌نام کرده و شهریه خود را پرداخت کرده‌اند. بعد از برگزاری یک جلسه، به دستور ستاد ملی مبارزه با کرونا برگزاری کلاس‌های حضوری به مدت ۲ ماه ممنوع می‌شود. کدام مورد، گویای وضعیت قرارداد و حقوق طرفین است؟

۱) قرارداد به دلیل تعذر اجرای آن، منفسخ می‌شود.

۲) ثبت‌نام کنندگان فقط به‌صورت جمعی حق فسخ دارند و در صورت عدم فسخ، مؤسسه مکلف به برگزاری کلاس‌ها پس از رفع مانع است.

۳) هریک از ثبت‌نام کنندگان حق دارند قرارداد را فسخ کنند و در صورت عدم فسخ، مؤسسه مکلف به برگزاری کلاس تا پس از رفع مانع است.

۴) قرارداد باطل است.

۱۰- شخصی خودرویی را به بهای ۵۰ میلیون تومان خریداری می‌کند. او بعد از انعقاد قرارداد، متوجه انفساخ قرارداد می‌شود ولی به‌رغم آن، ثمن معامله را می‌پردازد و فروشنده هم به دلیل جهل بر عدم استحقاق خود، آن را دریافت می‌کند. بعدازآن، فروشنده متوجه انفساخ قرارداد شده، از تسلیم خودرو به خریدار امتناع می‌کند. کدام مورد صحیح است؟

١) چون خریدار با علم به عدم استحقاق فروشنده، ثمن را پرداخت کرده، حق مطالبه آن را ندارد. ۲) خریدار حق دارد ثمن پرداختی را بر مبنای مسئولیت غیر قراردادی، مطالبه کند.

۳) خریدار حق دارد ثمن پرداختی را بر مبنای مسئولیت قراردادی، مطالبه کند.

۴) چون فروشنده جاهل بر عدم استحقاق خود بوده است، خریدار نمی‌تواند ثمن پرداختی را مطالبه کند.

۱۱- در صورت فوت پدر، حضانت طفل علی‌القاعده با چه کسی است؟

۱) قیم، خواه مادر به‌عنوان قیم تعیین شود یا جد پدری یا شخصی دیگر.

۲) مادر، مگر اینکه پدر برای طفل، وصی تعیین کرده باشد.

۳) مادر، حتی اگر شوهر اختیار کند.

۴) جد پدری، مگر اینکه رعایت غبطه صغیر را ننماید و یا موجب ضرر مولی‌علیه شود.

۱۲- در ضمن عقد نکاح، زوج به زوجه وکالت در طلاق اعطا نموده ولی در خصوص حق عزل وکیل، سکوت شده است. زوج اظهارنامه‌ای مبنی بر عزل زوجه از وکالت در طلاق ارسال کرده است. عقد وکالت چه وضعیتی دارد؟

۱) وکالت عقدی لازم است و سکوت در خصوص عزل وکیل، به‌منزله عدم قابلیت عزل وکیل است.

۲) وکالت عقدی اذنی است و با ارسال اظهارنامه که دلالت بر رجوع از اذن دارد، وکالت از بین رفته است.

۳) ازآنجایی‌که عدم عزل زوجه در ضمن عقد قید نشده است، در فرض مذکور، حق عزل زوجه برای زوج وجود داشته و وکالت مرتفع شده است.

۴) وکالت پابرجا است و زوجه می‌تواند به وکالت از زوج، برای طلاق اقدام کند.

۱۳- علی که قیم برادر محجور خود است، قطعه فرشی را از شخص ثالثی برای خود می‌خرد. او سپس متوجه می‌شود که فرش متعلق به محجور بوده و فروشنده آن را فضولتاً به وی فروخته است. تنفیذ چنین معامله‌ای توسط قیّم، چه حکمی دارد؟

١) اگر در تعیین ثمن و شرایط معامله، رعایت غبطه مالک (محجور) شده باشد، می‌تواند معامله را تنفیذ کند و ثمن را برای محجور نگه دارد.

۲) تنفی یا رد معامله، منوط به نظر دادستان است.

۳) نمی‌تواند چنین معامله‌ای را تنفیذ کند.

۴) اگر در تعیین ثمن و شرایط معامله، رعایت غبطه مالک (محجور) نشده باشد، تنفیذ معتبر است، ولی وی مسئول جبران خسارت وارده به محجور خواهد بود.

۱۴- شخصی فوت نموده و به اقربای وی، تنها یک قطعه زمین مفروز به ارث رسیده است. وراث متوفی حین الفوت عبارتند از: زوج دائم و مادر، سهم مادر، چند دانگ از این زمین است؟

۱) سه                                                                    ۲) دو

 ۳) یک                                                                   ۴) چهار و نیم

۱۵- اگر مبیع عین کلی باشد و مصداقی که بایع تعیین و تسلیم نموده است، معیوب درآید، چه حقی برای مشتری متصور است؟

۱) مشتری تنها مختار است که عقد بیع را مستند به خیار عیب، فسخ کند.

۲) مشتری می‌تواند الزام بایع به تسلیم مصداق بدون عیب را مطالبه نماید.

۳) مشتری بین قبول مبیع معیوب با اخذ ارش یا الزام بایع به تسلیم مصداق بدون عیب مختار است.

۴) مشتری می‌تواند عقد بیع را فسخ کرده یا ارش دریافت نماید.

۱۶- اگر فروشنده ملکی، قبل از تنظیم سند به نام خریدار، فوت کند، اما ورثه وی نسبت به اخذ تصدیق انحصار وراثت اقدامی نکنند، کدام اقدام، جهت تنظیم سند رسمی به نام خریدار، باید انجام شود؟

۱) تقدیم دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی علیه فروشنده، با توجه به بقای اعتبار سند رسمی به نام وی.

۲) درخواست کتبی صدور تصدیق انحصار وراثت توسط خریدار و سپس الزام وراث به تنظیم سند رسمی.

۳) قبل از اخذ تصدیق انحصار وراثت توسط وراث، هیچ اقدام قضایی امکان‌پذیر نیست.

۴) الزام وراث به اخذ تصدیق انحصار وراثت و سپس تقدیم دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی به طرفیت فروشنده و وراث او.

۱۷- على طى در عقد قرض جداگانه، به ترتیب، ده و بیست میلیون تومان از پدر خود قرض می‌گیرد. ۳ روز بعد، پدر ده میلیون تومان موضوع قرض اول را به على هبه کرده و على قبول می‌کند. یک ماه بعد پدر می‌میرد درحالی‌که وراث او عبارتند از: علی و یک پسر دیگر. وضعیت حقوقی هبه و تعهد علی در برابر برادرش، چگونه است؟

۱) هبه صحیح است و علی باید نیمی از ۲۰ میلیون تومان موضع قرض دوم را به برادر خود بپردازد.

۲) با توجه به عدم امکان قبض و اقباض طلب، هبه باطل و علی متعهد است نیمی از مجموع دو مبلغ را به برادر خود بپردازد.

۳) هبه نسبت به قدر السهم على صحیح است و علی باید نیمی از ۱۰ میلیون تومان و تمام ۲۰ میلیون تومان را به برادر خود بپردازد.

۴) همه صحیح است و علی باید ۲۰ میلیون تومان موضوع قرض دوم را به برادر خود بپردازد. ۱۸- اگر مستأجر محل تجاری مشمول قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال ۱۳۵۶، در طول مدت اجاره، بدون اذن موجر، تغییر شغل دهد و شغل جدید او، مشابه شغل قبلی نباشد و موجر فوراً مطلع شود و اقدام قضایی نماید. کدام مورد با حقوق موجر انطباق دارد؟

۱) موجر می‌تواند عقد اجاره را فسخ نماید و مستأجر با دریافت نیمی از حق کسب یا پیشه یا تجارت، مکلف به تخلیه عین مستأجره است.

۲) عقد اجاره منفسخ می‌شود و مستأجر با دریافت نیمی از حق کسب یا پیشه یا تجارت، مکلف به تخلیه عین مستأجره است.

۳) موجر می‌تواند عقد اجاره را فسخ نماید و بدون پرداخت وجهی به مستأجر، تخلیه ید او را مطالبه کند.

۴) موجر حق فسخ ندارد، ولی می‌تواند به لحاظ سقوط کامل حق کسب یا پیشه یا تجارت مستأجر، تخلیه ید او را بدون پرداخت وجهی مطالبه کند.

۱۹- در قرارداد پیش‌فروش یک واحد آپارتمان مشمول قانون پیش‌فروش ساختمان مصوب سال ۱۳۸۹، پیش خریدار کلیه تعهدات خود را انجام داده است، ولی علی‌رغم انقضای مدت قرارداد، طبق تأییدیه مهندس ناظر، حدود ۸% از تعهدات پیش فروشنده باقی مانده است. پیش خریدار چه اقدامی می‌تواند انجام دهد؟

۱) به هیئت داوری مراجعه و تقاضای الزام به ایفای تعهد و مطالبه خسارت نماید، ولی تا تکمیل ساختمان و صدور اسناد تفکیکی هریک از آپارتمان‌های احداثی، حق انتقال سند رسمی ولی نسبت به میزان قدر السهم خود را ندارد.

۲) به دفتر اسناد رسمی مراجعه و با قبول تکمیل باقی قرارداد و پرداخت هزینه‌های دولتی، خواستار تنظیم سند رسمی به میزان قدرالسهم خود شود، ولی طبق ماده ۲۶۷ قانون مدنی، هزینه‌هایی را که بر عهده پیش فروشنده بوده، نمی‌تواند مطالبه کند.

۳) به دادگاه مراجعه و تقاضای الزام پیش فروشنده به ایفای تعهد و الزام وی به پرداخت خسارت قراردادی و قانونی را بنماید.

۴) با قبول تکمیل باقی قرارداد و پرداخت هزینه‌های دولتی، خواستار تنظیم سند رسمی به میزان قدر السهم خود شود و هزینه‌هایی را که بر عهده پیش فروشنده بوده، با مراجعه به هیئت‌داوران مطالبه کند.

۲۰- در زلزله کرمانشاه، ساختمانی که سر تیر آن روی دیوار روی دیوار مختص همسایه قرار داشته، تخریب شده و سر تیر افتاده است. کدام مورد صحیح است؟

١) اگر سابقه این تصرف معلوم نباشد، قرار دادن مجدد سر تیر، مستلزم اذن همسایه نیست.

۲) می‌تواند سر تیر را قرار دهد و نیازی به اذن همسایه ندارد.

۳) بدون اذن همسایه، حق قرار دادن مجدد سر تیر را ندارد.

۴) اگر غاصبانه بودن وضع سابق سر تیر محرز نباشد، می‌تواند سر تیر را مجدداً قرار دهد و نیازی به اذن همسایه ندارد.

سوالات درس حقوق جزا آزمون مرکز وکلای قوه قضاییه سال ۱۳۹۹

۶۱- شخصی مرتکب جرم تعزیری درجه ۲ شده، ولی با اعمال جهات تخفیف، به مجازات تعزیری درجه ۵ محکوم شده است. آیا دادگاه می تواند اجرای مجازات وی را تعلیق نماید؟ چرا؟

۱) خیر نمی تواند به ملاک در تعلیق اجرای مجازات، مجازات قانونی است نه مجازات قضایی

۲) بله می تواند به ملاک در تعلیق اجرای مجازات، مجازات قضایی است نه مجازات قانونی

۳) خیر نمی تواند – تخفیف مجازات یا تعلیق اجرای مجازات قابل جمع نیست.

۴) خیر نمی تواند – تعلیق اجرای مجازات فقط در مجازات های درجه شش تا هشت پیش بینی شده است.

۶۲- حکم تبدیل یا عفو مجازات حبس ابد به علت سرقت حدی در مرتبه سوم چیست؟

۱) فقط قابل عفو است.

۲) فقط قابل تبدیل به مجازات دیگری است.

۳) قابل عفو و تبدیل به مجازات دیگری است..

۴) قابل عفو و تبدیل نیست.

۶۳- شخصی به تحمل سه سال حبس تعزیری محکوم شده است. پس از تحمل مجازات حبس، وضعیت انتخاب او به عنوان عضو شورای روستا کدام است؟

۱) پس از گذشت ۲ سال از زمان اعاده حیثیت، انتخاب وی بلامانع است.

۲) پس از گذشت ۵ سال از زمان اعاده حیثیت، انتخاب وی بلامانع است.

۳) پس از گذشت ۳ سال از زمان اعاده حیثیت، انتخاب وی بلامانع است.

۴) به طور دائم، از عضویت در شورای روستا محروم است.

۶۴- با عنایت به تبصره ۲ ماده ۱۱۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، تأثیر توبه در تعزیرات منصوصی شرعی کدام است؟

۱) در کلیه موارد، موجب تخفیف مجازات می شود.

۲) تابع قواعد خاص خود است. مطالعات حقوقی

۳) تأثیری ندارد.

۴) به نظر حام شرع بستگی دارد که آیا آن را تأثیر بدهد یا خیر.

۶۵- چنانچه در یک پرونده، دادگاه با سه جرم مختلف درجه ۶، ۷ و ۸ مواجه شود. مطابق قانون چه تصمیمی باید اتخاذ کند؟

۱) حکم به بیش از میانگین حداقل و حداکثر و اجرای کیفر اشد در هر سه مورد

۲) حکم به حداقل هر سه مجازات و اجرای مجازات در جه ۶ همراه با مجازات اشد قضایی درجه ۷ و ۸

۳) حکم به حداقل مجازات و در صورت وجود شرایط قانونی به بیش از آن، در درجه ۶ و به بیش از میانگین حداقل و حداکثر در درجات ۷ و ۸ و اجرای اشد

۴) حکم به حداکثر مجازات در هر سه مورد و اجرای اشد قضایی

۶۶- در تعداد جرم، کدام یک از کیفرهای زیر اجرا می شود؟

۱) مجازات اشد قضایی همراه با کیفرهای تبعی ناظر به سایر مجازات های غیر اشد

۲) مجازات اشد قضایی همراه با کیفر تبعی اشد بعدی

۳) تنها مجازات اشد قضایی در کلیه موارد

۴) مجازات اشد با کیفر تبعی مجازات اشد بعدی، در صورتی که مجازات اشد فاقد کیفر تبعی باشد.

۶۷- تعلیق اجرای مجازات در کدام دسته از جرایم زیر، غیر ممکن است؟

۱) کلیه جرایم اطفال

۲) جرایم علیه امنیت عمومی

۳) کلیه جرایم علیه عفت و اخلاق عمومی

۴) کلاهبرداری با مبلغ بیش از یکصد میلیون تومان

۶۸- کدام مورد صحیح نیست؟

۱) تعویق صدور حکم در شروع به ارتکاب جرایم علیه امنیت جایز نیست.

۲) مجازات های جایگزین حبس، در تمامی جرایم غیر عمدی تجویز شده است.

۳) تعویق صدور حکم، علاوه بر جرایم تعزیری درجه ۷ و ۸، در جرایم تعزیری درجه ۶ هم جایز است.

۴) تعویق صدور حکم، حداکثر به مدت یک سال و تعلیق اجرای مجازات، حداکثر به مدت سه سال جایز است.

۶۹- شخصی به علت شرب خمر، به کلی مسلوب الاختیار شده و دیگری را به قتل می رساند. مجازات وی چیست؟

۱) مرتکب به مجازات شرب خمر و عاقله وی به پرداخت دیه محکوم می شوند.

۲) علاوه بر مجازات شرب خمر، به پرداخت دیه و مجازات تعزیری محکوم می شود.

۳) علاوه بر مجازات شرب خمر، به قصاص نفس محکوم می شود.

۴) به مجازات شرب خمر و پرداخت دیه محکوم می شود.

۷۰- شخصی مال مسروقه ای را نزد دیگری که از مسروقه بودن مال بی اطلاع است، می سپارد. در هنگام مراجعه سارق برای بازپس‌گیری مال، شخص گیرنده از تحویل مال به وی خودداری می کند. وی مرتکب چه جرمی شده است؟

۱) فقط خیانت در امانت

۲) فقط مداخله در مال مسروق

۳) هیچ جرمی مرتکب نشده است.

۴) خیانت در امانت و مداخله در مال مسروق

۷۱- شخصی طی یک نزاع دسته جمعی، اقدام به شکستن در خانه یکی از شرکت کنندگان در نزاع کرده و سپس با برداشتن اتومبیل پارک شده در خانه می گریزد. وی مرتکب چه جرمی شده است؟

۱) تخریب – سرقت مستوجب تعزیر و شرکت در منازعه

۲) تخریب – سرقت مستوجب حد و شرکت در منازعه

۳) سرقت مستوجب تعزیر – شرکت در منازعه

۴) سرقت مستوجب حد – شرکت در منازعه

۷۲- شخصی در حضور جمع، دیگری را مورد خطاب قرار داده و خواهر وی را زانیه می نامد، در حالی که فرد مخاطب اصلا خواهر ندارد. وی مرتکب چه جرمی شده است؟

۱) قدف

۲) توهین

۳) افترا

۴) مرتکب جرمی نشده است.

۷۳- شخصی تعدادی سکه درهم کشور امارات عربی متحده را مخدوش و در یک سکه بهار آزادی هم سوراخ بزرگی ایجاد کرده و آن را به عنوان سکه سالم به یک خارجی می فروشد. وی مرتکب کدام یک از جرایم زیر شده است؟

۱) کلاهبرداری – قلب سکه و ترویج سکه قلب فقط در مورد سکه درهم امارات

۲) کلاهبرداری – قلب سکه و ترویج سکه قلب در مورد هر دو سکه

۳) کلاهبرداری و قلب سکه

۴) کلاهبرداری

۷۴- شخصی بر اثر اصابت گلوله ای که معلوم نیست از تفنگ شخص «الف» یا شخص «ب» شکلیک شده است، مجروح می شود. مسؤولیت «الف» و «ب» چیست؟

۱) دیه به تساوی از هر دو دریافت می شود.

۲) دیه از یکی از آن دو، به قید قرعه دریافت می شود.

۳) به دلیل وجود شبهه، دیه قابل پرداخت نخواهد بود.

۴) مسؤولیتی ندارند و دیه از بیت المال پرداخت می شود.

۷۵- شخصی با یک ضربه چاقو، دیگری را شدید مجروح می کند. پس از بردن مجنی علیه به بیمارستان، پزشک کشیک به دلیل پول نداشتن قربانی، وی را پذیرش نمی کند و فرد بر اثر شدت خونریزی می میرد. چه کسی مسؤول قتل قربانی است؟

۱) ضارب و پزشک مشترکاً، بسته به میزان تأثیر رفتار و عنصر روانی هریک

۲) ضارب و پزشک متساویاً، بسته به عنصر روانی هریک

۳) ضارب

۴) پزشک

۷۶- پزشکی پس از مراجعه و درخواست بیمار، بدون اخذ برائت از وی یا اولیای او، بیمار را با رعایت موازین پزشکی جراحی می کند، ولی بیمار در زیر عمل می میرد. مسؤولیت پزشک چیست؟

۱) پرداخت دیه و تعزیر

۲) فقط پرداخت دیه

۳) مسؤولیتی ندارد.

۴) فقط تعزیر

۷۷- شخصی به قصد قتل دیگری، ضربات متعددی به وی وارد می کند. پزشکی قانونی علت مرگ را اصابت یک ضربه به قلب وی اعلام می کند. قاتل به کدام یک از مجازات های زیر محکوم می شود؟

۱) فقط به قصاص نفس

۲) علاوه بر قصاص نفس، به مجازات تعزیرتی

۳) علاوه بر قصاص نفس، به پرداخت دیه سایر جنایتها

۴) علاوه بر قصاص نفس، حسب مورد به قصاص عضو یا دیه جنایت هایی که تأثیری در قتل نداشته است.

۷۸- شخصی که به علت ارتکاب زنای محصنه، به مجازات سلب حیات محکوم شده است، توسط فردی به قتل می رسد. در خصوص مجازات قاتل، کدام مورد صحیح است؟

۱) نه قصاص می شود و نه دیه پرداخت می کند و مجازات تعزیری هم ندارد.

۲) قصاص و دیه ندارد و به مجازات تعزیری محکوم می شود.

۳) قصاص نمی شود، ولی باید دیه پرداخت کند.

۴) قصاص می شود.

۷۹– انتشار حکم محکومیت قطعی در جرایم اخلال در نظم اقتصادی کشور و تصرف غیر قانونی در اموال دولتی، چه حکمی دارد؟

۱) در تصرف غیر قانونی در اموال دولتی به صورت مطلق و در اخلال در نظام اقتصادی کشور در صورتی که انتشار موجب اخلال در نظم یا امنیت نباشد، الزامی است.

۲) در اخلال در نظام اقتصادی کشور به صورت مطلق و در تصرف غیرقانونی در اموال دولتی در صورتی که انتشار موجب اخلال در نظم یا امنیت نباشد، الزامی است.

۳) در هر دو، به شرط آنکه میزان مال موضوع جرم از حد معینی بیشتر باشد، الزامی است.

۴) هر هیچ کدام، الزامی نیست.

۸۰- شخصی پس از جعل کارت شناسایی خود، جهت دریافت پول از حساب خود، به بانک مراجعه می کند و پس از ارائه کارت شناسایی، بدون اینکه موفق به دریافت پول شود، موضوع جعل کارت، کشف و او توسط ضابطان دستگیر می شود. کدام یک از اتهامات زیر را می توان به وی وارد کرد؟

۱) جعل و شروع به استفاده از سند مجعول

۲) جعل و استفاده از سند مجعول

۳) فقط جعل

۴) فقط استفاده از سند مجعول

برای دانلود دفترچه سوالات در قالب یک فایل پی دی اف اینجا کلیک کنید

مطالب مرتبط:

آگهی ثبت نام آزمون وکالت 99 مرکز وکلای قوه قضاییه

آگهی ثبت نام آزمون وکالت 99

دانلود دفترچه سوالات آزمون وکالت 98 (مرکز وکلای قوه قضاییه)+ اخبار کلید آزمون (پاسخنامه)

دفترچه سؤالات آزمون وکالت 98+ پاسخنامه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام