کتاب استخدامی اداری ها
مقررات حقوق و دستمزد

تفاوت تطبیق در محاسبه فوق‌العاده ویژه لحاظ نمی‌شود

تفاوت تطبیق در محاسبه فوق العاده ویژه موضوع بند 10 ماده 68 قانون مذکور لحاظ نمی‌شود (رأی شماره 3 مورخ 30/1/1395 هیأت تخصصی اداری و استخدامی دیوان عدالت اداری)

موضوع: ابطال نامه شماره 199905/56 – 2/12/1393

تاریخ تنظیم گزارش: 30 فروردین 1396

* شماره پــرونـــده : هـ ع/ 95/471

دادنامه : 3

تاریخ : 30/1/96

* شاکی : آقای سید شهاب الدین رفیعی بنی الصادق

* طرف شکایت : وزارت امور اقتصاد و دارایی ( اداره کل نظارت بر اجرای بودجه )

* متن مقرره مورد شکایت 

طرف شکایت در پاسخ استعلام معموله خطاب به مدیر کل امور اقتصاد و دارایی استان خراسان شمالی اعلام نموده : … با عنایت به ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری که پرداخت های موضوع ماده 65 و تبصره های ذیل آن و ماده 66 قانون یاد شده را حقوق ثابت تلقی و در تبصره ماده 76 قانون مذکور که فوق العاده های مستمر را مشخص نموده است و با توجه به قسمت اخیر بند 10 ماده 68 قانون یاد شده که مبنای محاسبه فوق العاده ویژه تا 50% سقف امتیاز حقوق ثابت و فوق العاده های مستمر در نظر گرفته می شود تفاوت تطبیق در محاسبه فوق العاده ویژه موضوع بند 10 ماده 68 قانون مذکور لحاظ نمی‌شود.

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت (حسب مورد با تصریح به مغایرت با قانون یا شرع یا خروج از حدود اختیارات) 

1- مفاد تصمیم معترض عنه با مدلول بند “الف” و بند “ز” ماده 50 قانون برنامه پنجم توسعه مصوب 1389 و نیز با ماده 226 همان قانون مغایرت دارد. چون بر اساس بند الف درج تفاوت تطبیق نباید مانع افزایش حقوق باشد. بند «ز» نیز فقط بند 9 ماده 68 قانون مذکور را مستثنی نموده است .

2- خارج از حدود اختیارات قانونی صادر گردیده است چون بر اساس بند 4 جزء «ب» ماده 116 قانون مدیریت خدمات کشوری مرجع رفع ابهام مشخص گردیده است، طرف شکایت نمی تواند از قانون مذکور رفع ابهام نماید . تقاضای ابطال آن را دارد .

*خلاصه مدافعات طرف شکایت 

مشتکی عنه با ارسال لایحه دفاعیه شماره 87837/56 – 17/5/1395 اعلام نموده : بر اساس بند « الف » تبصره 19 قانون بودجه سال 1393 و بند « الف » تبصره 18 قانون بودجه سال 1394 و تبصره 12 قانون بودجه سال 1395 کل کشور ، افزایش حقوق گروههای مختلف حقوق بگیر بطور جداگانه توسط دولت به نحوی که تفاوت در حکم حقوق ، ثابت باقی بماند انجام می پذیرد به عبارت دیگر منظور مقنن از علامت (،) بعد از واژه «حقوق » این بوده است که تفاوت تطبیق در حکم حقوقی کارکنان ثابت باقی می ماند یعنی مستهلک نمی شود با عبارت ( حقوق ثابت ) موضوع بند 10 ماده 68 متفاوت است و از مصادیق حقوق ثابت و فوق العاده های مستمر موضوع مواد 65 – 66 و 76 قانون مدیریت خدمات کشوری خارج است. حقوق ثابت و فوق العاده های مستمر موضوع مواد یاد شده به تفاوت تطبیق صدق نمی کند، بنابراین در فوق العاده ویژه مندرج در بند 10 ماده 68 لحاظ نخواهد شد . در خصوص ادعای شاکی در رابطه با خارج از اختیار بودن دفاعی ننموده اند.

رأی هیأت تخصصی اداری و استخدامی 

اکثریت قریب به اتفاق اعضای حاضر در جلسه ( به غیر از یک نفر ) بخشنامه مورد شکایت را غیر قابل ابطال تشخیص دادند زیرا اولاً: موضوع پاسخ از مصادیق بند 4 قسمت « ب» ماده 116 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 نیست بلکه استعلام مدیر دستگاه از مقام مافوق متبوع خود بوده و وزارت متبوع در حدود اختیارات قانونی خود اعلام پاسخ نموده است .

ثانیاً: به لحاظ اینکه طبق بند 10 ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری فوق العاده ویژه به میزان 50% حقوق ثبات و فوق‌العاده‌های مستمر تعیین گردیده و بر اساس ماده 68 همان قانون حقوق ثابت عبارت است از پرداخت های موضوع ماده 65 و تبصره های آن و ماده 66 قانون یاد شده است تفاوت تطبیق در ماده 78 پیش بینی شده و از مصادیق حقوق ثابت نیست و از مصادیق فوق العاده های مستمر احصاء نگردیده است بنابراین ثابت ماندن تفاوت تطبیق درحکم حقوق موجب تلقی آن از حقوق ثابت یا فوق العاده های مستمر نمی شود و بخشنامه مورد شکایت مغایرتی با مواد قانونی نداشته و خارج از حدود اختیارات قانونی تشخیص داده نمی شود با استناد به بند « ب» ماده 84 قانون تشکیلات وآیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رأی به رد شکایت صادر می گردد. رأی صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس دیوان و یا ده نفر از قضات دیوان قابل اعتراض است./ز

سید کاظم موسوی- رئیس هیأت تخصصی اداری و استخدامی دیوان عدالت اداری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام