کتاب استخدامی اداری ها
مقررات حقوق و دستمزد

اصلاح آيين نامه مالی، معاملاتی،‌ اداری و استخدامی صندوق توسعه ملی

اصلاح مواد 43 تا 48 آيين نامه مالي، معاملاتي،‌ اداري و استخدامي صندوق توسعه ملي (مصوبه شماره 121312 مورخ 1395/10/04 هیأت وزیران)

وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

سازمان اداری و استخدامی کشور- سازمان برنامه و بودجه کشور

نهاد ریاست جمهوری- صندوق توسعه ملی

هیئت وزیران در جلسه 28/9/1395 به پیشنهاد شماره 892394 مورخ 21/9/1395 سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

مواد (43) تا (48) آیین نامه مالی، معاملاتی، اداری و استخدامی صندوق توسعه ملی، موضوع تصویبنامه شماره 81155/ت47244هـ مورخ 28/4/1391 صندوق توسعه ملی، موضوع تصویبنامه شماره 81155/ت47244هـ مورخ 28/4/1391 و اصلاح بعدی آن، موضوع تصویبنامه شماره 39073/ت3133هـ مورخ 5/4/1395 به شرح زیر اصلاح می شود:

ماده 43- حقوق مبنای ماهانه کارکنان بر اساس طرح طبقه بندی مشاغل در گروه های بیست گانه به شرح جدول شماره (1) بر اساس مصوبه شماره 884159 مورخ 16/9/1395 شورای حقوق و دستمزد محاسبه می شود:

http://shenasname.ir/images/ax-khabar/jadval-sandogh1.jpg

تبصره 1- حقوق مبنای ماهانه اعضای هیئت عامل صندوق توسعه ملی بر اساس امتیاز ردیف های مندرج در جدول شماره (2) و نحوه محاسبه همانند سایر کارکنان تعیین می گردد. 

http://shenasname.ir/images/ax-khabar/jadval-sandogh2.jpg

تبصره 2- ضریب ریالی کارکنان، ضریب ریالی سالانه کارکنان دولت مصوب هیئت وزیران است.

تبصره 3- طبقه بندی مشاغل صندوق با رعایت وظایف و مسئولیت ها، با رعایت قوانین و مقررات مربوط اجرا می شود.

تبصره 4- تطبیق وضعیت کارکنان مأمور و انتقالی با طرح طبقه بندی مشاغل بر عهده کمیته برنامه ریزی منابع انسانی صندوق، موضوع ماده (58) این آیین نامه است که پس از تصویب رییس هیئت عامل اجرا می شود.

ماده 44- فوق العاده جذب بر اساس طرح طبقه بندی مشاغل و گروه های بیست گانه مندرج در جدول شماره (1) موضوع ماده (43) این آیین نامه، به ترتیب به میزان (5) واحد درصد حقوق مبنای ماهانه برای کارمندان، (10) واحد درصد برای کارشناسان، (15) واحد درصد برای مدیران، (20) واحد درصد برای معاونین صندوق توسعه ملی تعیین می شود.

ماده 45- نحوه محاسبه فوق العاده اضافه کار به ازای هر ساعت ارجاع کار اضافی در خارج از وقت اداری به هر یک از کارکنان و اعضای هیئت عامل حداکثر تا (120) ساعت در ماه به شرح زیر تعیین می شود.

150/حقوق مبنای ماهانه + فوق العاده جذب = نرخ اضافه کار

ماده 46- فوق العاده های اثارگری و مأموریت داخل و خارج از کشور، کمک هزینه های عائله مندی و اولاد و ایاب و ذهاب، غذا، نوبت کاری، حق التحقیق، حق التدریس، حق الترجمه، حق التألیف و پاداش پایان سال به کارکنان و اعضای هیئت عامل مطابق مقررات عمومی دولت تعیین می شود.

ماده 47 پرداخت کمک های رفاهی به کارکنان و اعضای هیئت عامل با تأیید شورای حقوق و دستمزد مجاز است.

ماده 48- پاداش عملکرد سالانه اعضای هیئت عامل و کارکنان بر اساس کارآیی، اثربخشی و میزان مشارکت در توسعه ملی و تحقق اهداف پیش یبنی شده در مأموریت های صندوق با رعایت قوانین و مقررات مربوط و تصویب هیئت امنای صندوق توسعه ملی تعیین می شود.

اسحاق جهانگیری- معاون اول رییس جمهور

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام