کتاب استخدامی اداری ها
مقررات حقوق و دستمزد

مصوبه اختیار هیأت امناء دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی در وضع و تصویب مقررات اداری، مالی و استخدامی

تأیید اختیار هیأت امناء دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی در وضع و تصویب مقررات اداری، مالی و استخدامی اعضای شورا، هیأت علمی و کارکنان دبیرخانه (تصویبنامه شماره ۷۱۴۹/۸۸/دش مورخ ۱۳۸۸/۰۸/۳۰ شورای عالی انقلاب فرهنگی)

مصوب ششصد و پنجاهمین جلسه مورخ ۲۱/۰۷/۱۳۸۸ شورای عالی انقلاب فرهنگی

شورای عالی انقلاب فرهنگی درجلسه ۶۵۰ مورخ ۲۱/۷/۸۸، بنا به پیشنهاد دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی، تصویب نمود:

«ماده واحده – هیأت امناء دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی اختیار وضع و تصویب هرگونه مقررات اداری، مالی، استخدامی و تشکیلاتی در خصوص اعضای شورا، هیأت علمی وکارکنان دبیرخانه را مطابق مستثنیات ماده ۱۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری، دارا می‌باشد».

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام