فروشگاه کتاب استخدامی اداری ها
مقررات حقوق و دستمزد

حقوق و مزایای مدیران عامل و اعضاء هیأت مدیره شرکت‌های دولتی

مصوبه شورای حقوق و دستمزد در خصوص حقوق و مزایای مدیران عامل و اعضاء هیأت مدیره شرکت های دولتی (بخشنامه شماره 64061/1802 مورخ 11/4/1382 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور)

بدین وسیله مصوبه شورای حقوق و دستمزد در خصوص حقوق و مزایای مدیران عامل و اعضاء هیأت مدیره شرکت های دولتی که از تاریخ 1/1/1382 قابل اجراست، به شرح جدول زیر ابلاغ می گردد:

گروه شرکت مدیران عامل اعضاء هیأت مدیره
الف 1 10000 8000
الف 2 8500 7300
ب 1 7300 6500
ب 2 6700 6000
ج 1 6300 5600
ج 2 6000 5200
د 5600 4800

1- حقوق و مزایای مدیران عامل و اعضاء هیأت مدیره شرکت های دولتی بر اساس ارقام جدول فوق با اعمال ضریب ریالی حقوق کارکنان دولت که هر سال تعیین می گردد، محاسبه خواهد شد (ضریب ریالی برای سال 1382، 320 ریال می باشد.)

2- حقوق و مزایای مشمولین این مصوبه که دارای مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد و دکتری می باشند، به میزان 5 درصد ارقام جدول قابل افزایش است.

3- فوق العاده جذب مدیران عامل و اعضاء هیأت مدیره به موجب تصویبنامه شماره 51942/ت13443هـ مورخ 1/2/1376 هیأت وزیران حداکثر تا صد در صد مجموع حقوق و مزایا قابل پرداخت است.

4- مدیر عامل و اعضاء هیأت مدیره حداقل از فوق العاده ویژه مقرر در بند (الف) تصویبنامه شماره 4169/ت25703هـ مورخ 22/5/1381 هیأت وزیران بهره مند خواهند شد و پرداخت فوق العاده ویژه بندهای ب و ج مصوبه مذکور طبق بخشنامه شماره 103669/1802 مورخ 9/6/1381 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور پس از طرح و تصویب در هیأت ممیزه وزارتخانه ذیربط قابل پرداخت است. فوق العاده مزبور جزء فوق العاده های مستمر محسوب نمی شود و مشمول برداشت کسور بازنشستگی نمی باشد و در فوق العاده جذب موضوع بند 3 این مصوبه نیز قابل احتساب نمی باشد.

5- کمک هزینه عائله مندی و اولا بر اساس ضوابط و مقررات موضوع ماده 9 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت و فوق العاده های بدی آب و هوا، محرومیت از تسهیلات زندگی بر اساس جدول منضم به تصویبنامه شماره 20272/ت515هـ- 14/1/1374 و اصلاحات بعدی آن و در صورت سکونت در مناطق مذکور به مأخذ حقوق مبنای گروه 16 جدول قانون نظام هماهنگ پرداخت و فوق العاده روزانه بر اساس مقررات مربوط به مستخدمین رسمی قابل پرداخت است.

6- اضافه کار ساعتی تا میزان 120 ساعت در ماه بر مبنای حقوق و مزایا (به استثنای فوق العاده جذب و فوق العاده ویژه قابل پرداخت است.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام